Nyheter

Framtida färdigheter för framtidens lärare

Erfarenheter Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Digitalisering Internationalisering Utveckling av utbildningen Lärare och pedagogisk personal Lärmiljö De pedagogiska områdena
I eTwinning kan lärarstudenter lära sig viktiga färdigheter inför framtiden: planering och handledning av projekt, internationell växelverkan, teamarbete och ett inkluderande förhållningssätt till undervisningen. Dessa färdigheter möjliggör arbete i internationella nätverk för undervisning, fostran och forskning.
Opettajaopiskelija ja oppilaita luokassa.

eTwinning är en webbgemenskap för lärare och personal inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet och ett webbverktyg för internationalisering. eTwinning erbjuder också lärarstudenter och deras handledare en internationell verksamhetsmiljö och många olika slags verktyg som stöder lärandet. Lärarstudenterna kan planera yrkesövergripande internationella lärprojekt, som de studerande sedan tillsammans genomför under handledning av lärarutbildaren.

Ett bra exempel är Östra Finlands universitet (UEF), där eTwinning fyller sin funktion som en del av lärarstudenternas studier. UEF och dess övningsskola, Tulliportin normaalikoulu, planerade och producerade under 2021 tillsammans med Utbildningsstyrelsen en videoserie om eTwinning, där deltagarna berättar om hur plattformen används i lärarutbildningen.

eTwinning i lärarutbildningen

"Vid UEF har lärarstudenterna möjlighet att bekanta sig med eTwinning både under lärarutbildningens studieperioder vid fakulteten och under praktiken", berättar professor Ritva Kantelinen vid Östra Finlands universitet på videon. "Först bekantar man sig, sätter sig in i och övar på att komma med idéer för att sedan under praktiken genomföra konkreta projekt i eTwinning-nätverket".

De handledande lärarna och eTwinning-ambassadörerna stöder lärarstudenterna när de använder eTwinning under sin undervisningspraktik. På så sätt kan de blivande lärarna tryggt öva på att arbeta i det multinationella klassrummet. UEF:s undervisningspraktikanter har själv kunnat planera hur eTwinning-projektarbetet integreras i de lektioner de håller. Internationellt samarbete och gemensamma yrkesövergripande lärprojekt lämpar sig förutom för språkstudier även för andra läroämnen. Projekten utvecklar i synnerhet mångsidig kompetens: IKT-färdigheter, interaktionsfärdigheter, interkulturell förståelse och samarbetsförmåga.

Säker, mångsidig och lätt att använda

”Nog är det ju fantastiskt att du från din egen hemklass kan ha kontakt med andra studerande som befinner sig tusentals kilometer bort” säger en lärarstudent på videon. "Framför allt att det så lätt att ordna", fortsätter hen.

eTwinning-arbetet har upplevts som betydelsefullt, då eleven på ett säkert sätt kan arbeta tillsammans med sina kamrater i en genuin lärmiljö, på ett främmande språk och med hjälp av teknologi.

Framtidens lärarskap och lärande är internationellt

Enligt de lärarstudenter som deltar i videon är det fint att få bekanta sig med det internationella projektet ur lärarens synvinkel och följa barnens entusiasm och motivation. De anser att eTwinning är ett fantastiskt verktyg för den framtida lärarens arbete.

"eTwinning som miljö erbjöd bra exempel och sätt att utveckla mitt eget lärarskap, särskilt då jag ännu är i början av min karriär som lärare", sammanfattar lärarstudent Viljami Viskari.

eTwinning erbjuder redskap och praktik för lärarutbildningen där den framtida läraren under handledning kan öva sina färdigheter. Framtidens lärarskap förutsätter ett flexibelt kulturellt och språkligt kunnande i många olika miljöer och situationer. eTwinning erbjuder ett nätverk för lärare och lärarstudenter som ger dem möjlighet att kontinuerligt utveckla sitt kunnande, dela med sig av sina bekymmer och tankar samt få stöd och idéer för att bygga upp det egna lärarskapet.

Videoserien "eTwinning tulevaisuuden opettajille"

  • 7 videor
    • 6 korta videor om olika teman: eTwinning i lärarutbildningen, eTwinning främjar mångsidig kompetens, eTwinning är en färdig samarbetsplattform, eTwinning utvecklar framtidens färdigheter, Framtidens lärarskap är internationellt och eTwinning är ett utmärkt verktyg för internationalisering.
    • 1 längre video som sammanfattar de kortare videornas olika teman.
  • Videorna kan ses med textning på finska och engelska på Utbildningsstyrelsens Youtube-kanal.
  • Videorna har spelats in som ett samarbete mellan Östra Finlands universitet, Östra Finlands universitets övningsskola (Tulliportin yksikkö) och eTwinnings supportteam och ambassadörer vid Utbildningsstyrelsen.
Video: eTwinning tulevaisuuden opettajille