Uutinen

Erasmus+ -ohjelma saa lisärahoitusta – budjettisopimus mahdollistaa uuden ohjelman alkamisen

Ajankohtaista Erasmus+ Kansainvälistyminen
Alustava sopu EU:n uudesta seitsenvuotisesta rahoituskehyksestä kasvattaa Erasmus+ -ohjelman budjettia vielä 2,2 miljardilla eurolla. Budjettisopimus mahdollistaa uuden ohjelman alkamisen suunnitellusti ensi vuonna.
Innovaatioita

EU-maiden johtajien heinäkuussa päättämä EU:n seitsenvuotinen budjetti vaati vielä Europarlamentin hyväksynnän. Vaikeissa neuvotteluissa päädyttiin sopuun 10. marraskuuta EU-puheenjohtajamaa Saksan johdolla. Nyt sovitussa tarkennetussa rahoituskehyksessä Erasmus+ -ohjelman budjetti vuosille 20212027 kasvaa heinäkuussa sovitusta vielä 2,2 miljardia euroa.

Erasmus+ -ohjelman budjetin loppusumma on 23,4 miljardia euroa, kun se ilmaistaan vuoden 2018 hinnoissa. Budjetti on ainoastaan 11 prosenttia pienempi kuin komission alkuperäinen esitys toukokuulta 2018 ja kasvattaa merkittävästi ohjelman kokoa verrattuna nykyiseen Erasmus+ -ohjelmaan.

Europarlamentti ilmoitti heti heinäkuun huippukokouksen jälkeen olevansa tyytymätön Erasmus+ -ohjelmalle esitettyyn budjettiin. Nyt sovittu lisärahoitus on hyvin tervetullut. Tärkeintä kuitenkin on, että budjettisopimus mahdollistaa uuden ohjelman alkamisen suunnitellusti ensi vuonna, toteaa Suomen Erasmus+ kansallisen toimiston johtaja Mikko Nupponen.

EU-ministerineuvoston ja Europarlamentin pitää vielä muodollisesti hyväksyä nyt neuvoteltu sopimus. Erasmus+ -ohjelmaa koskevat neuvottelut ovat loppusuoralla, ja ohjelma-asetuksesta odotetaan poliittista yhteisymmärrystä marraskuun loppuun mennessä. Yksityiskohtaisemmat tiedot kevään 2021 hakukierroksista saadaan näillä näkymin joulukuussa.

Budjettisopu kasvattaa myös muiden EU-ohjelmien budjetteja

Audiovisuaalisen alan sekä kulttuurin ja luovien alojen eurooppalaista yhteistyötä tukeva Luova Eurooppa -ohjelma saa myös lisärahoitusta tarkennetussa rahoituskehyksessä. Uusi esitetty budjetti on 2,2 miljardia euroa. Lisäystä on 0,6 miljardia euroa.

Euroopan solidaarisuusjoukoille ei ole tulossa lisärahoitusta. Sen budjetti pysyy 0,9 miljardissa eurossa, kun budjetti lasketaan vuoden 2018 hinnoin.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalle ohjelmakauden vaihdos merkitsee sitä, että se loppuu nykymuotoisena, ja siitä tulee osa uutta Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmakokonaisuutta. Myös tälle ohjelmalle olisi tulossa lisärahoitusta 0,8 miljardia. Uusi budjetti olisi 1,4 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Mikko Nupponen, p. 050 553 9219, mikko.nupponen [at] oph.fi