Uutinen

Uusi valtion erityistehtäväyhtiö Oppiva Invest Oy aloittaa toimintansa - omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Koulutusvienti
Valtioneuvoston yleisistunto päätti 28.2.2019 perustaa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuushankkeita toteuttavan valtionyhtiön. Yhtiön tehtävänä on myöntää pääomalainaa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämistä ja koulutusviennin edistämistä tukevaan yritystoimintaan. Toimeksiannon johdosta Opetushallitus on perustanut Oppiva Invest Oy:n, joka merkittiin rekisteriin 29.3.2019. Yhtiö tulee toimimaan markkinaehtoisesti sille peruspääomaksi siirretyn 80 miljoonan euron osakepääoman tuotolla.
Kuvituskuva, pensseli

Oppiva Invest Oy myöntää pääomalainoja yrityksille hankintalain mukaista kilpailutusta mukailevan menettelyn perusteella. Yritysten hakemukset arvioidaan moniammatillisesti muun muassa sen perusteella, kuinka innovatiivisia esitetyt kehittämis- tai investointisuunnitelmat ovat, miten ne soveltuvat ammatillisen koulutuksen kehittämislinjauksiin ja kuinka toteutuskelpoisena liikeideaa pidetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta.  Rahoitettavan toiminnan tulee olla yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä tukea ammatillisen koulutuksen järjestämistä ja uudistumista. Myönnettäville pääomalainoille sovitaan korko ja takaisinmaksuaika kilpailutukseen liittyvän neuvottelumenettelyn yhteydessä.

Oppiva Invest Oy:n hallitus on viisijäseninen ja edustaa yhtiön toimialan näkökulmasta mahdollisimman monipuolista osaamista. Hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty KTM Harri Lauslahti ja jäseniksi OTK Timo Lankinen, KTM Mirjam Sarkki, DI Petri Takala ja KM, MBA Riikka-Maria Yli-Suomu. Yhtiö luo kevään aikaan toiminnalleen perusrakenteet ja valitsee toimitusjohtajan. Ensimmäinen rahoitushaku pyritään avaamaan syksyllä 2019.  Oppiva Invest avaa lähikuukausien aikana verkkosivut osoitteessa www.oppivainvest.fi ja tiedottaa toiminnastaan yksityiskohtaisemmin järjestäydyttyään.  

Lisätietoja

  • Johtaja Anni Miettunen, Opetushallitus, puh. 029 533 1612
  • Yksikön päällikkö Petri Heikkilä, Opetushallitus, puh. 029 533 1060
  • Hallituksen puheenjohtaja Harri Lauslahti, Oppiva Invest Oy, puh. 040 847 8790