Uutinen

Opetushallitus tukee oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanossa: uusia tukimateriaaleja, tilaisuuksia ja neuvontaosoite

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen
1.8.2021 alkaen oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen. Samalla toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia. Hakeutumisvelvollisuutta koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.
Ammatillisen koulutuksen opiskelija työskentelee koneella luokassa

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla. Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Laajentamisen myötä kansanopistojen oppivelvollisista tarjoamista opinnoista tulee yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta, jos nuori ei jatka perusopetuksen jälkeen suoraan lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Myös tutkintokoulutukseen valmentava koulutus uudistetaan.

Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä uudistuksessa julkaisemalla tukimateriaaleja ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia. Kaikki Opetushallituksen oppivelvollisuuden laajentamista koskevat uutiset, tukimateriaalit ja tapahtumat kootaan sivulle oph.fi/oppivelvollisuus. Kevään 2021 aikana on luvassa erilaisia webinaareja ja keskustelutilaisuuksia muun muassa opinto-ohjaajille.

Yhteinen neuvontaosoite ammattilaisten avuksi

Opetushallitus on avannut osoitteen oppivelvollisuus [at] oph.fi palvelemaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia sekä vapaan sivistystyön toimijoita oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvissä kysymyksissä.