Uutinen

Opetushallituksen jakamat avustukset ja rahoitukset löytyvät nyt yhdestä vuosikellosta

Ajankohtaista Rahoitus
Löydät kaikkien valtionavustusten ja muiden rahoitusten suunnitellut hakuajat koottuna samalta sivulta.
Opettaja kirjoittaa kalenteriin

Opetushallitus jakaa vuosittain valtionavustuksia hakijoiden perustoimintaan sekä erilaisiin hankkeisiin, joilla kehitetään koulutusta, kokeillaan uusia toimintatapoja tai käynnistetään uudenlaista toimintaa. Opetushallitus tukee myös suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja niistä tiedottamisesta Suomessa.

Valtionavustusten ja muiden rahoitusten aikataulut vuonna 2022 löydät kokonaisuudessaan Avustusten ja rahoitusten aikataulut vuonna 2022 –sivulta, jota päivitetään vuoden mittaan aikataulujen tarkentuessa.

Valtionavustusten haut ovat yleensä avoinna noin 6 viikkoa. Hakujen aikatauluihin saattaa tulla  muutoksia vuoden mittaan. Vuoden aikana voi tulla haettavaksi myös muita avustuksia ja tiedotamme niistä niin pian kuin mahdollista. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa valtionavustuksia opetukseen ja koulutukseen.

Valtionavustushakujen alustava aikataulu

Haku

Hakuaika/haku avataan

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus

20.12.2021-10.2.2022

Vaativan erityisen tuen, ennaltaehkäisevien toimintamallien ja varhaisen tuen kehittäminen inklusiivisissa toimintaympäristöissä

21.12.2021-10.2.2022

Koulun kerhotoiminnan tukeminen

18.1.2022-2.3.2022

Yksityisten esi- ja perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen avustus käyttökustannuksiin

2.2.2022-26.2.2022

Valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen

Avataan viikolla 5

Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset

Avataan viikolla 5

Vapaan sivistystyön opintoseteliavustukset

Avataan viikolla 5

Muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvarainen valtionavustus vuonna

16.2.-23.3.2022

Valtionavustus yleissivistävän koulutuksen järjestöille

Avataan viikolla 7

Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen

Avataan viikolla 7

Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen valtionavustus vuonna

Avataan viikolla 7

Oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa

Avataan viikolla 7

Oppimisympäristöjen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa

Avataan viikolla 7

Oppimisympäristöjen kehittäminen lukiokoulutuksessa

Avataan viikolla 7

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa

Avataan viikolla 7

Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen lukiokoulutuksessa

Avataan viikolla 7

Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

Avataan viikolla 18

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraisen korotuksen hakemus vuodelle 2023

Avataan syys-lokakuussa 2022

Vapaan sivistystyön ylimääräiset avustukset

Avataan syys-lokakuussa 2022

Maahanmuuttaneiden oppilaiden perustaitojen vahvistaminen

Ajankohta tarkentuu myöhemmin

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistäminen

Ajankohta tarkentuu myöhemmin

Kansainvälistymisrahoitusten aikataulu

Erasmus+ -ohjelma

Haku

Hakuaika päättyy (Suomen aikaa)

Oppimiseen liittyvä liikkuvuus

23.2.2022 klo 13.00

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet 

23.3.2022 ja 4.10.2022 klo 13.00

Kumppanuushankkeet

23.3.2022 klo 13.00

Nuorisoalan kumppanuushankkeiden toinen hakukierros

4.10.2022 klo 13.00

Suoraan Euroopan komissiosta haettavat Erasmus+ -toiminnot

helmi-syyskuussa

 

Euroopan solidaarisuusjoukot –ohjelma

Haku

Hakuaika päättyy (Suomen aikaa)

Vapaaehtoishankkeet  

23.2.2022 klo 13.00

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

6.4.2022 klo 18.00

Vapaaehtoistoiminta humanitaarisen avun joukkojen puitteissa

3.5.2022 klo 18.00

Solidaarisuushankkeet

23.2.2022, 4.5.2022 ja 4.10.2022

klo 13

Muut kansainvälistymisavustukset

Haku

Hakuaika

Luova Eurooppa -hankkeet

Hakuaika tarkentuu

Nordplus Junior

Nordplus Korkeakoulutus

Nordplus Aikuiskoulutus

Nordplus Horisontal

Nordplus Pohjolan kielet

Haku päättyy 1.2.2022

Valmistelevat vierailut ohjelmissa Nordplus Junior, Nordplus Aikuiskoulutus ja Nordplus Pohjolan kielet

Haku päättyy 1.10.2022

Team Finland Knowledge -ohjelma

Haku päättyy 2.5.2022

Kansainvälinen EDUFI-harjoittelu

15.2.-1.3.2022

Toinen hakuaika syys-lokakuussa 2022

Kansainvälinen virkamiesvaihto

Jatkuva haku

EDUFI Fellowship –ohjelma

Jatkuva haku

Avustukset Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen tukemiseen ulkomaisissa yliopistoissa

Useita hakuaikoja

 

Opetushallitus jakaa valtionavustuksia koulutuksen kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeisiin, joilla pyritään pysyviin muutoksiin ja parannuksiin. Valtionavustuksilla tuetaan muun muassa opetus- ja opiskelutapojen kehittämistä, opettajien täydennyskoulutusta sekä erityisryhmien koulutusta. Lisäksi Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä jakamalla rahoitusta kansainvälistymishankkeisiin.