Uutinen

Koulujen ja päiväkotien juhlien tulee soveltua kaikille lapsille ja nuorille

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Koronavirus Kodin ja koulun yhteistyö
Opetushallituksen ohjeistus ohjaa kouluja ja päiväkoteja kaikille yhteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisessä. Myös paikallinen koronatilanne on huomioitava juhlien järjestelyssä.
Myssypäinen tyttö käsissään punaiset lapaset ja kaamosvalot

Koulujen ja päiväkotien vuosi päättyy perinteisesti kaikille yhteiseen juhlaan. Kouluissa ja päiväkodeissa juhlat ovat osa toimintaa ja koulussa osa opetusta, johon lasten ja nuorten tulee osallistua. Siksi on tärkeää, että nämä yhteiset juhlat soveltuvat kaikille.

Opetuksen järjestäjät ja koulut päättävät juhlista ja niiden sisällöstä. Juhliin voi sisältyä joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, jotka ovat suomalaiseen kulttuuriin liittyviä traditioita. Esimerkiksi juhlassa laulettava yksittäinen virsi ei tee juhlasta vielä uskonnollista tilaisuutta.

Juhlia järjestettäessä koulujen, päiväkotien ja kotien yhteistyö on tärkeää. Koulun tai päiväkodin tulee tiedottaa oppilaiden huoltajia järjestettävistä tapahtumista ja niiden sisällöstä. Tarvittaessa huoltajien kanssa voidaan sopia oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä, jos huoltaja ei halua lapsen tai nuoren osallistuvan kaikkeen juhlaan kuuluvaan ohjelmaan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi päätöksessään vuonna 2019 pitävänsä lukukauden yhteisen päättäjäisjuhlan järjestämistä kirkkosalissa lähtökohtaisesti ongelmallisena oppilaiden yhdenvertaisuuden, uskonnonvapauden sekä julkiselta vallalta edellytettävän neutraaliuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta. Myöskään Opetushallitus ei pidä koulun yhteisten juhlien järjestämistä suositeltavana tilassa, joka on tarkoitettu uskonnon harjoittamiseen. Erilliset uskonnolliset tilaisuudet, kuten kevät- tai joulukirkot, kaikille yhteisen juhlan lisäksi ovat sallittuja ja niihin osallistuminen on lapsille ja nuorille vapaaehtoista.

Opetushallituksen ohjeet eri koulutusasteille neuvovat katsomusaineiden opetuksessa ja juhlien järjestämisessä

Opetushallituksella on varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tarkoitetut ohjeet katsomuskasvatuksen ja katsomusaineiden opetuksen toteuttamisesta sekä varhaiskasvatusyksiköissä, kouluissa ja oppilaitoksissa järjestettävistä yhteisistä juhlista ja uskonnollisista tilaisuuksista.

Ohjeissa kuvataan, miten uskonnon ja omantunnon vapautta koskevat säännökset Suomen perustuslaissa (731/1999) huomioidaan katsomuskasvatuksessa ja katsomusaineiden opetuksessa sekä uskonnollisten tilaisuuksien ja niille vaihtoehtoisen toiminnan ja kaikille yhteisten juhlien järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat siitä, että asiat toteutetaan säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla.

Opetushallituksen ohjeissa ei suositella eikä kielletä uskonnollisia tilaisuuksia, vaan varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät päättävät niistä itse.

Uskonnolliset tilaisuudet tulee järjestää erillään koulun tai päiväkodin muusta toiminnasta ja niistä tulee kertoa lasten ja nuorten huoltajille riittävän ajoissa. Uskonnollisille tilaisuuksille tulee aina järjestää mielekästä vaihtoehtoista toimintaa.

Juhlat koronavirusaikana

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät päättävät juhlien järjestämisestä. Ratkaisussa tulee huomioida paikallinen tartuntatautitilanne ja olosuhteet.

Paikallisesti päätetään, onko huoltajilla tai muulla yleisöllä mahdollisuus osallistua juhliin.

Yksi vaihtoehto juhlan järjestämiseksi on tilaisuuden kuvaaminen ja lähettäminen muille lapsiryhmille, luokkiin ja koteihin etäyhteyden avulla. Juhlan voi järjestää myös ulkona, jolloin ryhmän huoltajat voivat osallistua paikallisia hygieniasuosituksia (kuten maskit) noudattaen. Lisää ohjeistusta juhlien järjestämisestä koronavirusaikana löytyy sivuiltamme.

Aluehallintoviraston mukaan koulujen juhlat ovat yleisötilaisuuksia, jos niissä on koulun henkilöstön ja oppilaiden ulkopuolista yleisöä kuten huoltajia. Yleisötilaisuuksissa tulee noudattaa paikallisia ja alueellisia määräyksiä. Paikallisista ja alueellisista yleisötilaisuusrajoituksista on mahdollista välttyä koronapassia käyttämällä.