Uutinen

Liikkuva koulu -ohjelma jatkaa työtä aktiivisemman koulupäivän edistämiseksi

Ajankohtaista Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Liikkuva koulu -ohjelma tukee kouluja ja kuntia aktiivisemman koulupäivän toteuttamisessa myös kärkihankekauden päätyttyä. Monissa kunnissa ja kouluissa Liikkuva koulu -toiminta on jo vakiintunut osaksi koulupäivää.
Liikkuva koulu

Liikkuva koulu -ohjelmaa on toteutettu kouluissa jo kymmenen vuotta. Ensimmäiset koulut lähtivät mukaan pilottivaiheessa vuonna 2010, ja edellisellä hallituskaudella ohjelma laajeni kattamaan jo yli 90 prosenttia Suomen kouluista.

–Liikkuva koulu -ohjelmassa on ollut alusta asti keskeistä se, että jokainen koulu toteuttaa aktiivisempaa koulupäivää omalla tavallaan. Ohjelma ja sen laaja kumppaniverkosto tarjoavat kouluille ja kuntien työn tueksi työkaluja, materiaaleja ja koulutusta, viestintäpäällikkö Noora Moilanen sanoo.

Koulun toiminnan itsearviointiin ja kehittämisen tueksi tarkoitettu Liikkuvan koulun nykytilan arviointi -työkalu on jatkossakin maksutta koulujen käytössä. Hyvien käytäntöjen jakaminen jatkuu muun muassa valtakunnallisen ja alueellisten Liikkuva koulu -seminaarien sekä alueellisten verkostotapaamisten kautta. Monissa kunnissa toimii edelleen myös kunnan sisäinen Liikkuva koulu -verkosto.

Tämän vuoden aikana koulujen työn tueksi on tulossa myös uusia työkaluja ja materiaalia, kuten oppilaskysely ja toiminnallisen opetuksen materiaalia yläkouluille. Lisäksi ohjelman verkkosivuille kootaan jatkossakin koulujen, kuntien ja kumppaneiden ideoita liikkeen lisäämiseksi koulupäiviin.

Yläkoululaisten ja vähiten liikkuvien aktivointiin sekä henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään tulevassa toiminnassa erityisesti huomiota.

–Karvin keväällä 2019 toteuttamassa Liikkuva koulu -ohjelman ulkoisessa arvioinnissa todettiin, että kärkihankkeen päättyessä koulujen liikunnallistaminen ei ole valmis. Raportin perusteella jatkossa huomiota on kiinnitettävä erityisesti yläkoululaisten ja kaikkein vähiten liikkuvien aktivoimiseen sekä koulujen henkilöstön hyvinvointiin, Moilanen kertoo.

Oulussa Liikkuva koulu on osa arkea ja strategiaa

Kuntien oli mahdollista hakea vuosina 2016–2019 avustusta Liikkuva koulu -toimintaan. Kunnilta vaadittiin 50 prosentin omarahoitusosuutta, mikä on ollut yksi tärkeä tekijä toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Monessa kunnassa keskeisimmät Liikkuva koulu -toimenpiteet jatkuvat kunnan ja koulujen oman rahoituksen turvin.

Esimerkiksi Oulussa Liikkuva koulu -toiminta jatkuu vahvana: kunnan liikuntakoordinaattori on vakinaistettu, ja moni Liikkuva koulu avustuksella käynnistetty toiminto on nyt osa normaalia arkea. Kunnassa pyörivät muun muassa vähän liikkuville suunnatut Dynamo-hyvinvointivalmennukset, seurakalenteri, liikuntavälinelainaamo ja koulujen Liikkuva koulu -vastaavien verkosto. Lisäksi kaikki koulut täyttävät nykytilan arvioinnin vuosittain.

Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori on nähnyt toiminnan jatkumisen tärkeänä ja on saanut jatkon perusteltua myös kaupungin johdolle. Kaupunkistrategia 2026 mukaan hyvinvointi kuuluu Oulussa kaikille. Tätä tavoitetta pyritään koululiikunnan ja Liikkuvan koulun toimilla edistämään oppilaiden ja kouluhenkilökunnan parissa.

–Oppilaiden ja kouluhenkilökunnan hyvinvoinnin lisääminen liikkeen avulla nähdään tärkeänä osana koulujen toimintaa. Hyvinvointi on myös yksi Oulun koulujen neljästä painopisteestä, jota tulee kouluilla edistää. Kaikenlaisen liikuntaa aktivoivan yhteistyön ylläpitäminen ja lisääminen poikkitoiminnallisesti on Oulussa tärkeää, ja vakituisten henkilöiden johdolla näitäkin asioita saadaan kehitettyä, Nurmivuori tiivistää.

Lisätietoja

Noora Moilanen, viestintäpäälliikkö, Liikkuva koulu -ohjelma, noora.moilanen (at) oph.fi, 029 5331 539