Uutinen

Ulkomaisille jatko-opiskelijoille suunnattuja apurahoja uudistetaan vuodenvaihteessa

Ajankohtaista Apurahat tutkijoille
EDUFI Fellowship ja Finnish Government Scholarship Pool yhdistetään yhdeksi apurahaohjelmaksi.
Kuvituskuva. Lyhty.

Opetushallituksen ulkomaisille jatko-opiskelijoille suunnatut apurahaohjelmat EDUFI Fellowship ja Finnish Government Scholarship Pool sulautuvat yhteen 1.1.2021 alkaen.

EDUFI Fellowship -apuraha on tarkoitettu erityisesti ulkomaisen väitöskirjatutkijan Suomessa tapahtuvan väitöskirjatyöskentelyn tukemiseen. The Finnish Government Scholarship Pool -apurahalla on avustettu tohtoritason jatko-opintoja ja tutkimustyötä suomalaisissa yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa.

Uudistuksen myötä apurahan hakeminen on hakijalle entistä vaivattomampaa ja nopeampaa, kun haku- ja päätöksentekoprosessit yhtenäistyvät ja keventyvät.

Apurahalla tuetaan erityisesti alkuvaiheen väitöskirjatyötä

Uusi EDUFI Fellowship -nimellä oleva ohjelma on pitkälti edeltäjänsä kaltainen. Apurahaa hakee suomalaisen yliopiston edustaja. Avustus on suunnattu suomalaiseen yliopistoon väitöskirjaa tekevien, valtion tutkimuslaitoksissa tutkimusta tekevien sekä kaksoistutkintoa suorittavien ulkomaisten väitöskirjatutkijoiden työn tukemiseen.

Ohjelman ensisijainen tarkoitus on lisätä kansainvälistä liikkuvuutta ja avustaa väitöskirjatutkijoita työn alkuvaiheessa. Tohtorintutkintoa ulkomaiseen yliopistoon tekeville voidaan myös rahoittaa korkeintaan noin kuuden kuukauden vierailuja Suomeen perustelluista syistä.

Uuden ohjelman apurahahaku on jatkuva, joten apurahoja voi hakea ympäri vuoden. Päätös apurahan myönnöstä pyritään tekemään kolmen kuukauden sisään hakemuksen saapumisesta. Ohjelmasta jaetaan rahoitusta yli 100 stipendiaatille vuosittain.

Suomi-kuvaa kirkastamassa

Uudistuvalla ohjelmalla pyritään osaltaan vahvistamaan Suomen asemaa kilpailussa asiantuntevista työntekijöistä kansainvälisillä työmarkkinoilla sekä lisäämään suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen tunnettuutta maailmalla.

– Päämääränä on tiivistää entisestään Opetushallituksen ja Team Finland Knowledge -verkoston kohdealueiden yhteistyötä sekä edistää Talent Boost -toimenpideohjelman mukaisia tavoitteita kansainvälisten osaajien houkuttelussa, sanoo korkeakouluopintojen kansainvälistymispalveluiden vastaava asiantuntija Päivi Jokinen.

Team Finland Knowledge -verkoston erityisasiantuntijoiden tehtävä on vahvistaa Suomen koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä osaamisen ja koulutusinnovaatioiden vientiä maailmalla.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoiman Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteena on puolestaan tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja yrittää.

Lisätietoja:

Päivi Jokinen, vastaava asiantuntija, Opetushallitus. p. +358 29 533 8518, etunimi.sukunimi [at] oph.fi