Uutinen

Open Up -hanke antaa äänen marginalisoiduille taiteilijoille

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Open Up on aktivistinen taidehanke, joka järjestää esimerkiksi koulutuksia, festivaaleja ja näyttelyitä. Mukana on seitsemän eurooppalaista organisaatiota, joista yksi on helsinkiläinen PUBLICS.
Tietokoneruuti ja kolme henkilöä taustalla osallistumassa keskusteluun, joka striimataan.
Open Up Listening Session Globe Art Pointin kanssa.

- Taidemaailman traditiot ovat pitkälti rakentuneet valkoiselle etuoikeudelle, alkaen siitä kenellä on ollut mahdollisuus hakeutua taidekouluihin, kenen taiteen tekeminen on nähty merkityksellisenä, ja kenellä on esimerkiksi ollut pääsy instituutioihin, joko taiteilijana tai työntekijänä. Toivomme, että Open Up -hankkeen kautta tuetaan niitä taiteilijoita ja muita alan ammattilaisia, joiden uraa taidemaailman olemassa olevat rakenteet eivät ole edistäneet tai tunnistaneet, kertoo PUBLICSin ohjelmapäällikkö Eliisa Suvanto. 

PUBLICS on yksi kansainväliseen Open Up -hankkeeseen osallistuvista organisaatioista. Hanke tutkii kulttuurin roolia uusien yhteisöllisten suhteiden rakentamista aikana, jota leimaavat jakolinjat ja ulossulkeminen. Esiin nostetaan aliedustettujen ja huono-osaisten yhteisöjen luovan alan toimijoita ja rakennetaan alustoja luoville synergioille. Monipuolista ja monitieteistä toimintaa tukevat erilaiset koulutukset, työpajat, näyttelyt ja festivaalit, joissa tekijät saavat tilaisuuden esitellä töitään ja kehittää taitojaan.

- Olemme helsinkiläinen, kuratoriaalinen organisaatio, joka keskittyy tapahtumiin, yhdessä tekemiseen ja julkisen taiteen esittämiseen. Lisäksi meillä on taidealan erikoiskirjasto ja lukuhuone, jotka sijaitsevat Vallilassa, kertoo Suvanto.

PUBLICSilla on kolme työntekijää, Suvannon lisäksi taiteellinen johtaja Paul O’Neill sekä organisaation opetuksellisesta ohjelmasta vastaava Samantha Lippett. PUBLICS jatkaa vuonna 2013 perustetun nykytaideorganisaatio Checkpoint Helsingin toimintaa.

Kansainvälisyys tuntui heti oleelliselta

Suomalaisen PUBLICSin hankepartnereina ovat Université de Picardie Jules Verne Ranskasta, Akademin Valand Göteborgin yliopistosta Ruotsista, Autonomous University of Barcelona Espanjasta, New Hand Lab Portugalista, Thessalian yliopisto Kreikasta ja Pierides Foundation Kyprokselta.

- Hankkeen alullepanija ja vastuuorganisaatio Pierides-säätiö kutsui PUBLICSin mukaan jo vuonna 2017, jolloin aloimme kollektiivisesti työstämään viitekehystä ja työsuunnitelmaa sekä haimme rahoitusta, Suvanto summaa

PUBLICS oli tuolloin vastikään aloittanut toimintansa.

- Pierides otti meihin yhteyttä sen perusteella, miten toimintaperiaatteemme oli artikuloitu. Esimerkiksi miten toimintamme ytimessä ovat ajankohtaiset ja yhteiskunnan rakenteita käsittelevät kysymykset, joita käsitellään yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, Suvanto selittää.

Tätä ennen PUBLICSilla oli yhteys Valand Akatemiaan Göteborgista. Muihin partnereihin he ovat tutustuneet vaiheittain hankkeen edetessä.

- Tutustuminen on ollut tärkeä ja kiinnostava osuus.

Toivomme, että Open Up -hankkeen kautta tuetaan niitä taiteilijoita ja muita alan ammattilaisia, joiden uraa taidemaailman olemassa olevat rakenteet eivät ole edistäneet tai tunnistaneet.

Hankkeessa on edelleen menossa taustoitus- ja tutkimusvaihe. Taiteilijat ovat valikoituneet mukaan esimerkiksi ohjelmassa olevien laboratorioiden kautta. PUBLICS on kutsunut Suomesta mukaan pienempiä toimijoita, joiden ohjelma ja toimintaperiaatteet perustuvat kriittiselle ajattelulle ja olemassa olevien rakenteiden uudelleen ajattelulle.

- Kansainvälisyys tuntui oleelliselta jo lähtökohtaisesti, sillä toteutamme lähes kaiken ohjelmamme vahvistaen paikallisen ja kansainvälisen kentän vuorovaikutusta. Nyt kuluneen vuoden aikana on ollut entistäkin oleellisempaa pysähtyä tarkastelemaan sosiaalipoliittisia olosuhteita oman elinympäristön ulkopuolella. Suurista vaikeuksista huolimatta on ollut kiinnostavaa huomata miten koronavuosi monin tavoin toi ammatilliseen vuorovaikutukseen hyvin henkilökohtaisia ja intiimejä tasoja, Suvanto kertoo.

PUBLICSille kansainvälisyys ja hankkeeseen liittyvä rahoitus ovat konkreettisesti tarjonnet tukea ja pysyvyyttä.

- Tämänkaltainen monivuotinen vastinerahoitus on merkittävää pienelle organisaatiolle, jonka rahoitus on usein turvattu noin vuodeksi eteenpäin. Etenkin kuluneen vuoden aikana sen merkitys on korostunut entisestään, Suvanto toteaa.

Hän toivoo, että maiden rajat ylittävä vuorovaikutus ja yhteistyö voivat tulevaisuudessakin toimia lähtökohtana sille, että organisaatiot pystyvät toimimaan globaalisti olosuhteista huolimatta.

- Hanke on monella tapaa vielä alussa, mutta meneillään oleva pandemia on jo osoittanut koko taidekentän haurauden. Pandemian vaikutukset ovat olleet musertavat. Jo pelkästään monen organisaation perustoimintaedellytyksissä ja jatkuvuudessa on ollut haasteita. Pitkän aikavälin vaikutuksia on vielä vaikea arvioida, Suvanto toteaa. 

Vaikka hankkeessa mukana olevat organisaatiot eivät ole voineet tavata toisiaan livenä, ne ovat löytäneet uusia tapoja pitää yhteyttä.

- Hankkeen tulevina vuosina meillä on vielä paljon kollektiivista oppimista edessä. Hanke tuntuu nyt entistäkin tärkeämmältä aikana, jolloin rajat ovat olleet suljettuna ja monin tavoin katse on kääntynyt sisäänpäin, Suvanto sanoo.

Eri taustoista tulevat tekijät oppivat toisiltaan

Open Up -hankkeelle myönnettiin rahoitus loppuvuodesta 2019. Hanke ehti käynnistyä vuoden 2020 alussa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

- Matkustimme helmikuussa 2020 Nikosiaan, jossa tapasimme kaikki yhteistyökumppanit ensimmäistä kertaa ja suunnittelimme hankkeen ensimmäisiä vaiheita. Tietenkin hyvin pian tämän tapaamisen jälkeen puhkesi koronaviruspandemia, mikä vaikutti sekä hankkeen toteutukseen että aikatauluun, kertoo Suvanto.

Tällä hetkellä Open Up -hankkeen on tarkoitus päättyä vuoden 2023 aikana, jolloin helsinkiläinen PUBLICS toteuttaa muun muassa joka syksyisen Today Is Our Tomorrow -taidefestivaalin ja julkaisee hanketta ja sen prosesseja avaavan julkaisun.

PUBLICS on tällä hetkellä perustamassa nuorisojohtoryhmää, joka suunnittelee ja toteuttaa organisaation tulevaa ohjelmaa yhteistyössä henkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

- Yhtenä hankkeen kohderyhmänä ovatkin nuoret ja uraansa aloittelevat taiteilijat. Kaiken ohjelmamme ytimessä ovat moninaiset yleisöt ja yhteisöt. Pyrimme edistämään intersektionaalista osallistumista, Suvanto sanoo.

Ensimmäisen vuoden aikana organisaatiot keräsivät taustamateriaalia haastatteluiden avulla. Tällä hetkellä organisaatiot suunnittelevat laboratorioita, joihin on kutsuttu mukaan pieniä ja sisältölähtöisiä taideorganisaatioita. Ne ovat saaneet kutsua mukaan lisää vieraita. Mukana on Suomesta esimerkiksi Third Space -kollektiivi, NO NIIN, Catalysti, Globe Art Point ja Academy of Moving People and Images.

- Näin pyrimme tuomaan yhteen moninaisista lähtökohdista ja paikoista tulevia tekijöitä, sekä kutsumme osallistujia kuuntelemaan ja oppimaan eri taustoista tulevien tekijöiden praktiikoista. Kaikki kutsutuista organisaatioista työskentelevät inklusiivisemman, saavutettavamman ja moninaisemman taidekentän puolesta.

Teksti: Elisa Helenius