Nyheter

Från idrottsinstruktör till livskompetenscoach

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Med stöd från Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport tränades instruktörerna vid FIMU i att lösa små och stora problem. Projektets huvudsakliga mål var att med hjälp av motion och idrott på gräsrotsnivå främja social delaktighet och skolgångsmotivation hos barn och unga som riskerar att marginaliseras.
Play! -projektdeltagare

Ett barn grämer sig när racketen inte träffar badmintonbollen. Ett annat busar och stör gruppträningen, Ett tredje barn har aldrig någonsin haft någon slags hobby.

Små men tråkiga problem på mikronivå. På makronivå hotar ett stort problem: risken för utslagning av unga.

Suomen Monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry beslöt att ta både alla stora och små problem vid hornen på en och samma gång. Man sökte och fick stöd från Erasmus+ för motion och idrott – Sport för det treåriga projektet PLAY! Tillsammans med fem projektpartner satte man barnen i många länder i rörelse.

I Finland kombinerades tränarutbildningen med livskompetensträning. Samarbetspartnerna var sju till antalet och i fokus för projektet stod utbildning av unga som instruerar och tränar barn vid FIMU:s medlemsföreningar. En av dessa ungdomar var Deniz Caliskan, som när projektet inleddes var ledare för motionsklubbar för barn i Esbo.

– När du i åldern 18–19 år börjar träna barn hoppar du in i rollen som vuxen, men i själva verket är du också ett litet barn, skrattar Caliskan.

 I projektet PLAY! lärde vi oss att bedöma barns och ungas emotionella och sociala färdigheter och att på basis av dem dela in dem i olika kategorier, som alla behöver något olika ledarskap. Mycket av det jag lärde mig under utbildningen började jag använda i mitt eget arbete. Jag fick också utveckla mina egna emotionella färdigheter och se på mina egna tankesätt; varför tänker jag så eller så när jag leder barnen.

Caliskan säger att Hanna-Mari Toivonen från Jyväskylä universitet, som ledde utbildningen, var en lysande och alldeles fantastisk lärare. Både nybörjare och sådana som tidigare lett motionsgrupper hade nytta av utbildningen.

– Hon följde med till den idrottsklubb med låg tröskel för barn som jag ledde. Vi identifierade problem och tog genast tag i med dem de metoder som vi fick lära oss under utbildningen. Hanna-Mari frågade om jag märkte att för tio minuter sedan uppförde sig det här barnet på ett visst sätt, men nu efter att jag tillämpat det jag lärt mig beter sig barnet på det här sättet, förklarar Caliskan.

– Jag tycker att den utbildning jag fick passar alla som är intresserade av att vara med barn.

En metod som ökar ansvarskänslan

Inom projektet utvecklade och delade de europeiska samarbetspartnerna metoder för att stärka barns och ungas livsfärdigheter, kommunikation, koncentration och företagsamhet. Från Jyväskylä universitet fick FIMU den amerikanska metoden Teaching Personal and Social Responsibility, som är en metod för att förbättra ungdomarnas livsfärdigheter.

– De här färdigheterna kan man ta med sig till skolan och hemmet och naturligtvis också senare till arbetsplatsen. Man övar på olika nivåer av ansvarskänsla. Den första av dem är respekt. Till exempel löser man inte konflikter med knytnävarna, utan man talar om dem och börjar respektera sig själv och andra, förklarar FIMU:s organisationskoordinator Riitta Latvio.

– Nästa nivå är att delta: alla deltar även om innehållet till en början inte intresserar. Sedan kommer målsättningar och att försöka göra sitt bästa, och därifrån börjar ansvarskänslan öka. På högre nivå hjälper man andra och tar ledarrollen, försöker fundera på hela gruppens bästa.

– Det viktigaste för att åstadkomma dessa förändringar var att göra målgruppen delaktig i projektet. De unga instruktörerna var själva förändringsaktörer, de planerade och utförde det största arbetet och samtidigt blev de starkare och förstod sina egna förmågor, bedömer Riitta Latvio.

Det var fantastiskt att se hur självständiga, skickliga och kapabla ungdomarna visade sig vara.

– I slutspelet växte även några av de yngsta ungdomarna, som man till en början kunde tro bara var fnittrande tonåringar, som människor och förband sig till projektet. De kom för att hålla en modellsession på engelska inför en internationell publik och enligt utbildaren använde de metoden på ett exemplariskt sätt, gläder sig Latvio. Frivilliga ledare fick också utbyta erfarenheter med ledare från andra länder på ett idrottsläger i Italien.

Mer bränsle för kärnuppgiften

Att koordinera ett så pass stort och mångårigt projekt kan låta som ett ganska stort arbete. Lyckligtvis lämnas ingen ensam med att driva ett projekt.

– EACEA svarade snabbt på alla mina frågor, vanligtvis inom några timmar. Där fungerar alltså servicen bra, gläder sig Riitta Latvio.

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA i Bryssel ansvarar för administreringen av Erasmus+ för motion och idrott – Sport-projekt.

Kanske var det tur för till och med tusentals människors att FIMU vågade leda detta projekt. De effekter man kan se särskilt bland de unga instruktörerna i FIMU:s medlemsorganisationer är synliga. Den metod som används spred sig också till de andra aktiviteterna inom föreningarna. I projektet utbildades i samarbete med 41 lokala partner (idrottsföreningar och/eller skolor) sammanlagt 109 frivilliga att instruera och träna barn och unga.

Frivilligarbetet och metodutbildningen ser bra ut på deltagarnas CV, och tre av de unga ledarna har sysselsatts inom idrottsområdet. Deniz Caliskan fick till exempel jobb inom Sportpartner-projektet i Vanda, och dessutom tränar hon ishockey- och innebandylag för barn.

FIMU själv fick genom Erasmus+ Sport-projektet mer bränsle för sin kärnuppgift: att förbättra invandrarfamiljernas möjligheter att motionera och på så sätt hjälpa dem att bli integrerade i det finländska samhället. Takorganisationen FIMU vill också erbjuda sina medlemsföreningar utbildning och rådgivning.

– Med hjälp av projektet har FIMU:s anseende höjts betydligt i Finland. Projektet syntes. Vi fick också mycket erfarenhet av hur det är att delta i EU-projekt. Internationalism är viktigt för oss, och vi kommer att söka oss till nya projekt. I år planerar vi ett ungdomsutbyte med hjälp av Erasmus+-stöd, berättar Riitta Latvio.

P.L.A.Y!

  • Projekttyp: Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport, samarbetsprojekt
  • Koordinator: Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry
  • Projekttid: 1/2017–12/2019
  • Partnerländer: Storbritannien, Italien, Spanien och Slovenien
  • Finansiering: 315 951 € 

Skribent: Natalia Kisnanen