Uutinen

Erasmus+ -kumppanuushankkeet kehittävät digitaalista kuntoutusta ja digitaalisen tarinankerronnan pedagogiikkaa

Kokemuksia Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Koronavirus Digitaalisuus Koulutuksen kehittäminen
Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa DIRENE-hankkeessa kehitettiin digitaalisen kuntoutuksen avoin verkkokurssi sekä luotiin ymmärrystä siitä, mitä digitaalinen kuntoutus ylipäätään on. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun LEARN&CHANGE-hankkeessa taas luotiin digitaalisen tarinankerronnan pedagoginen malli. 
Projektiryhmä seisoo hymyillen rivissä portaikossa.
DIRENEn hanketiimi tapasi Mallorcalla tiimikokouksen merkeissä marraskuussa 2021.

Koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen myötä korkeakoulusektorilla tunnistettiin tarve kehittää erilaisia digitaalisia ratkaisuja opetuksen tueksi. DIRENE “Competences for the new era of user-driven digital rehabilitation” sekä LEARN&CHANGE “Learn to Change - Collaborative Digital Storytelling for Sustainable Change” Erasmus+ strategisia kumppanuushankkeita yhdistää digitaalisuuden hyödyntämisen lisäksi niiden jaettu pyrkimys luoda jotain pysyvää ja vaikuttavaa korkeakoulujen opetukseen.  

Osa hankkeiden ideoista oli kytenyt korkeakouluissa jo pidempään, ja koronatilanteen myötä hankemuotoiselle kehittämiselle avautui mahdollisuus. Vuonna 2020 avattiin ylimääräinen Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden hakukierros, jossa jaettiin tukea korkeakoulutuksen digitaalisuutta kehittäville hankkeille osana EU:n koronakriisistä toipumista tukevia toimenpiteitä. Molemmat hankkeet ovat rahoitettu kyseiseltä rahoituskierrokselta. 

Koronan iskiessä miljoonat ihmiset jäivät vaille kuntoutusta  

DIRENE-hanke syntyi vastaamaan digitaalisen kuntoutuksen kovaan kysyntään koronapandemian aiheuttamien rajoitustoimenpiteiden myötä.   

Kun korona iski, miljoonat ihmiset jäivät ilman kuntoutusta, koska kuntoutussektorilla ei ollut osaamista, välineitä eikä tietoa siitä, miten digitaalisia ratkaisuja voidaan hyödyntää kuntoutuksessa. Suomessa ja kaikkialla maailmassa kuntoutuksen ammattilaiset jäivät koronarajoitusten myötä myös ilman tulonlähdettä joutuessaan perumaan sovittuja asiakaskäyntejä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Lällä.   

DIRENEssä keskityttiin erityisesti kuntoutuksen perustutkinto-opiskelijoiden osaamisen vahvistamiseen, jotta uusilla ammattilaisilla olisi paremmat kompetenssit vastata muuttuviin tilanteisiin. Hankkeen päätuotoksena syntyi kuitenkin kaikkien avoimesti suoritettavissa oleva verkkokurssi (massive open online course, MOOC), jota hyödynnetään osana perustutkintojen opintojaksoja myös hankkeen päättymisen jälkeen.   

Hankkeessa lähdettiin liikkeelle tunnistamalla keskeiset osaamistarpeet ja erityisosaamisalueet, joita ammattilaisella tulee olla, jotta hän pystyy hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja työssään. Lisäksi luotiin ymmärrystä koko ilmiöstä: digitaalinen kuntoutus voi tarkoittaa mitä tahansa digitaalista tai teknologista välinettä tai ratkaisua, jota joko asiakas tai ammattilainen käyttävät osana kuntoutumisprosessia.   

DIRENEn vaikutus digitaalisen kuntoutuksen kehittämiseen on ollut merkittävä. Se on luonut pohjan lähes kaikelle Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehtävälle digitaalisen kuntoutuksen kehitystyölle. Moni JAMK:n hanke on rakentunut suoraan DIRENEssä tehdyn työn päälle. Yhteistyö suuntautuu tällä hetkellä mm. Itä-Afrikkaan, jossa on tunnistettu suuri tarve digitaalisen kuntoutuksen tarjoamille mahdollisuuksille. Kysyntä digitaaliselle kuntoutukselle onkin erityisen suurta siellä, missä palveluiden saatavuus on heikkoa.   

Korkeakouluissa on tilaa digitaaliselle tarinankerronnalle ja muille osallistaville opetusmenetelmille

Koronapandemian pakotettua korkeakoulut etäopetukseen, heräsi oppilaitoksissa kysyntää kiinnostaville pedagogisille menetelmille ja materiaaleille digitaalisen oppimisen tueksi. Haaga-Heliassa oli jo ennestään ollut ymmärrystä siitä, millaisia mahdollisuuksia digitaalisen tarinankerronnan hyödyntämisellä opetuksessa voi olla. LEARN&CHANGE-hankkeen myötä pitkäjänteisemmälle pedagogiikan kehittämiselle avautui mahdollisuus.   

Aiemmissa digitaalisen tarinankerronnan kokeiluissa opetus oli usein linkittynyt kestävän kehityksen aihepiiriin. Haaga-Heliassa oli lisäksi havaittu, että kestävän kehityksen aihe inspiroi nuoria hyvin voimakkaasti. Nämä olivat tärkeitä syitä sille, miksi digitaalinen tarinankerronta sidottiin hankkeessa kestävään kehitykseen.   

LEARN&CHANGE-hankkeen päätuotoksena syntyi viiden askeleen digitaalisen tarinankerronnan prosessi:   

 1. Tutkimus ja yleisön ymmärrys  
 2. Konseptin suunnittelu  
 3. Käsikirjoitus ja kuvallinen tarinankerronta  
 4. Digitaalinen tuotanto  
 5. Julkaisu ja vuorovaikutus   

Lisäksi hankkeessa tuotettiin digitaalinen työkalupakki sekä koulutusmoduuleja. Hankkeessa tuotetut materiaalit on koottu vapaasti saataville Learn to Change -verkkosivulle ja niitä hyödynnetään korkeakoulujen opetuksessa.   

Hankkeen projektipäällikön Tanja Vesala-Varttalan mukaan korkeakouluissa aika alkaa olla kypsä uudenlaiselle pedagogiselle lähestymistavalle: 

Vaikuttaa siltä, että tämän tyyppinen pedagoginen tekeminen alkaa nostaa suosiotaan. Eurooppalaisissa konferensseissa ihmiset ympäri maailman ovat olleet todella kiinnostuneita siitä, mitä tarjottavaa meillä on ollut.

Nuoret paistavat makkaraa nuotiolla meren rannalla.
LEARN&CHANGE-hankkeen Loviisa-projektissa edistettiin kaupungin ekologisesti kestävien palvelujen tunnettuutta. Opiskelijat paistoivat retkellä vege-makkaroita.

LEARN&CHANGEn suurimmat onnistumiset koettiin opiskelijoiden ja opettajien osaamisen kehittyessä. Opiskelijat tuottivat hankkeessa tarinoita video-, podcast- ja digitaalisen portfolion muodossa ja reflektoivat oppimistaan oppimispäiväkirjoissa.  

Opiskelijoiden kestävyysosaamisen ja kriittiseen reflektoimiseen oppimisen kehittyminen eteni mahtavasti tässä hankkeessa. Kaikissa pilotin digitaalisen tarinankerronnan projekteissa opiskelijat kirjoittivat oppimispäiväkirjoja. Niistä näkee todella hienosti, mitä he ovat oppineet digitaalisen tarinankerronnan prosessin eri vaiheissa, kuvaa Vesala-Varttala.  

Vaikuttavuutta strategisesta tarpeesta, oikein kohdennetuista toimenpiteistä ja kansainvälisyydestä  

Hankkeen vaikuttavuus ja työn juurruttaminen oli tärkeää DIRENE- ja LEARN&CHANGE-hankkeissa jo suunnitteluvaiheessa. Kummankin hankkeen tuotokset suunniteltiin jo lähtökohtaisesti siten, että niitä tultaisiin hyödyntämään tietyillä tutkinto-opiskelijoille suunnatuilla kursseilla. Merkittävä tekijä DIRENE-hankkeen tulosten jalkautuksessa oli myös se, että hankkeessa oli mukana sellaiset avainhenkilöt, jotka pystyvät viemään hankkeen tulokset käytäntöön omassa organisaatiossa.   

LEARN&CHANGE-hankkeen projektipäällikön mukaan hanketoimintaa on järkevää suunnitella pidemmän aikavälin strategisista tarpeista käsin.   

Rohkaisisin jokaista, jota hanketoiminta kiinnostaa, miettimään mitä ihan oikeasti koet tarvitsevasi oman työsi tueksi. Lähtisin pohtimaan asiaa pidemmän aikavälin strategisesta tarpeesta ja tavoitteesta. Kaikki ideat, joita olen lähtenyt hankkeeksi tuottamaan, ovat olleet sellaisia, joita yrittäisin tehdä ilman suurempaa rahoitustakin, kertoo Vesala-Varttala.   

Kansainvälinen yhteistyö voi laajentaa ymmärrystä kehitettävään ilmiöön ja monipuolistaa hankkeen osaamista. JAMK:n taholta saatiin vahvaa kannustusta tehdä hanketyötä isosti ja kansainvälisesti. DIRENE-hankkeessa nähtiinkin arvokkaana, että kehitystyössä on mukana mahdollisimman monitieteinen joukko asiantuntijoita.  

Hankkeessa oli partnereita meidän lisäksemme neljästä eri maasta, mikä antoi ihan erilaisen ulottuvuuden tekemiseen. Pystyimme tarkastelemaan samaa ilmiötä eri kulttuureissa ja kuntoutuksen toimintaympäristöissä. Olemme hyvin erilaisten asioiden äärellä mitä tulee siihen, millaiset digitaaliset valmiudet ovat kussakin yhteiskunnassa. Hanke avasi tosi paljon tätä ilmiötä, kuvaa DIRENEn projektipäällikkö Kaisa Lällä.  

LEARN&CHANGE-hankkeessa oli tiiviisti mukana myös yrityselämä, jonka merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa ei voi väheksyä.  

Yrityksillä ja korkeakouluilla on paljon valtaa ja resursseja tehdä muutosta, ja jos ne saataisiin laajalla skaalalla yhdistämään voimiaan, silloin olisi jo paljon potentiaalia tehdä muutosta. Sen täytyisi käynnistyä nyt, alkaa olla tekojen aika, painottaa Vesala-Varttala.   

Competences for the new era of user-driven digital rehabilitation (DIRENE) -hanke

 • Hanketyyppi: Erasmus+ korkeakoulutukselle, strateginen kumppanuushanke
 • Hankeaika: 1.4.2021-31.3.2023
 • Koordinaattori: Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 • Kumppanit: St. Poelten University of Applied Sciences (Itävalta), Hochschule für Gesundheit University of Applied Sciences (Saksa), University of West Attica (Kreikka) ja University of the Balearic Islands (Espanja)
 • Rahoitus: 267 565 €

Learn to Change - Collaborative Digital Storytelling for Sustainable Change (LEARN&CHANGE) -hanke

 • Hanketyyppi: Erasmus+ korkeakoulutukselle, strateginen kumppanuushanke
 • Hankeaika: 1.3.2021-28.2.2023
 • Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Kumppanit: Budapest Business School BBS (Unkari), Polytechnic Institute of Castelo Branco IPCB (Portugali), University of Chemistry and Technology in Prague, UCT, School of Business (Tsekki) ja Saxion University of Applied Sciences (Alankomaat)
 • Rahoitus: 256 979 €