Uutinen

Lukuliikkeen Lukeva kunta -valtionavustushakua on jatkettu 17.9. saakka

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Lukuliike haastaa kaikki Suomen kunnat mukaan lukutaitotyöhön. Lukeva kunta -valtionavustuksen hakuaikaa on päätetty jatkaa 17.9.2020 saakka. Avustusta on haettavissa yhteensä 800 000 euroa ja sitä voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät. Rahoitusta myönnetään kuntien yhdessä muodostamien lukutaitoverkostojen toimintaan.
Lukuliike

Opetushallituksen Lukuliikkeen avustustoiminnalla vahvistetaan ja edistetään paikallisia lukutaidon rakenteita ja alueellista verkostoyhteistyötä kohti parempaa lasten, nuorten ja aikuisten lukutaitoa.

Lukeva kunta -rahoitusta myönnetään lukutaitoverkostoille, jotka on muodostettu alueellisesti siten, että yhdessä verkostossa on mukana 20–40 kuntaa. Mahdollisuuksien mukaan rahoitusta voidaan myöntää nyt myös tätä pienempien verkostojen toimintaan.

Lukeva kunta -verkostohankkeet nimeävät lukuagentin, joka edistää toimijoiden yhteistyötä alueen kuntien välillä, kartoittaa ja kehittää alueellisia ja paikallisia lukutaitoa edistäviä rakenteita yli hallintorajojen. Rahoituksella voidaan myös järjestää lukutaitotapahtumia ja tuottaa lukutaitomateriaalia.

– Lukutaitotyötä tehdään kunnissa usein pienillä resursseilla ja tavoitteet ovat kuitenkin samoja. Laajassa verkostossa tehdystä työstä on selkeää etua: voidaan yhdessä luoda malli tai strategia kokemusten ja tutkimustiedon perusteella. Hyviä esimerkkejä kuntayhteistyöstä ovat esimerkiksi kirjaston ja koulujen yhteistyön tiivistäminen tai perheille suunnattujen lukutaitopalvelujen kehittäminen, Pia Lumme sanoo.

Toiminnassa pyritään löytämään uusia tapoja edistää lasten ja nuorten lukutaitoa yhteistyössä kunta- ja aluetoimijoiden kanssa. Tavoitteena on systeeminen muutos, jonka tulisi näkyä selkeämpinä yhteisinä tavoitteina ja toimenpiteinä yli hallinto- ja kuntarajojen.

Myönnetyn rahoituksen käyttöaika on 31.12.2021 saakka.

Lukeva kunta -toimintaa koordinoi ja työtä tukee Opetushallituksen Lukuliike. Lisätietoa:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi