Uutinen

GreenVETnet tuo lisää vihreitä taitoja ammatilliseen koulutukseen

Kokemuksia Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen Kestävä kehitys
Ympäristövastuullisuus ei vielä ole ammatillisen koulutuksen arkea kaikkialla Euroopassakaan, vaikka opiskelijat tarvitsevat vihreitä taitoja siirtyessään työelämään. Savon ammattiopisto koordinoi Erasmus+ -ohjelmasta rahoitusta saanutta GreenVETnet-hanketta, jossa tuodaan kestävän kehityksen taitoja ammatilliseen opetukseen.
Hankkeen osallistujia VOLVOn liikkeen edessä.
Hankkeen osallistujia Logistics ja Transport -työpajassa Göteborgissa.

Ammatillisen koulutuksen ympäristövastuullisuuden kehittymisessä ja laajentumisessa keskeistä on se, miten opettajia koulutetaan tähän ajattelutapaan. 

-    Koko idea lähti siitä, että kestävä kehitys on oman organisaatiomme strategian ydintä. Olemme jo vuosia tehneet kestävän kehityksen toimenpiteitä ja vieneet myös opetukseen monenlaisia kestävän kehityksen sisältöjä. Tällä hankkeella vahvistamme osaltamme ammatillisen opetuksen kykyä kestävään kehitykseen, projektipäällikkö Päivi Vestala Savon ammattiopistosta kertoo. 

Vihreä siirtymä työllistää myös ammatillisia osaajia

GreenVETnet -hankkeessa kehitetään syksyn 2023 aikana Green Skills Toolkit -paketti ammatillisen opetuksen ja sen suunnittelun käyttöön. Paketti on eräänlainen parhaat käytännöt -opas, joka kertoo, miten opettaa vihreitä taitoja ammatillisessa koulutuksessa.

Mukana on neljä koulutusalaa: matkailu ja ravitsemusala, liikenne ja kuljetusala, liiketalous sekä energiatehokas rakentaminen. Nämä alat valittiin, koska niillä odotetaan olevan parhaat mahdollisuudet työllistää opiskelijoita vihreässä siirtymässä, ja koska erityisesti kyseisillä aloilla tarvitaan nyt näitä taitoja.  

Työkalun perustana on EU:n GreenComp-malli

GreenVETnet-portaaliin sijoitettava Green Skills Toolkit -paketti rakentuu syksyllä järjestettävissä työpajoissa. Työpajojen sisältö rakennetaan GreenComp’in eli European sustainability competence frameworkin pohjalta.  

-    Otimme siitä keskustelun kehikon, jonka pohjalta jokainen tiimi käy läpi kestävän kehityksen taitojen kompetenssialueet ja yksittäiset kompetenssit – miten esimerkiksi voitaisiin opettaa kestävän kehityksen arvoja tai edistää luontotietoisuutta. 

Työpajojen jälkeen jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa maassa järjestetään jalkauttamistapahtumat, joissa työkalun antia viedään suoraan oppilaitoksiin. Joulukuussa järjestetään koulutusjohdolle suunnattu isompi tapahtuma, jossa kerrotaan hankkeen materiaaleista ja tuloksista. 

Ympäristövastuullisuus ei ole vielä kaikkialla itsestäänselvyys 

Hankkeessa kehitettävälle materiaalille on tilausta, sillä ympäristövastuullisuus ei vielä kaikkialla Euroopassakaan automaattisesti sisälly ammatilliseen koulutukseen. Mukana olevat opettajat ovat olleet aiheesta hyvin kiinnostuneita, ja joillekin hankkeessa mukana oleminen on tarjonnut myös mahdollisuuden keskustella asioista vapaammin. Haasteena onkin ollut se, että eri maissa ollaan monista syistä hyvin eri tasolla kestävän kehityksen teemoissa. 

-    Ympäristökysymykset ovat myös poliittisia. Euroopassakin on yhä maita, joissa ei tueta opettajia tässä kehityksessä. Tämä paketti tulee myös siksi todella tarpeeseen. 

Opiskelijat kuitenkin tarvitsevat työelämässä vihreän siirtymän vaatimaa osaamista. Tällaisen puuttuminen saattaa vaikeuttaa työllistymistä. Kaikissa oppilaitoksissa ei esimerkiksi ole mahdollisuutta edes tutustua sähköautoihin, olipa kyse kuljettajakoulutuksista tai automekaanikoista. 

-    Voi miettiä, mikä on tällaisen koulutuksen saaneiden nuorten tulevaisuus, Päivi Vestala sanoo. 

Kohti vihreämpää Eurooppaa

Juttu on osa Kohti vihreämpää Eurooppaa -juttusarjaa, jossa nostamme esiin Erasmus+ -hankkeiden ympäristövastuullisia käytänteitä sekä sellaisia Erasmus+ -hankkeita, jotka edistävät kestävää kehitystä. 

Kirjoittaja: Aino Kivelä