Uutinen

Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatyötä tuetaan valtionavustuksella

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatoimien tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen haku on avattu. Haettavana on yhteensä 500 000 euroa. Koulutuksen järjestäjät ja muut ammatillisen koulutuksen toimijat voivat hakea avustusta 16.4.2019 saakka.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimuksen mukaan mielikuva ammatillisesta koulutuksesta oli pääsääntöisesti myönteinen. Tunnettuutta, vetovoimaa ja arvostusta halutaan entisestään parantaa, ja niiden eteen tehtävää työtä halutaan tukea valtionavustuksella.

– Ammatillinen koulutus luo monipuolisia mahdollisuuksia, on työelämälähtöistä ja tukee jatkuvaa oppimista. Myös opiskelijat ovat tyytyväisiä koulutukseen: ammatillisen koulutuksen opiskelijakyselyyn vastanneista 85 % on opintojen päättövaiheessa erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä koulutukseensa kokonaisuutena. Viestintä- ja vetovoimatoimilla tehdään entistä näkyvämmäksi ammatillisen koulutuksen merkitystä yksilölle, työelämälle ja koko yhteiskunnalle, toteaa Taija Paasilinna-Helminen Opetushallituksen Ammatillinen osaaminen -yksikön päällikkö.

Tavoitteena lisätä tietoisuutta ja vetovoimaa

Viestintä- ja vetovoimatoimiin tarkoitetun valtionavustuksen tavoitteena on muun muassa lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä ammatillisesta koulutuksesta, aktivoida ammatillisen koulutuksen toimijoita osallistumaan koulutuksesta käytävään keskusteluun sekä lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa.

Valtionavustusta voi hakea hankkeisiin, joissa painopisteenä on:

  1. Ammatillisten koulutuksen järjestäjien alueellisissa tai alakohtaisissa verkostoissa tapahtuva mielikuva- tai vaikuttajaviestintä
  2. Ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen mielikuva- tai vaikuttajaviestintä
  3. European Vocational Skills Weekillä 14.-18.10.2019 (ammattitaitoviikko) toteutettavat ammatillisen koulutuksen näkyvyyttä lisäävät viestintätoimet

– Lokakuussa järjestettävä ammattitaitoviikko on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden päätapahtumista. Sen tavoitteena on nostaa esiin ammatillista osaamista ja sen merkitystä muuttuvassa maailmassa. Ensisijaisesti avustusta myönnetään viikon päätapahtumaan liittyvään viestintään, kertoo yli-insinööri Jaana Villikka-Storm Opetushallituksesta.

Rahoitusta voidaan myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille sekä muille ammatillisen koulutuksen toimijoille ja sidosryhmille, esimerkiksi opiskelijajärjestöille ja työelämäjärjestöille.

Lisätietoja antavat yli-insinööri Jaana Villikka-Storm, puh. 029 533 1588 ja asiantuntija Inka Ruokolainen, puh. 029 533 1580, sähköposti etunimi.sukunimi [at] oph.fi.