Uutinen

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -hankkeissa voi tukea Ukrainasta sotaa paenneita

Ajankohtaista Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport Euroopan solidaarisuusjoukot Ukraina
Euroopan unioni tarjoaa Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hanketoimijoille mahdollisuuden tukea sotaa paenneita ja siitä kärsiviä ukrainalaisia.
Euroopan unionin lippu

Useat ohjelmissa mukana olevat tahot kuten päiväkodit, peruskoulut, lukiot, korkeakoulut, ammatillisen koulutuksen toimijat, aikuiskoulutusorganisaatiot sekä nuorisoala ja urheilusektori ovat jo ryhtyneet auttamaan ukrainalaisia yhteistyökumppaneitaan. EU-ohjelmien mahdollisuuksia voi nyt hyödyntää tässä auttamistyössä.

Meneillään oleva hakukierros

Erasmus+ -ohjelman avoinna olevassa yhteistyöhankkeiden haussa (KA220 kumppanuushankkeet ja KA210 pienimuotoiset kumppanuushankkeet) tarjotaan mahdollisuus ottaa huomioon pakolaistilanne hankesuunnitelmissa ja -toiminnoissa, mikäli se sopii hankkeen teemaan, ja hanketta on vielä mahdollista muokata tähän suuntaan.

Käynnissä olevat hankkeet

Käynnissä olevissa Erasmus+ KA1 -hankkeissa on mahdollista, tarvittaessa sopimusmuutosten kautta, kohdentaa vielä käyttämättä olevaa rahoitusta tukitoimiin nykyisten ohjelmasääntöjen puitteissa.

Henkilökuntavaihtojen avulla on mahdollista tarjota osaamista niille alueille, joilla tällä hetkellä vastaanotetaan Ukrainasta suurempia määriä sotaa paenneita henkilöitä. Näin voidaan tukea alueilla sijaitsevia yhteistyökumppaneita sekä sotaa paenneita esimerkiksi koulutuksen ja nuorisotoiminnan kautta. Ohjelmien kutsutut asiantuntijat (Invited experts) -toimintoa voi käyttää tukemaan organisaatioiden henkilökuntaa sotaa paenneiden integraatioprosessissa heitä vastaanottavilla alueilla. Kutsuttuja asiantuntijoita voi lähettää tai vastaanottaa olemassa olevien ohjelmasääntöjen puitteissa. Asiasta kannattaa olla yhteydessä omiin yhteistyökumppaneihin ja tiedustella mahdollisuuksista.   

Myös Erasmus+ -yhteistyöhankkeissa (KA2) sekä Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman hankkeissa voi tehdä ja myös kannustetaan tekemään sellaisia muutoksia, joilla tuetaan sotaa paenneita ja sodasta kärsiviä ukrainalaisia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi integraatiotoimet, koulutuksien järjestäminen pakolaisille tai polarisaation ehkäisemiseen liittyvä työ.  

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmassa Ukrainasta tulevia vapaaehtoisia on nyt mahdollista ottaa vastaan ilman lähettävää tahoa.

Ukrainan tukemisesta kiinnostuneiden hanketoimijoiden kannattaa olla suoraan yhteydessä omaan kontaktihenkilöönsä kansallisessa toimistossa, joka on Suomessa Opetushallitus.  

Uusia tukimuotoja tulossa

Lisäksi Euroopan komissio on pian avaamassa uusia tukimuotoja ukrainalaisille opiskelijoille ja nuorille sekä organisaatioiden henkilöstölle. Muun muassa liikkuvuuksien sääntöihin on tulossa lisää joustavuutta ukrainalaisia koskien. Sääntöjoustot saattavat esimerkiksi mahdollistaa ukrainalaisten liikkuvuuden Suomeen myös niillä koulutussektoreilla, joilla se ei nykysääntöjen mukaan ole mahdollista. Tiedotamme lisää ohjeiden tarkentuessa. 

Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien pitkäaikaisena tavoitteena on ollut edistää ymmärrystä ja solidaarisuutta eri maista ja taustoista tulevien ihmisten kesken. Nämä periaatteet ovat nyt ajankohtaisempia kuin kenties koskaan aikaisemmin.