Uutinen

Lähes 10 000 ammattiin opiskelevaa asuu ammatillisten oppilaitosten asunnoissa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Noin 10 000 ammattiin opiskelevaa asuu vuosittain ammatillisten oppilaitosten asuntoloissa. Majoitusta järjestää noin 60 % ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Opetushallituksen teettämien selvitysten mukaan opiskelija-asuntoloihin muutetaan yleisimmin, kun koulumatkalle kertyy mittaa 51-200 kilometriä.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat ulkona

– Asuntolapaikkojen järjestäminen on investointi nuoren opiskeluun ja hyvinvointiin tilanteessa, jossa toivottua koulutusta ei ole tarjolla omalla kotipaikkakunnalla. Nuorelle asuntolaan muuttaminen tietää itsenäistymistä ja arjen taitojen opettelua turvallisessa asuinympäristössä. Parhaimmillaan arjen taitoihin ohjauksessa ja opiskelujen tukemisessa ovat mukana asuntolahenkilöstö, opiskeluhuoltoryhmät ja opiskeluhenkilöstö yhteistyössä, sanoo opetusneuvos Kaisa Räty Opetushallituksesta.

Uudet suositukset laadukkaaseen asuntolaohjaukseen

Opetushallitus, SAKU ry ja Oulun seudun ammattiopisto OSAO järjestävät tänä vuonna valtakunnalliset asuntolaohjauksen päivät Taivalkoskella 12.-14.6.2019. Päivillä aloitetaan asuntolaohjauksen laatutyö, jossa asuntolaohjaajien kanssa luodaan laadukkaan asuntolaohjauksen suositukset. Suosituksissa käsitellään muun muassa asuinympäristön turvallisuutta ja asuntolatoimintaa oppimisympäristönä arjen taitojen oppimisessa.

Turvallisen asuinympäristön lisäksi opiskelijat toivovat asuinympäristöltään muun muassa viihtyisyyttä ja ohjattua vapaa-ajantoimintaa. SASKY koulutuskuntayhtymästä juuri valmistunut Rebecka Virtanen kuvaa asuntolassa olevan paljon toimintamahdollisuuksia.

– Minulla oli ennakkoluuloja asuntolassa asumista kohtaan, mutta se onkin ollut tosi kivaa. Asukkaat ovat monelta alalta, eri-ikäisiä ja eri kulttuureista. Koen, että asuminen ja kanssakäyminen ihmisten kanssa on ollut tosi helppoa. Asuntola-ohjaaja on järjestänyt meille hyvin monenlaisia tekemisen mahdollisuuksia, Virtanen kertoo.

SAKU ry ylläpitää asuntolaohjaajien valtakunnallista verkostoa ja kehittää OPH:n ja koulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyössä asuntolatoimintaa ja nostaa esiin sen merkitystä koulutuksen saavutettavuudessa.

Lisätiedot:
opetusneuvos Kaisa Räty OPH, puh. 029 533 1694, etunimi.sukunimi@oph.fi
verkostokoordinaattori Maria Käkelä SAKU ry, puh. 0500 030 710, etunimi.sukunimi@sakury.net