Uutinen

Ilmastovastuu on opittava taito

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Kansalaistoiminta Ilmasto
Opetushallitus järjesti 29.1.2019 osana Sitran koordinoimaa Erätaukoa ilmastonmuutosdialogin, jossa muodostettiin ymmärrystä ilmastovastuun oppimisen esteistä ja mahdollisuuksista kouluissa ja oppilaitoksissa. Dialogi käynnisti samalla Opetushallituksen uuden Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelman.
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Dialogiin osallistuneiden mukaan ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset faktat on hyvä tuntea, mutta kyse on ennen kaikkea uudesta taidosta. Keskustelijoiden mukaan ilmastovastuussa kyse ei ole luopumisesta vaan uudesta mahdollisuudesta oppia ajattelemaan, tekemään ja toimimaan toisin. Ehkä tulevaisuudessa ilmastovastuu on kansalaistaito, osa ammatillisuutta ja ilmastovastuuosaaminen kilpailuetu.

Keskustelijoiden mielestä askel ilmastovastuun viemisessä eteenpäin voisi olla, että kukin miettii oman roolinsa mukaan, miten voi tehdä ilmastotekoja. Kyse voi olla arjen teosta, kuten liikkumisvalinnasta, organisaation ilmastovastuun edistämisestä tai laajemmasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Keskustelijoiden mukaan olemme tilanteessa, jossa nuoret opettavat ilmastovastuuta aikuisille, kuvailee ohjelmavastaava Anne Liimatainen.

Lähtölaukaus uudelle vaikutusohjelmalle

Dialogissa käytiin pohdintaa arvokeskustelun merkityksestä ilmastovastuun oppimisessa. Pohdittiin myös, onko koulun ja oppilaitoksen rooli olla yhteiskunnassa vallitsevien ajattelu- ja toimintatapojen toisintaja vai uudistaja.

Keskustelijat näkivät osallisuudella olevan keskeistä merkitystä ilmastovastuun edistämisessä. Koulun ilmastoprojekti, opettajanhuoneen ilmastodialogi tai ilmastovastuu osana johtamista ovat esimerkkejä, joilla ilmastonmuutosta voidaan käsitellä kouluissa ja oppilaitoksissa. Keskustelijat toivovat tunteita ja luovuutta mukaan oppimiseen. Tärkeäksi nähtiin myös yhteistyö järjestöjen ja yritysten kanssa.

Dialogissa myös haastettiin Opetushallitusta aloittamaan oma ilmastotyönsä ja toimimaan keskustelun herättäjänä siitä, millaista tulevaisuutta rakennetaan.

− Dialogi käynnisti mieltä avartavasti Opetushallituksen vuoden 2019 Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelman toiminnan. Tehdään jatkossakin ilmastovastuuta tukevia tekoja yhdessä, kannustaa Liimatainen.

Dialogiin osallistui 29 opettajaa ja opetusalan muuta edustajaa, järjestötoimijaa, hallinnon edustajaa ja yhteiskunnallista vaikuttajaa. Samaan aikaan osana Erätaukopäivää järjestettiin noin sata muuta ilmastonmuutosdialogia. Keskustelujen keskeiset konkreettiset oivallukset kootaan Erätauon verkkosivuille kaikkien hyödynnettäväksi.

Lisätietoa