Uutinen

Opettajien eurooppalainen yhteistyö saa tunnustusta ensi kertaa jaettavalla EITA-palkinnolla

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Ensimmäistä kertaa jaettava Eurooppalainen innovatiivisen opetuksen palkinto (EITA) tuo esille parhaita Erasmus+ -ohjelmassa toteutettuja opetukseen liittyviä käytänteitä. Palkinnolla halutaan antaa tunnustusta eurooppalaisiin hankkeisiin osallistuneille opettajille ja kouluille.
European innovative teaching award -kuvituskuva

Vuonna 2021 EITA-palkinnon teemana on etä- ja monimuoto-opetus. Suomesta palkittavat hankkeet ovat Latokartanon peruskoulun ”Own Your Learning 2.0”, Axxellin ”AppMentor; Introducing mobile technology as a tool to strengthen the mentoring process during work based learning”, Sotkamon lukion "VÄLKKY” ja Nissnikun päiväkodin: ”Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa”.

Latokartanon peruskoulun Own Your Learning 2.0 -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena oli tukea oppilaita ottamaan vastuu omasta oppimisestaan. Oppilaat osallistuivat aktiivisesti hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeänä osana hanketta oli osallistaa niitä oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia.

Axxellin AppMentor-hankkeessa hyödynnetään mobiilioppimista työssäoppimisjaksoilla ammatillisessa koulutuksessa sekä kannustetaan mentoreita hyödyntämään työssäoppimisjakson aikana mobiiliteknologiaa kuten erilaisia sovelluksia, sosiaalista mediaa ja virtuaalisia oppimisalustoja.

Sotkamon lukion VÄLKKY-hankkeessa oli tavoitteena parantaa etäopetusmenetelmiä ja digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöä sekä parantaa koulujen valmiutta oppiaineiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisopettajuuteen. Opiskelijat oppivat ottamaan vastuuta osallistumalla aktiivisesti hankkeen toimintojen toteuttamiseen. Samalla he tulivat tietoisemmiksi oppimisprosesseista sekä oppivat uusia tieto- ja viestintätekniikan taitoja.

Nissnikun päiväkodin hankkeessa päiväkodin henkilöstö osallistui täydennyskoulutusjaksolle, jonka aikana he saivat koulutusta pedagogiseen dokumentointiin varhaiskasvatuksessa. Hanke on kehittänyt päiväkodin henkilöstön osaamista: dokumentoinnin avulla pedagogiikasta on tullut entistä tiedostetumpaa ja harkitumpaa ja varhaiskasvatuksesta laadukkaampaa. Samalla päiväkodin lasten kehitystä ja oppimista on voitu dokumentoida paremmin.

 

Erasmus+ -ohjelma tukee opetuksen kehittämistä

EITA-palkinnon avulla halutaan antaa arvostusta opettajille ja kouluille, edistää parhaita opetus- ja oppimiskäytäntöjä, edistää vastavuoroista oppimista sekä korostaa Erasmus+ -ohjelman merkitystä eurooppalaisten opettajien yhteistyölle ja eurooppalaisen koulutusalueen luomiselle.

– Opettajat edistävät oppimista Erasmus+ -hankkeissa innovatiivisilla tavoilla eurooppalaisessa yhteistyössä. Hienoa, että tälle työlle saadaan tunnustusta, sanoo Suomen Erasmus+ kansallisen toimiston johtaja Mika Saarinen. 

Kansalliset Erasmus+ -toimistot valitsevat Eurooppalaisen innovatiivisen opetuksen palkinnon saajat vuosittain. Jokaisesta Erasmus+ -ohjelmamaasta valitaan yksi palkittava hanke jokaisessa kategoriassa. Kategoriat ovat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus. Palkinto myönnetään päättyneille Erasmus+ -hankkeille. 

Yhteensä EITA-palkinto myönnetään 104  hankkeelle Euroopassa. Palkinnot jaetaan virallisesti 20.10. pidettävässä virtuaalisessa palkintojenjakoseremoniassa.