Uutinen

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistuvat syksyn aikana

Ajankohtaista
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitetään Opetushallituksessa vuoden 2018 loppuun mennessä. Muutoksia perusteisiin tuo uusi 1.9. voimaan tuleva varhaiskasvatuslaki. Tuotamme myös materiaalia kiusaamisen ehkäisyyn sekä perhepäivähoidon ja vuorohoidon tueksi.

Syyskuussa kutsumme varhaiskasvatuksen järjestäjiä, yksityisiä palveluntuottajia sekä eri sidosryhmiä keskustelemaan perusteiden sekä paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanon kehittämistarpeista. Virallinen lausuntokierros ajoittuu marraskuun alkuun, ja samanaikaisesti järjestämme kaikille avoimen verkkokommentoinnin.

Valtakunnallisten perusteiden valmistuttua myös varhaiskasvatuksen järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien pitää päivittää paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa, ja tavoitteena on, että ne otetaan käyttöön elokuussa 2019.

– Uudessa laissa yhdistyy varhaiskasvatusta ohjannut pirstaleinen lainsäädäntö, joten päivittämistä on sisältöjen lisäksi myös käsitteissä ja lähdeviitteissä. Nämä täsmennykset on tärkeää huomioida omissa paikallisissa suunnitelmissa. Tämä on samalla hyvä hetki myös arvioida omia suunnitelmia ja pohtia olisiko niitä tarpeen uudistaa tai kehittää, erityisasiantuntija Kirsi Tarkka kannustaa.

Tukea kiusaamisen ehkäisyyn varhaiskasvatuksessa

Perustepäivityksen ohella tuotetaan tukimateriaalia varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen kehittämisen tueksi sekä uudessa laissa painotettuun kiusaamisen ehkäisemiseen.

Uudistuksessa lain soveltamista täsmennettiin ainoastaan avoimen varhaiskasvatuksen osalta. Perhepäivähoito on lainsäädännössä edelleen rinnasteinen päiväkodissa toteutettavaan varhaiskasvatukseen.

– Toiveita on, että varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoille asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia määriteltäisiin tarkemmin. Tämä tuli esiin myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, syksyllä julkistamassa arvioinnissa. Nyt tuotettavan materiaalin tavoitteena on konkretisoida, miten vasun mukaista toimintaa voidaan toteuttaa huomioiden esimerkiksi perhepäivähoidon tai vuorohoidon erityispiirteitä, Tarkka kertoo.