Nyheter

GreenVETnet ökar de gröna arbetssätten i yrkesutbildningen

Erfarenheter Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering Hållbar utveckling
Miljöansvar är ännu inte på alla håll i Europa en del av vardagen inom yrkesutbildningen, trots att de studerande behöver kunskap om gröna arbetssätt när de övergår till arbetslivet. Savon ammattiopisto koordinerar projektet GreenVETnet, som fått finansiering från Erasmus+. Projektets mål är att integrera hållbar utveckling och gröna arbetssätt i yrkesutbildningen.
Hankkeen osallistujia VOLVOn liikkeen edessä.

Det centrala i att utveckla och utöka miljöansvaret inom yrkesutbildningen är hur lärarna utbildas i detta tankesätt. 

-    Idén fick sin början i att hållbar utveckling är kärnan i vår organisations strategi. Vi har redan i flera år arbetat mot hållbar utveckling och också infört många slags innehåll om hållbar utveckling i undervisningen. Med detta projekt stärker vi yrkesutbildningens förmåga till hållbar utveckling, berättar projektchef Päivi Vestala vid Savon ammattiopisto. 

Den gröna omställningen håller också yrkeskunniga sysselsatta

Inom projektet GreenVETnet utvecklas under hösten 2023 Green Skills Toolkit-paketet för yrkesutbildningen och planeringen av den. Paketet är ett slags guide med bästa praxis som ger tips om hur man lär ut gröna arbetssätt inom yrkesutbildningen.

Guiden omfattar fyra utbildningsområden: turism och förplägnadsbranschen, trafik och transport, företagsekonomi samt energieffektivt byggande. Dessa områden valdes eftersom de förväntas ha de bästa möjligheterna att sysselsätta studerande under den gröna omställningen och eftersom det för tillfället finns ett behov av denna kompetens särskilt inom dessa branscher.   

Verktyget bygger på EU:s GreenComp-modell

Green Skills Toolkit-paketet, som kommer att finnas i portalen GreenVETnet, byggs upp i workshoppar som ordnas på hösten. Workshopparnas innehåll skapas enligt GreenComp, dvs. European sustainability competence framework.  

-    Vi bygger upp diskussionen utifrån denna stomme och med utgångspunkt i den kommer varje team att gå igenom kompetensområdena för färdigheter inom hållbar utveckling och enskilda kompetenser – till exempel hur man kan lära ut värderingar inom hållbar utveckling eller främja naturmedvetenhet. 

Efter workshopparna ordnas i varje land som deltar i projektet olika evenemang för att förankra arbetssätten. Under evenemangen förs verktyget direkt till läroanstalterna. I december ordnas ett större evenemang för utbildningsledningen där man berättar om projektets material och resultat. 

Miljöansvar är ännu inte en självklarhet överallt  

Det finns ett behov av materialet som utvecklas under projektet, eftersom miljöansvar ännu inte automatiskt ingår i yrkesutbildningen överallt i Europa. De medverkande lärarna har varit mycket intresserade av ämnet och för en del har deltagandet i projektet också erbjudit en möjlighet att mera fritt diskutera frågorna. Utmaningen har varit att man i olika länder av många orsaker befinner sig på mycket olika nivåer inom temat hållbar utveckling. 

-    Miljöfrågorna är dessutom också politiska. Det finns fortfarande länder i Europa som inte stöder lärarna i denna utveckling. Detta paket kommer därför verkligen att fylla ett behov. 

De studerande behöver ju trots allt den kompetens den gröna omställningen kräver i arbetslivet och brist på den här kompetensen kan göra det svårare att få arbete. De studerande har till exempel inte ens möjlighet att bekanta sig med elbilar vid alla läroanstalter, vare sig det är fråga om förarutbildning eller bilmekaniker.

-    Man kan ju fundera hur framtiden ser ut för unga med sådan utbildning, säger Päivi Vestala. 

Mot ett grönare Europa

Artikeln är en del av artikelserien Mot ett grönare Europa, där vi lyfter fram miljömässigt ansvarsfull praxis vid Erasmus+-projekt och Erasmus+-projekt som främjar hållbar utveckling. 

Författare: Aino Kivelä