Uutinen

Kyselyllä selvitetään nuorten suhtautumista yrittäjyyteen

Ajankohtaista Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Valtakunnallinen Ysimittari-kysely toteutetaan kolmannen kerran. Kyselyllä selvitetään, millaisia valmiuksia tämän päivän nuorilla on yrittäjyyteen.
Valtakunnallinen koulurauhateema haastaa löytämään kaikille kaverin.

Ysimittari-kysely tutkii, miten nuoret suhtautuvat ajatukseen yrittäjyydestä ja millaisia käsityksiä heillä on omista yrittäjyyteen liittyvistä tiedoistaan ja taidoistaan. Oppilailta kysytään esimerkiksi, voisivatko he nähdä toimivansa yrittäjänä tulevaisuudessa tai kokevatko he saaneensa riittävästi tietoa yrittäjyydestä koulussa.

Yhdeksännen vuosiluokan oppilaille suunnattu kysely toteutetaan kolmena perättäisenä vuotena. Ensimmäisen kerran kyselyyn vastasivat silloiset ysiluokkalaiset syksyllä 2020. Nyt kysely järjestetään viimeisen kerran tässä muodossa.

Kahtena aiempana vuonna kyselyyn on vastannut yli 20 000 oppilasta eri puolilta Suomea.

– Kysely on tuottanut mielenkiintoisia näkökulmia niin kansallisesti kuin kansainvälisesti yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tueksi. Aineisto on laaja, ja se mahdollistaa luotettavan ja ikäryhmää hyvin edustavan tarkastelun. Kiitos kaikille vastanneille ysiluokkalaisille sekä kyselyn toteuttaneille opettajille ja rehtoreille, sanoo tutkija Anu Raappana Lappeenrannan-Lahden teknillisestä yliopistosta LUTista.

Koulut päättävät itsenäisesti kyselyn toteutuksesta.

Kyselystä, sen sisällöstä ja tietojen käsittelystä vastaa Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT. Tutkimuksen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö. Kysely toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Ysimittari

  • Vastaamalla kyselyyn vastaaja antaa luvan tietojensa tallentamiseen LUT-yliopiston hallinnoimaan tietokantaan. Tutkimuksessa ei tarkastella yksittäisen vastaajan tietoja, eikä vastaajasta tallenneta yksilöitäviä tietoja. Tietosuojarekisteriotteen voi tilata osoitteesta ysimittari [at] lut.fi (ysimittari[at]lut[dot]fi).
  • Tutkimusetiikkaan ja sen arviointiin sovelletaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta.
  • Lisätietoa tietojen käsittelystä, teknisestä ratkaisusta ja muista yksityiskohdista voit kysyä lisää kyselyn toteuttavilta tutkijoilta sähköpostiosoitteesta ysimittari [at] lut.fi (ysimittari[at]lut[dot]fi).