Uutinen

Opetushallituksen uusi organisaatio perustuu vaikuttavuuteen

Ajankohtaista
Opetushallituksen organisaatiorakenne ja johtamisvastuut uudistuivat vuoden alusta. Organisoituminen perustuu toiminnan vaikuttavuuteen tähtääviin päätoimintoihin. Tavoitteena on myös vähentää hierarkioita ja lisätä vuorovaikutusta sekä viraston sisällä että ulkoisten kumppanien kanssa.
Organisation

Uudistukseen vaikuttivat myös tulokset keväällä 2018 tehdystä kyselystä, jolla kartoitettiin sidosryhmien näkemyksiä muun muassa Opetushallituksen imagosta, toiminnan painopistealueista ja yhteistyön onnistumisesta.

Vaikuttavuustavoitteet ohjaavat toimintaa

Opetushallituksessa on vuoden 2018 aikana määritelty viraston toiminnalle neljä vaikuttavuustavoitetta, jotka ohjaavat viraston toimintaa.

Vaikuttavuustavoitteet

 • Koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuus kasvaa.
 • Oppijoiden hyvinvointi paranee.
 • Jatkuva oppiminen nostaa osaamistasoa.
 • Avarakatseisuus kasvaa.

Vaikuttavuustavoitteisiin pyritään uusien vaikutusohjelmien avulla. Ohjelmat ohjaavat vuosittaisella tasolla Opetushallituksen resurssien kohdentamista. Vuoden 2019 vaikutusohjelmissa keskitytään ilmastovastuuseen, koulutusuudistusten toimeenpanoon, kansainväliseen yhteistyöhön, kehittämisrahoituksen uudistamiseen, oppijan tukeen, kotoutumiseen, digitalisaatioon ja johtamiseen.

Johtaminen kohdistuu päätoimintoihin

Vaikuttavuustavoitteisiin pääsemiseksi OPH:n johtaminen kohdistuu jatkossa poikkileikkaaviin, koko organisaatiota koskeviin päätoimintoihin. Johtajat vastaavat jatkossa päätoimintojen prosesseista ja osaamisesta sekä niiden kehittämisestä.

Päätoiminnot ja johtamisvastuut

 • Kokonaisjohtaminen, Olli-Pekka Heinonen
 • Asiakkuudet, Jorma Kauppinen
 • Oppiminen ja kansainvälistyminen, Anni Miettunen
 • Vaikuttavuus, Samu Seitsalo
 • Tieto, Raakel Tiihonen
 • Mahdollistajapalvelut, Matti Lahtinen
 • Ruotsinkielinen toiminta, Gun Oker-Blom

Yksiköt vastaavat asiasisällöistä

Koulutukseen ja kansainvälistymiseen liittyviä asiakysymyksiä hoidetaan yksiköissä. Yksikkörakenteeseen ei ole tehty suuria muutoksia, ja asiakysymyksissä yksiköiden vastuut pysyvät pitkälti ennallaan. Yksikköjako ilmenee liitteenä olevasta kuvasta. Asiakaspalvelun parantamiseksi ollaan ottamassa käyttöön uutta asiakaspalvelujärjestelmää, ja myös verkkosivut ovat uudistumassa alkuvuodesta.

Nykymuotoinen Opetushallitus toiminut vuodesta 2017

Nykymuotoinen Opetushallitus aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa, kun Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO sekä Opetushallitus yhdistettiin uudeksi kehittämisvirastoksi, jonka päätehtävinä on kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä edistää kansainvälisyyttä. Vuoden 2018 alusta organisaatioon liittyivät itsenäisinä erillisyksiköinä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi sekä Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia YTL.

Organisaatiokaavio (jpg)