Uutinen

HEI ICI -ohjelmalla vaikuttavia tuloksia korkeakouluopetuksen vahvistamisessa kehittyvissä maissa

Ajankohtaista Korkeakoulutus HEI ICI
Ohjelmakauden 2017–2020 aikana uudistettiin lähes 30 tutkinto-ohjelmaa ja yli 50 yksittäistä kurssia. Korkeakoulujen yhteistyön keskeisimpänä saavutuksena oli koulutuksen laadun parantaminen kumppanimaiden korkeakouluissa.
Korkeakouluopiskelijoita keskustelee pöydän ääressä

Korkeakoulutuksen kehitysyhteistyöohjelma HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) tukee suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välisiä yhteistyöhankkeita, joiden avulla vahvistetaan ja kehitetään korkeakoulutusta. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden korkeakouluille osallistua kehittyvien maiden korkeakoulusektorin vahvistamiseen.

Vuosina 2017–2020 HEI ICI -ohjelmaa rahoitettiin 12 miljoonalla eurolla. Rahoituksella toteutettiin 20 hanketta 16 maassa. Hankkeissa vahvistettiin erityisesti kehittyvien maiden korkeakoulutuksen laatua, pedagogisia valmiuksia, korkeakoulutuksen työelämäyhteyksiä sekä opiskelijoiden pääsyä korkeakoulutuksen piiriin.

Ohjelmakauden keskeisimpänä saavutuksena oli korkeakoulutuksen laadun parantaminen kohdemaissa Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Ohjelmakauden aikana suomalaiset ja kumppanimaiden korkeakoulut kehittivät ja uudistivat yhdessä lähes 30 tutkinto-ohjelmaa ja yli 50 yksittäistä kurssia eri opintoaloilla. Nämä ohjelmat ja kurssit hyväksyttiin virallisesti osaksi kumppanikorkeakoulujen opintotarjontaa.

Taulukossa esitellään HEI ICI-ohjelmassa kehitetyt kurssit ja tutkinto-ohjelmat. Yhteensä tutkinto-ohjelmia kehitetty 29, yhteensä kehitetty kursseja 50, uusia opiskelijoita ohjelmissa ja kursseila 1885.
Kuvassa esitellään HEI ICI -hankkeiden koulutukset ja tilaisuudet. Koulutuksia ja tilaisuuksia järjestetty yhteensä 680. Niistä eniten kouluttajien koulutuksia (147), siitä seuraavana työpajat 122. TIlaisuuksiin osallistuneita henkiköitä yhteensä 22621.

Koulutuksissa kehitettiin opettajien metodologisia ja pedagogisia valmiuksia keskittyen erityisesti innovatiivisiin oppijakeskeisiin menetelmiin. Lisäksi useissa hankkeissa vahvistettiin tutkimuskapasiteettia. Korkeakoulujen toimijat julkaisivatkin yli 100 tutkimusartikkelia HEI ICI -hankkeisiinsa liittyen ohjelmakauden aikana.

Hankeyhteistyön kautta parempi pääsy koulutukseen ja tietoon

Virtuaalisten opetusmenetelmien ja digitaalisten oppimisympäristöjen kautta yhä useammalla opiskelijalla on mahdollisuus päästä korkeakoulutuksen piiriin. HEI ICI -hankkeissa parannettiin kehittyvien maiden korkeakoulujen internetyhteyksiä, kehitettiin digitaalisia välineitä virtuaalisen oppimisen avuksi ja parannettiin pääsyä tutkimustietoon. Uudenlaisten virtuaalisten välineiden käyttöönoton myötä hankkeissa panostettiin henkilökunnan koulutukseen ja yhteiseen kehittämiseen. Koronapandemian vuoksi virtuaalisten menetelmien kehittäminen tuli ajankohtaiseksi kaikissa hankkeissa.

Hankkeissa kehitettiin myös opiskelijoiden työelämävalmiuksia yhdessä yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi korkeakoulujen ja yritysmaailman yhteyksiä parannettiin esimerkiksi tuomalla monitieteellistä ja innovatiivista yrityshautomo-toimintaa osaksi opinto-ohjelmia. Useassa hankkeessa opetusmenetelmien kehittämisen keskiössä olivat ympäröivän yhteiskunnan haasteet, kuten ilmastonmuutokseen sopeutuminen tai sukupuolten välisen tasa-arvon parantaminen. Opiskelijat etsivät yhdessä paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa ratkaisuja näihin haasteisiin.

Ohjelman hankkeilla kansallisen tason vaikuttavuutta kumppanimaissa

Vaikka HEI ICI -ohjelma tukee ensisijaisesti korkeakoulujen välistä yhteistyötä, useissa ohjelman hankkeissa on saatu aikaan myös kansallisen tason vaikuttavuutta. Esimerkiksi Etiopiassa ammatillisen opettajankoulutuksen inklusiivisuuden kehittämiseen keskittynyt hanke TECIP (Teacher Educators in Higher Education as Catalysts for Inclusive Practices in Technical and Vocational Education) vaikutti ajankohtaisen teemansa kautta Etiopiassa kansalliseen ammatillisen opettajankoulutuksen reformiin. Hanke toi esille myös inklusiivisuuden tärkeyttä päättäjille. 

Tansaniassa GeoICT (Geospatial and ICT capacities in Tanzanian Higher Education Institutions) -hanke käynnisti muutoksen geoinformatiikan alalla kehittämällä ja uudistamalla opinto-ohjelmia sekä parantamalla henkilökunnan ja opiskelijoiden osaamista neljässä korkeakoulussa. Hankkeen esimerkin innoittamana myös muissa tansanialaisissa korkeakouluissa on aloitettu opintojen uudistamisprosessi muun muassa työelämäyhteyksien parantamiseksi.

Uudella ohjelmakaudella tuetaan korkeakoulutuksen digitalisaatiota kehittyvissä maissa

HEI ICI -ohjelma jatkuu uudella ohjelmakaudella vuosina 2020–2024. Ohjelmakaudella kehitetään erityisesti opiskelijoiden pääsyä korkeakoulutukseen sekä korkeakoulutuksen digitalisaatiota rakentamalla digitaalisia oppimisympäristöjä, vahvistamalla opettajien digiopetuksen pedagogista kapasiteettia ja etäopiskelun alustoja.

Ulkoministeriö rahoittaa HEI ICI -ohjelman Suomen kehitysyhteistyörahoista ja Opetushallitus vastaa ohjelman hallinnoinnista.