Nyheter

Projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har möjlighet att stödja dem som flytt undan kriget i Ukraina

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Europeiska solidaritetskåren Ukraina
Europeiska unionen erbjuder projektaktörerna inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren möjligheter att stödja ukrainare som flytt undan kriget och som lider av kriget.
 Europeiska unionens flagga

Många instanser som medverkar i programmen, såsom daghem, grundskolor, gymnasier, högskolor, aktörer inom yrkesutbildning, vuxenutbildningsorganisationer samt ungdomssektorn och idrottssektorn har redan inlett verksamhet för att hjälpa sina ukrainska samarbetspartner. Möjligheterna som EU-programmen erbjuder kan utnyttjas i detta hjälparbete.

Ansökningsomgång på gång

Inom ansökningsomgången som nu är öppen för samarbetsprojekt inom Erasmus+ (KA220 partnerskapsprojekt och KA210 småskaliga partnerskapsprojekt) ges möjlighet att i projektplanen och projektinsatserna ta den rådande flyktingsituationen i beaktande, ifall det är förenligt med projektets tema och det fortfarande är möjligt att omforma projektet i den här riktningen.

Pågående projekt

Inom pågående Erasmus+ KA1-projekt är det möjligt att vid behov och med förändringar i bidragsavtalet rikta oanvänd finansiering till olika stödåtgärder, på det sätt som är möjligt inom ramen för programreglerna.

Genom personalutbyten kan man dela med sig av sitt kunnande på de områden där det för närvarande tas emot större mängder människor som flytt undan kriget. På det här sättet kan man till exempel med hjälp av utbildning och ungdomsverksamhet stödja både samarbetspartnerna på dessa områden samt dem som flytt undan kriget. Programinsatserna som möjliggör inbjudna sakkunniga (invited experts) kan användas för att stödja integrationsprocessen bland anställda vid organisationer på områden som tar emot ukrainare som flytt undan kriget. Inbjudna sakkunniga kan sändas eller tas emot inom ramen för de gällande programreglerna. Det lönar sig att vara i kontakt med de egna samarbetspartnerna och höra sig för om möjligheterna.   

Även i anslutning till Erasmus+-samarbetsprojekt (KA2) och projekt inom programmet Europeiska solidaritetskåren är det möjligt och uppmuntras det till att göra sådana förändringar i projektet med vilka man kan stödja ukrainare som har flytt undan kriget och som lider av kriget. Det kan till exempel vara frågan om integrationsåtgärder, ordnande av utbildning för dem som flytt undan kriget eller arbete för att förebygga polarisering.  

Inom programmet Europeiska solidaritetskåren är det också möjligt att ta emot volontärer från Ukraina utan att det finns en sändande organisation.

För projektaktörer som är intresserade av att stödja Ukraina lönar det sig att vara i direkt kontakt med den egna kontaktpersonen vid det nationella programkontoret. Det nationella programkontoret i Finland är Utbildningsstyrelsen.  

Nya stödformer på kommande

Europeiska kommissionen ger inom kort också möjlighet att ta i bruk nya former av stöd för ukrainska studerande och unga samt för anställda vid organisationer. Det kommer bland annat att införas mer flexibilitet i reglerna som gäller mobilitet för ukrainare. Det här kan till exempel ge möjlighet för ukrainare att genomföra mobilitetsperioder i Finland även inom sådana utbildningssektorer som de nuvarande reglerna inte omfattar. Vi informerar mer då anvisningarna har fastställts. 

Ett långsiktigt mål för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har varit att främja förståelsen och solidariteten mellan människor som kommer från olika länder och som har olika bakgrund. Det här målet är kanske mer aktuellt nu än någonsin tidigare.