Uutinen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistuivat

Ajankohtaista
Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat päivittävät omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisesti ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Perusteet on uudistettu vastaamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Lakiuudistus kiinnitti varhaiskasvatuksen entistä vahvemmin osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelmää poistamalla sidokset sosiaalihuollon lainsäädäntöön.

Uudistuksessa ei tehty isoja rakenteellisia muutoksia. Perusteiden käsitteet, lähdeviitteet sekä sisältö on päivitetty uuden lain mukaisesti. Muutamia muitakin muutoksia on tehty. Esimerkiksi luvussa 1.3 kuvatun lapsen varhaiskasvatussuunnitelman osalta on täsmennetty laatimisen prosessimaista luonnetta sekä laadinnan vastuita. Paikallisesti päätettäviä asioita on täsmennetty erityisesti lukujen 1 ja 2 osalta, joissa käsitellään esimerkiksi varhaiskasvatuksen tavoitteita ja tehtävää.

Uudistuksessa on huomioitu varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä eri sidosryhmien kanssa käytyjä keskusteluja, virallisia lausuntoja sekä verkossa toteutetun kommentoinnin vastauksia. Myös Karvin toteuttaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoon liittyvän arvioinnin tuloksia on hyödynnetty.

–Nyt on tärkeää jatkaa hyvään vauhtiin päässyttä paikallista kehittämistyötä. Vasujen päivitys on hyvä mahdollisuus arvioida paikallisten suunnitelmien toimeenpanoa ja pohtia niin onnistumisia kuin kehittämisen paikkoja. Teemme perusteuudistukseen liittyen koulutuskiertueen yhteistyössä Aluehallintovirastojen sekä Karvin kanssa keväällä 2019. Myös tukimateriaalien valmistelu perhepäivähoidon ja vuorohoidon vasutyön tueksi on alkanut, erityisasiantuntija Kirsi Tarkka sanoo.

Uudistetut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta ja ne päivitetään ePerusteet -palveluun 15.1.2019 mennessä. Perusteet tulevat myös vuoden 2019 alussa myyntiin Opetushallituksen verkkokauppaan.