Uutinen

Liikunnanohjaajasta elämäntaitovalmentajaksi

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport
Erasmus+ Sport -tuella FIMUlaiset valmennettiin ratkomaan pieniä ja suuria ongelmia. Hankkeen päätavoitteena oli edistää syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten sosiaalista osallisuutta ja koulunkäyntimotivaatiota ruohonjuuritason liikunnan ja urheilun avulla.
Play! -hankkeen osallistujia

Lasta harmittaa, kun hän ei osu sulkapalloon. Toinen pelleilee ja häiritsee ryhmävalmennusta. Kolmas ei ole koskaan harrastanut yhtikäs mitään.

Pieniä, mutta harmillisia mikrotason ongelmia. Makrotasolla vaanii iso ongelma: nuorten syrjäytymisvaara.

Suomen Monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry päätti tarttua sarvista kaikkia isoja ja pieniä ongelmia kerralla. Se haki ja sai Erasmus+ Sport -tukea kolmivuotiseen PLAY! -hankkeeseen. Yhdessä viiden hankepartnerin kanssa laitettiin lapset liikkeelle monessa maassa.

Suomessa liitettiin ohjaajakoulutukseen elämäntaitovalmennus. Yhteistyökumppaneita oli seitsemän, ja hankkeen keskiössä oli lapsia valmentavien nuorten kouluttaminen FIMU:n jäsenseuroissa. Yksi näistä nuorista oli Deniz Caliskan, joka ohjasi hankkeen alkaessa lasten liikuntakerhoja Espoossa.

- Aloittaessasi lasten ohjauksen 18-19 -vuotiaana, hyppäät aikuisen rooliin, mutta tosiasiassa sinusta itsestäsikin tulee vähän lapsi, Caliskan naurahtaa.

 - PLAY! -hankkeessa opettelimme arvioimaan lasten ja nuorten tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja ja jakamaan heitä niitten pohjalta kategorioihin, joista jokaista tulee ohjata hiukan eri tavalla. Omaksuin tosi paljon koulutuksesta omaan työhöni. Pääsin kehittämään itsekin tunnetaitoja ja avaamaan omia ajatuksiani; miksi ajattelen lapsia ohjatessani niin tai näin.

Caliskan kutsuu koulutusta vetänyttä Jyväskylän yliopiston Hanna-Mari Toivosta loistavaksi ja aivan mahtavaksi opettajaksi. Valmennuksesta hyötyivät niin aloittelijat kuin liikuntaryhmiä jo aiemmin vetäneet.

- Hän tuli mukaan vetämääni lasten matalan kynnyksen liikuntakerhoon. Ongelmia tunnistettiin ja niihin tartuttiin saman tien koulutuksen metodien kautta. Hanna-Mari kysyi, huomasitko, että 10 minuuttia sitten tuo lapsi käyttäytyi näin ja nyt sitten oppien soveltamisen jälkeen noin, Caliskan pohtii.

- Saamani koulutus sopisi mielestäni kaikille, joita kiinnostaa olla lasten kanssa.

Metodi, joka kasvattaa vastuuntuntoa

Hankkeessa eurooppalaiset yhteistyökumppanit kehittivät ja jakoivat toisilleen metodeja, joilla vahvistettiin lasten ja nuorten elämäntaitoja, kommunikaatiota, keskittymistä ja yritteliäisyyttä. Jyväskylän yliopistolta FIMU sai metodiksi amerikkalaisen Teaching Personal and Social Responsibilityn, jolla pyritään parantamaan nuorten elämäntaitoja.

- Niitä taitoja voi sitten siirtää kouluun ja kotiin ja tietysti myös työpaikalle myöhemmin. Harjoitellaan vastuuntuntoisuuden tasoja, joista ensimmäisenä tulee kunnioitus. Ei esimerkiksi selvitetä konflikteja nyrkein vaan niistä puhutaan ja aletaan kunnioittaa itseä ja muita, FIMU:n järjestökoordinaattori Riitta Latvio selittää.

- Seuraava taso on osallistuminen: kaikki osallistuvat, vaikkei sisältö aluksi kiinnostaisi. Sen jälkeen tulee tavoitteiden asettaminen ja parhaansa yrittäminen, ja siitä eteenpäin vastuuntuntoisuus kasvaa. Ylätasolla autetaan muita ja otetaan johtajan roolia, pyritään miettimään koko ryhmän parasta.

- Keskeisintä näiden muutosten aikaansaamiselle oli kohderyhmän osallisuus hankkeessa. Nuoret ohjaajat itse olivat tässä muutoksentekijöinä, he suunnittelivat ja tekivät suurimman työn ja samalla voimaantuivat ja tajusivat omat kykynsä, Riitta Latvio arvioi.

Hänestä oli upeaa seurata vierestä, miten omatoimisia, taitavia ja kykeneviä nuoret osoittivat olevansa.

- Loppupelissä jotkut nuorimmatkin nuoret, jotka aluksi vaikuttivat hihittäviltä teineiltä, kasvoivat ihmisinä ja sitoutuivat hankkeeseen. He tulivat vetämään lopputapahtumaan kansainväliselle yleisölle englanniksi mallisession ja kouluttajan mukaan käyttivät metodia mallikkaasti, Latvio iloitsee. Vapaaehtoiset ohjaajat pääsivät myös vaihtamaan kokemuksiaan muiden maiden ohjaajien kanssa Italiassa pidetylle urheiluleirille.

Lisää polttoainetta ydintehtävään

Näin ison ja monivuotisen hankkeen koordinointi voi kuulostaa aika ison palan haukkaukselta. Onneksi ketään ei jätetä yksin hanketta pyörittämään.

- EACEA:sta sain nopeasti vastaukset kysymyksiin, yleensä muutaman tunnin sisällä. Eli siellä palvelu toimii, Riitta Latvio iloitsee.

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA Brysselissä vastaa Erasmus+ Sport -hankkeiden hallinnoinnista.

Olikin kenties jopa tuhannen ihmisen onni, että FIMU uskalsi lähteä johtamaan tätä hanketta. Vaikutukset varsinkin FIMU:n jäsenjärjestöjen nuoriin ohjaajiin olivat näkyvät. Käytetty metodi levisi myös seurojen muihin aktiviteetteihin. Hankkeessa koulutettiin yhteensä 109 vapaaehtoista nuorta ohjaamaan lapsia ja nuoria yhteistyössä 41 paikallispartnerin (urheiluseuran ja/tai koulun) kanssa.

Vapaaehtoistyö ja metodikoulutus näyttävät hyvältä CV:ssä, ja mukana olleista nuorista ohjaajista kolme onkin työllistynyt liikunta-alalle. Deniz Caliskan esimerkiksi napattiin töihin Sporttikaveri-hankkeeseen Vantaalle, minkä lisäksi hän valmentaa lasten jääkiekko- ja sählyjoukkueita.

FIMU:lle Erasmus+ Sport -hanke antoi lisää polttoainetta sen ydintehtävään: parantaa maahanmuuttajaperheiden liikuntamahdollisuuksia ja auttaa sillä tavalla suomalaiseen yhteiskuntaan kotiutumisessa. Kattojärjestö FIMU tahtoo tarjota jäsenyhdistyksilleen myös koulutusta ja neuvontaa.

- Tämän hankkeen avulla ollaan nostettu selkeästi FIMU:n profiilia Suomessa. Hanke näkyi. Saimme myös paljon kokemusta EU-hankkeessa mukana olemisessa. Kansainvälisyys on meille tärkeää, ja aiomme hakea mukaan uusiin hankkeisiin. Tänä vuonna suunnittelemme nuorisovaihtoa Erasmus+ -tuella, Riitta Latvio kertoo.

P.L.A.Y!

  • Hanketyyppi: Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport, yhteistyöhanke
  • Koordinaattori: Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry
  • Hankeaika: 1/2017–12/2019
  • Kumppanimaat: Iso-Britannia, Italia, Espanja ja Slovenia
  • Rahoitus: 315 951 € 

Kirjoittaja: Natalia Kisnanen