Uutinen

Lukuliike jakoi miljoona euroa lukutaidon edistämiseen

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Lukuliike jakoi miljoona euroa valtionavustuksina nuorten ja aikuisten lukutaidon edistämiseen sekä Lukeva kunta -verkostojen työhön.
Kuvituskuva: lapset viettävät välituntia sisällä jutellen

Lukuliikkeen tehtävänä on edistää lukemista valtakunnallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön Lukutaitofoorumin asettamien suuntaviivojen mukaisesti. Yhteisenä tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria lukemaan, aktivoida kasvuyhteisöjä lukemisen tueksi, vahvistaa ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä sekä luoda lukemista edistävät rakenteet.

Lukuliike jakaa valtionavustuksia suuntaviivojen toimeenpanon vahvistamiseksi yhteensä 1 045 000 euroa. Kesällä hakuun avatut valtionavustukset on nyt jaettu.

Nuorten ja aikuisten lukutaitoa edistävään työhön jaettiin 325 000 euroa. Avustusta haki yhteensä 53 tahoa reilusti yli 2 miljoonan euron edestä. Rahoitetut kymmenen hanketta kattavat maantieteellisesti ison osan Suomesta: ne toimivat muun muassa Uudenmaan, Lapin, Keski- ja Itä-Suomen alueilla. Hankkeissa huomioidaan suomen ja ruotsin kielen lisäksi myös saamelais- ja romanikielivähemmistöt.

Rahoitetuissa hankkeissa on huomioitu vahvasti syrjäytymisen ehkäiseminen lukutaidon harjoittamisen avulla. Lukuliikkeen jakamilla avustuksilla muun muassa kierretään vankiloita, rakennetaan nuorten kanssa heitä innostavia työpajamalleja, käytetään tietokonepelejä lukemisen edistämisen työkaluna, suunnitellaan pakohuonepelejä nuorten kanssa ja harjoitetaan etsivää lukutaitotyötä.

Saumattomampaa yhteistyötä Lukeva kunta -verkostoilla

Toisessa hakukokonaisuudessa, Lukeva kunta -verkostohaussa jaettiin 720 000 euroa. Hakijatahoja oli 11, joista kaikki saivat rahoitusta. Lukeva kunta -verkostossa on mukana yhteensä 171 rahoitettua kuntaa, eli yli puolet Suomen kunnista. Mukana on laajasti niin suomen- kuin ruotsinkielisiä kuntia.

Jokaiselle Lukeva kunta -verkostolle nimetään lukuagentti, joka kartoittaa ja edistää alueen lukutaitotoimia. Lukuliike koordinoi ja ohjaa verkostojen työtä. Tavoitteena on laaja ylihallinnollinen lukuverkosto, jossa hyvät käytännöt pääsevät leviämään saumattomammin.

Sekä Nuorten ja aikuisten lukutaitoon että Lukeva kunta -verkostoihin jaetut avustukset tuovat yhteen osaamista, asiantuntijuutta ja käytänteitä, joita hyödynnetään Lukuliikkeen kansallisen lukutaitostrategian laatimisessa. Strategia valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.