Uutinen

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta – tutustu opetusmateriaaliin

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Opettajat ja kasvattajat
Vuosittain vietettävää saamelaisten kansallispäivää juhlitaan tänä vuonna lauantaina. Materiaalia osana opetusta voi käyttää jo pitkin viikkoa. Oktavuohta-sivustolta löytyy tietoa ja tehtäviä sekä esimerkiksi mobiilipelejä, joiden avulla voi tutustua saamen kieleen ja kulttuuriin.
Saamen kielen etäopetus

Saamelaisten kansallispäivää vietetään 6. helmikuuta. Se lisättiin suomalaiseen kalenteriin vasta vuonna 2004, mutta juhlapäivän juuret ulottuvat vuoteen 1917. Tuolloin järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen saamelaiskokous, jossa otettiin kantaa saamelaisia koskeviin kysymyksiin. Saamelaisten tulevaisuuden kysymyksistä yksi tärkein on saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asema opetuksessa. Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä, joista viittä, pohjois-, inarin-, koltan-, etelä- ja luulajansaamea käytetään opetuskielinä ja opetetaan äidinkielen ja vieraan/toisen kielen oppiaineina Suomen, Ruotsin ja Norjan kouluissa. Nyt yhä useampi koulu myös saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella järjestää saamen kielten opetusta.

Oktavuohta-sivustolta löydät opetusmateriaalia ja etätapahtumia

Oktavuohta-sivustolta löytyy runsaasti materiaalia, jota voi vapaasti hyödyntää opetuksessa. Materiaalit sopivat hyvin myös etäopetukseen. Saamen kieleen ja kulttuuriin voi tutustua esimerkiksi menetelmäkorttipakan tai mobiilipelien kautta. Tulossa on myös verkkotapahtumia, kuten Saamen sävelet! Sámi šuoŋat! Säämi šuoŋah! Sääʹm suõm! -virtuaaliset musiikkituokiot, joiden tarkoituksena on tutustuttaa ja innostaa osallistujia saamelaisten perinteiseen musiikilliseen ilmaisutapaan. Lisäksi saamelaistietoa ja toiminnallisia työpajoja tarjonnut Dihtosis-hanke on laajentunut yläkouluista ja toiseen asteen oppilaitoksista myös alakouluihin. Dihtosis-työpajat ovat tilattavissa myös etävierailuina. Hankkeessa on kehitetty 4.–6.-luokkalaisille uusi, pieni peli saamelaisista. Se tarjoaa tietoa siitä, keitä saamelaiset ovat ja mitkä piirteet tekevät heidän kulttuuristaan ainutlaatuisen.

Sivustolta löydät myöhemmin myös pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen videotervehdyksen.