Uutinen

Syksyn 2022 Move!-mittaukset alkavat

Ajankohtaista Perusopetus Move! Opettajat ja kasvattajat Liikunta
Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaiden fyysistä toimintakykyä seuraava valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria huolehtimaan omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
Kuvituskuva: Lapsia urheilukentällä

Move!-mittaukset toteutetaan kouluissa elo-syyskuussa 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille osana koulujen liikunnan opetusta. Move!-mittauksiin kuuluu erilaisia oppilaan fyysistä toimintakykyä kartoittavia mittauksia.

Ohjeet mittausten toteuttamiseksi, tarvittavat materiaalit sekä oppilas- ja ryhmäkohtaiset tuloslomakkeet löytyvät verkkosivuiltamme. Opettajien kannattaa tutustua erityisesti Move!-mittauskäsikirjaan.

Mittaustulosten tallentaminen ja tulosten hyödyntäminen

Koulu syöttää oppilaiden mittaustulokset ilman tunnistetietoja sähköiseen järjestelmään 30.9.2022 mennessä. Tämän tehneet koulut saavat kustannuksettoman palauteraportin koulun omista mittaustuloksista marras-joulukuussa 2022. Valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus julkaisevat valtakunnalliset tulokset loppuvuodesta 2022.

Move! on pedagoginen työkalu, jonka tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti.

  • Oppilas saa palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä vinkkejä sen kehittämiseen. Tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteena.
  • Oppilaiden vanhemmat saavat tietoa lastensa fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edellytyksistä sekä siitä, mihin lasten hyvinvointiin liittyviin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota.
  • Opettaja ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin tulee opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnittää huomiota.
  • Päätöksentekijät saavat tietoa liikunnan ja terveyden edistämistoimenpiteiden seurantaan ja kehittämiseen valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla.