Uutinen

Tulevaisuuden taitoja tulevaisuuden opettajille

Kokemuksia Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning Digitaalisuus Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Oppimisympäristö Kasvatusalat
eTwinningissä myös opettajaopiskelijat voivat oppia keskeisiä tulevaisuuden taitoja: projektin suunnittelua ja ohjausta, kansainvälistä vuorovaikutusta, tiimityötä ja osallistavaa lähestymistapaa opetukseen. Nämä taidot mahdollistavat työskentelyn kansainvälisissä opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen verkostoissa.
Opettajaopiskelija ja oppilaita luokassa.

eTwinning on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajien ja henkilökunnan verkkoyhteisö ja kansainvälistymisen verkkotyökalu. eTwinning tarjoaa myös opettajaksi opiskeleville ja heitä ohjaaville opettajille kansainvälisen toimintaympäristön ja monenlaisia työkaluja oppimisen tueksi. Opettajaopiskelijat voivat suunnitella monialaisia kansainvälisiä oppimisprojekteja, jotka sitten toteutetaan yhdessä oppilaiden kanssa opettajakouluttajan ohjauksessa.

Oivan esimerkin tarjoaa Itä-Suomen yliopisto (UEF), jossa eTwinning on toimivana osana opettajaopiskelijoiden opintoja. UEF ja sen harjoittelukoulu, Tulliportin normaalikoulu, suunnittelivat ja tuottivat yhdessä Opetushallituksen kanssa vuonna 2021 aiheesta videosarjan, jossa kerrotaan eTwinningin hyödyntämisestä opettajankoulutuksessa.

eTwinning opettajankoulutuksessa

”UEF:ssa opettajaopiskelijoilla on mahdollisuus tutustua eTwinningiin sekä opettajankoulutuksen opintojaksoilla osaston puolella että harjoittelussa”, kertoo Itä-Suomen yliopiston professori Ritva Kantelinen videolla. ”Ensin tutustutaan, perehdytään, harjoitellaan ideoimaan ja sitten mennään harjoitteluun toteuttamaan konkreettisia projekteja eTwinning-verkostossa.”

Ohjaavat opettajat ja eTwinning-lähettiläät tukevat opettajaopiskelijoita eTwinningin käytössä opetusharjoittelun yhteydessä. Näin tulevat opettajat pääsevät turvallisesti harjoittelemaan työskentelyä monikansallisessa luokkahuoneessa. UEF:n opetusharjoittelijat ovat päässeet suunnittelemaan itse, miten eTwinning-projektityöskentely integroidaan heidän pitämiinsä tunteihin. Kansainvälinen yhteistyö ja yhteiset monialaiset oppimisprojektit sopivat kielten opiskelun lisäksi muihinkin oppiaineisiin. Erityisesti ne kehittävät laaja-alaista osaamista: TVT-taitoja, vuorovaikutustaitoja, kulttuurien välistä ymmärrystä ja yhteistyötaitoja.

Turvallista, monipuolista ja helppokäyttöistä

”Onhan tämä hieno homma, että pystyt olemaan tuhansien kilometrien päässä olevien oppilaiden kanssa samaan aikaan omasta kotiluokasta”, opettajaopiskelija kertoo videolla. ”Ennen kaikkea se, että tämä järjestyy näin helposti”, hän jatkaa.

eTwinning-työskentely on koettu merkitykselliseksi, sillä oppilas pääsee toimimaan turvallisesti yhdessä vertaistensa kanssa aidossa oppimisympäristössä, vieraalla kielellä ja teknologiaa hyödyntäen.

Tulevaisuuden opettajuus ja oppiminen on kansainvälistä

Videolla esiintyvien opettajaopiskelijoiden mukaan on hienoa päästä tutustumaan kansainväliseen projektiin opettajan näkökulmasta ja seuraamaan lapsien innostuneisuutta ja motivaatiota. eTwinningin nähdään olevan mahtava työkalu tulevaisuuden opettajan työtä varten.

”eTwinning ympäristönä tarjosi hyviä esimerkkejä ja tapoja kehittää omaa opettajuuttani etenkin näin tulevalle opettajalle”, kiteyttää opettajaopiskelija Viljami Viskari.

eTwinning tarjoaa opettajankoulutukseen ja harjoitteluun välineen tulevaisuuden opettajan taitojen harjoitteluun ohjatusti. Tulevaisuuden opettajuus edellyttää joustavaa kulttuurista ja kielellistä osaamista moninaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. eTwinning tarjoaa opettajien ja opettajaopiskelijoiden verkoston, jossa on mahdollisuus kehittää osaamistaan jatkuvasti, jakaa huoliaan ja ajatuksiaan sekä saada tukea ja ideoita oman opettajuuden rakentamiseen.

eTwinning tulevaisuuden opettajille -videosarja

  • 7 videota
    • 6 lyhyttä videota eri teemoista: "eTwinning opettajankoulutuksessa", "eTwinning edistää laaja-alaista osaamista", "eTwinning on valmis yhteistyöalusta", "eTwinning kehittää tulevaisuuden taitoja", "Tulevaisuuden opettajuus on kansainvälistä" ja "eTwinning on oiva kansainvälistymisen työväline"
    • 1 pidempi video "eTwinning tulevaisuuden opettajille", joka kokoaa eri teemat yhteen.
  • Videot ovat katsottavissa suomen- ja englanninkielisillä tekstityksillä Opetushallituksen Youtube-kanavalla.
  • Videot on toteutettu Itä-Suomen yliopiston, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun (Tulliportin yksikkö) ja Opetushallituksen eTwinning-tukipalvelun ja -lähettilään yhteistyönä.

Kirjoittajat: Katariina Kivi ja Tiina Sarisalmi

 

eTwinning tulevaisuuden opettajille -video.