Tiedote

Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukioon 71 900 hakijaa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 13.3. Haettavana oli yhteensä 79 800 aloituspaikkaa. Yhteishaussa oli 71 900 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä 56 200. Hakijoita oli 1 480 vähemmän kuin viime keväänä. Hakijoista 52 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 48 prosenttia lukioon.

Lukioon enemmän hakijoita kuin viime vuonna, ammatilliseen vähemmän

Tänä keväänä yhteishaun ensisijaisista hakijoista 52 prosenttia haki ammatilliseen koulutukseen ja 48 prosenttia lukioon. Viime keväänä ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 54 prosenttia ja lukioon 46 prosenttia hakijoista.

Koko maassa on tarjolla noin 37 900 lukiopaikkaa, joista noin 2 700 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Lukioihin haki tänä keväänä kaiken kaikkiaan 34 150 nuorta, noin 400 enemmän kuin viime vuonna.

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 37 750 hakijaa eli noin 1900 hakijaa vähemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla 41 900, joista 1 850 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Viime vuosina ammatillisen koulutuksen suosio yhteishaussa on laskenut.

Yhteishaussa mukana olevat koulutukset on suunnattu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen pyrki yhteishaussa 34 850 hakijaa. Aloituspaikoista 5 000 on varattu lukion suorittaneille. Näitä opiskelupaikkoja tavoittelee noin 2 900 abia tai aiemmin lukion suorittanutta. Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakeutua myös jatkuvan haun kautta.

Suosituimmat alat pysyivät ennallaan

Ammatillisen koulutuksen suosituissa opintoaloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Yhteishaussa suosituin ala on edelleen sosiaali- ja terveysala, johon oli 5 200 hakijaa. Seuraavaksi suosituimmat alat ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (4 340), liiketalous ja kauppa (3 760), arkkitehtuuri ja rakentaminen (3 560), sähkö- ja automaatiotekniikan ala (2 890) sekä kauneudenhoitoala (2 130).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuussa, valintojen tulokset kesäkuussa

Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen koulutukseen huhti-toukokuun aikana. Hakijat kutsutaan kokeisiin huhtikuun alkupuolella. Koulutuksen järjestäjä voi myös tarvittaessa testata hakijan kielitaidon.

Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 14.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 28.6.

Yhteishaun lisäksi myös muita väyliä koulutukseen

Haku vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen käynnistyi 14.3. ja on käynnissä Opintopolku.fissä 4.4. asti. Haussa ovat mukana vaativana erityisenä tukena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus.

Muuhun perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen haetaan Opintopolussa 22.5.–24.7. välisenä aikana. Tällöin voi hakea kymppiluokalle, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan VALMA-koulutukseen sekä maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistavaan LUVA-koulutukseen.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolusta.

Kansanopistoissa on tarjolla vapaan sivistystyön koulutuksia, joihin haetaan suoraan oppilaitokseen.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Katariina Männikkö, puh. 029 533 1320