Uutinen

Sivistystoimi entistä vahvemmin mukaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan – kunta-agentit ja LAPE-akatemiat johdon tueksi

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Eri puolilla Suomea on aloittanut kunta-agentteja, joiden tehtävänä on vahvistaa sivistystoimen johdon yhteistyötä ja osaamista lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa. Johtajille järjestetään valmennusta LAPE-akatemioissa, jotka käynnistyvät yhteisellä tilaisuudella 20.3. Helsingissä. Valmennuksella halutaan rakentaa eri toimijoiden yhteinen strateginen tahtotila lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä.
Opettajat kokoustavat

Sivistys- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen johdon yhteistyö on välttämätöntä. Lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia parannetaan tasa-arvoisen perusopetuksen, uuden varhaiskasvatuslain, toisen asteen koulutusuudistusten sekä vaikuttavien lapsi- ja perhepalvelujen kautta (LAPE).

Kunta-agentit kokoavat sivistystoimen johtajat yhteen vahvistamaan sivistystoimen näkökulmia lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa ja yhdyspintatyössä. He myös välittävät kansallista ohjaustietoa kuntiin sekä paikallista ja alueellista tietoa kansallisen ohjauksen käyttöön. Kunta-agentteja on viidellä eri alueella, ja yksi yhteinen kunta-agentti koordinoi ruotsinkielisiä palveluja.

Kunta-agentit

  •     Piritta Pietilä-Litendahl OYS-alue, piritta.pietila-litendahl [at] ouka.fi
  •     Kristiina Hyvärinen KYS-alue, kristiina.hyvarinen [at] kuopio.fi
  •     Sari Välimaa TYKS-alue, sari.valimaa [at] turku.fi
  •     Tanja Ståhlberg HYKS-alue, tanja.stahlberg [at] hel.fi
  •     Mikko Tiirikainen TAYS-alue, mikko.tiirikainen [at] tampere.fi
  •     Gitta Harti kaksikieliset alueet, gitta.harti [at] hel.fi

Kunta-agenttien työtä koordinoi Opetushallitus ja strategisesta ohjauksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunta-agentit toimivat yhteistyössä muutosagenttien kanssa, jotka toimivat jokaisessa maakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE).

Johdon LAPE-akatemiat alkavat 20.3. – ilmoittaudu mukaan 5.3. mennessä

Kunta-agentit ovat mukana toteuttamassa LAPE-akatemioita, joita järjestetään vuoden 2019 aikana eri puolilla Suomea. Ne ovat sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen, kunnan ja maakunnan sekä keskeisten järjestöjen ja seurakuntien johdon yhteisiä valmennuksia. LAPE-akatemian valtakunnallinen starttitilaisuus järjestetään 20.3. Helsingissä, katso ohjelma ja ilmoittaudu 5.3. mennessä. Tämän lisäksi vuoden aikana järjestetään kolme valmennusta jokaisessa maakunnassa/yhteistoiminta-alueella.

Valmennusten tavoitteena on luoda eri toimijoiden yhteinen strateginen tahtotila lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisestä. Samalla luodaan lapsi- ja perhelähtöisisille palveluille yhdyspintarakenteet ja toimintamallit. Osanottajat vahvistavat omaa johtamisosaamistaan ja kokonaisuuden hallintaa yli sivistystoimen ja soten rajojen. Nämä toimet ovat välttämättömiä huolimatta siitä, toteutuuko sote- ja maakuntauudistus vai ei.

Kunta-agentit vaativan ja erityisen tuen VIP-verkoston tueksi

Kunta-agentit edistävät VIP-verkoston toimintaa, jossa kehitetään uusia monialaisia toimintamalleja ja yhteistyörakenteita vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Kaikista kunnista toivotaan osallistujia VIP-verkostoon.

VIP-verkostojen tehtävänä on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen voimavaroja ja tuoda tuki varhaiskasvatuksen yksiköihin ja kouluihin. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria on jokaisessa Suomen kunnassa. Erityisesti he tarvitsevat sivistys- ja sote -palvelujen saumatonta yhteistyötä.

Lisätietoja:

• LAPE-hankekoodinaattori Jaana Koski, Opetushallitus, p. 029 533 1804

• projektipäällikkö Katja Bergbacka, projektipäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0267

• VIP-verkosto: hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, p. 0295 29 4711