Tiedote

Kunnat onnistuneet hyvin löytämään paikkoja kouluun hakeneille Ukrainasta paenneille

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Ukraina
Kuntien sivistystoimet pystyivät kevään aikana hyvin järjestämään perusopetuksesta paikkoja niitä hakeneille Ukrainasta paenneille lapsille ja nuorille. Merkittävä osa Opetushallituksen kyselyyn vastanneista kuitenkin arvioi, että heillä olisi huonot mahdollisuudet tarjota paikkoja entistä useammille lapsille tai nuorille.
Oppilaita luokassa

Opetushallitus teki toukokuussa jo toisen kyselyn varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kuntien sivistystoimen johdolle Ukrainasta paenneiden lasten ja nuorten sijoittumisesta varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Kyselyyn saatiin yhteensä 294 vastausta, joista 278 suomenkieliseen kyselyyn ja 16 ruotsinkieliseen.

Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että kevään aikana kunnissa on saatu hyvin järjestettyä paikkoja koulutukseen tai kasvatukseen hakeneille Ukrainasta paenneille. Ukrainasta paenneet hakevat paikkaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen kuten muutkin, ja kaikkien hakijoiden kohdalla on tavallista, että paikkaa joutuu odottamaan jonkin aikaa. Kyselyn vastausten perusteella paikkoja on kuitenkin järjestynyt nopeasti, eivätkä odottavien määrät ole kasvaneet suuriksi.

Eniten hakemuksia ja jonoa on perusopetukseen valmistavaan opetukseen, johon vastausten perusteella kyselyn teon hetkellä odotti paikkaa 276 Ukrainasta paennutta. Opetushallituksen KOSKI-tietovarannon tilastojen mukaan perusopetuksen valmistavassa opetuksessa oli toukokuun lopussa 2 702 Ukrainasta paennutta.

– On ymmärrettävää, että paikkaa joutuu hetken odottamaan, kun uusia lapsia ja nuoria saapuu lyhyessä ajassa paljon. Näyttää kuitenkin siltä, että koulutuksen ja kasvatuksen järjestämisessä on onnistuttu keskimäärin hyvin, arvioi opetusneuvos Katri Kuukka Opetushallituksesta.

Opetushallituksen ylläpitämien KOSKI- ja VARDA-tietovarantojen tilastojen mukaan Ukrainasta paenneita oli toukokuun lopussa varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa kaikkiaan 3 446. Ukrainasta paenneiden määrät ovat edelleen kasvaneet toukokuun aikana, mutta vähemmän kuin aikaisemmin keväällä.

Kyselyssä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät arvioivat valmiuksiaan ottaa vastaan uusia lapsia ja nuoria kesällä 2022 ja syksyllä 2022. Vastaajista 45 % arveli valmiuksiensa olevan melko tai erittäin hyvät, 27 % valitsi vaihtoehdon ei hyvät eikä huonot. 28 % vastaajista puolestaan arvioi, että heidän valmiutensa ottaa vastaan uusia lapsia ja nuoria varhaiskasvatukseen tai koulutukseen ovat melko tai erittäin huonot.

Uusien lasten ja nuorten ottamista varhaiskasvatukseen ja koulutukseen vaikeuttavat muun muassa kielitaitoisen henkilökunnan ja tulkkauspalvelujen puute, henkilöstön ja tilojen määrä sekä se, että saapuvien lasten ja nuorten määrää on vaikea ennakoida. Ammatillisessa koulutuksessa haasteena on myös se, ettei oppilaitoksilla välttämättä ole englanninkielisten tutkintojen järjestämislupaa. Laaja yhteistyö eri toimijoiden kesken, kielitaitoiset yhteyshenkilöt sekä kokemukset vastaavista tilanteista puolestaan parantavat kuntien valmiuksia järjestää paikkoja koulutukseen ja varhaiskasvatukseen.

Kyselyssä tiedusteltiin myös sitä, tietävätkö kunnat, miksi osa paenneista ei osallistu opetukseen tai koulutukseen Suomessa. Suurin osa vastaajista ilmoitti syyksi sen, että lapset ja nuoret ovat ukrainalaisen etäopetuksen piirissä. Vastaajien mukaan myös ajankohta lukuvuoden lopussa ja toive pikaisesta paluusta omaan kotimaahan vaikuttavat.

– Tilanne on kevään aikana elänyt jatkuvasti, kun Ukrainasta paenneet ovat vasta asettuneet maahan. Elokuussa tilanne voi olla jo toinen, kun on edessä kokonainen uusi lukuvuosi, sanoo Katri Kuukka.

– Tällä hetkellä kunnissa on tärkeää myös suunnitella, millä tavoin Ukrainasta paenneita lapsia ja nuoria tuetaan kesällä, kun koulut ja oppilaitokset ovat lomalla, sekä valmistella myös tulevan lukuvuoden opetusjärjestelyjä. Varhaiskasvatus on auki koko kesän, Kuukka muistuttaa.

Opetushallitus on julkaissut kunnille tukimateriaalin Ukrainasta paenneiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisesta kesän aikana.

28.6.2022 korjattiin virheellinen prosenttiluku vastaajissa, jotka arvioivat valmiutensa ottaa vastaan uusia lapsia ja nuoria melko tai erittäin hyviksi. Tätä mieltä oli 45 % vastaajista eikä 12 %, kuten tiedotteessa aiemmin sanottiin.

Lisätietoa:

Kysely varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille:

Asiantuntija Jenna Nieminen, jenna.nieminen [at] oph.fi, 029 5331351

Kasvatuksen ja koulutuksen järjestäminen Ukrainasta paenneille:

Opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi (katri[dot]kuukka[at]oph[dot]fi), 029 5331445

KOSKI- ja VARDA-tilastot:

Erityisasiantuntija Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi (irma[dot]garam[at]oph[dot]fi), 029 5338549