Uutinen

Anna palautetta lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen perusteista!

Ajankohtaista Lukiokoulutus Opetussuunnitelma
Lukiolainsäädännön uudistumisen myötä Opetushallitus antaa myös uudet lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet vuoden 2019 aikana. Perusteiden laadinnassa halutaan hyödyntää mahdollisimman laajasti lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta järjestävien lukioiden rehtorien ja opettajien asiantuntemusta.
Kuvituskuva, poika viittaa tunnilla

Tällä verkkokyselyllä kootaan lukioiden kokemuksia ja näkemyksiä lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista 2015. Tavoitteena on selvittää nykyisten perusteiden toimivuutta perusteiden eri osien näkökulmasta. Samalla on tilaisuus esittää ehdotuksia uusien perusteiden laadintaan.

Kyselyssä ei toivota kommentoitavan asioita, joihin ei opetussuunnitelman perusteilla voida vaikuttaa, esim. tuntijakoa tai paikallisia ratkaisuja.
 
Kyselyyn voivat vastata rehtorit, yksittäiset opettajat tai aineryhmät. Kyselyyn voi vastata haluamassaan laajuudessa. Jos osuudessa on monta alalukua tai oppimäärää, on hyvä mainita erikseen, mihin osuuteen vastaus liittyy.

Kysely on avoinna 29.3.2019 klo 23.59 saakka.
Kiitokset vastauksista jo etukäteen!

Lisätietoja kyselystä antavat:

Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä, leena.nissila@oph.fi
Opetusneuvos Teijo Koljonen, teijo.koljonen@oph.fi
Opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka@oph.fi