Tiedote

Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa vaihtelee – liikuntaa tulisi lisätä toisella asteella

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Hyvinvointi Oppilas- ja opiskelijahuolto
Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuudessa lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa on paljon eroja, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen yhdessä tekemistä tiedonkeruista. Toisen asteen koulutuksessa tehdään paljon työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta esimerkiksi liikuntaa olisi tärkeää lisätä opiskelupäiviin.
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä

Toisen asteen koulutuksessa on mahdollista edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä monin eri tavoin. Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen toimipisteiden välillä on kuitenkin eroja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen yhdessä tekemistä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa -tiedonkeruista. 

Muutosta parempaan tapahtunut opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 

Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus vaihtelee paljon lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten, myös toimipisteiden välillä. 

– Kaiken kaikkiaan palvelut ovat heikommin saatavilla ammatillisessa koulutuksessa, kertoo opetusneuvos Mia Vartiainen Opetushallituksesta.

Monet hyvinvointia ja terveyttä tukevat yhteiset kirjatut käytännöt ja toimintamallit ovat kuitenkin yleistyneet toisen asteen koulutuksessa. Verrattuna vuoteen 2020 kuraattoreja on sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa entistä enemmän, mutta psykologeja ja lääkärejä aiempaa vähemmän. Lisäksi lukioissa opiskelijoiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on lisääntynyt.

Opiskeluhuoltoryhmät kokoontuvat sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa kuitenkin edelleen niin harvoin, että lakisääteisten tehtävien hoito voi käytännössä olla vaikeaa. Yksittäisten opiskelijoiden asioiden käsitteleminen lainvastaisesti opiskeluhuoltoryhmissä on vähentynyt ammatillisessa koulutuksessa ja yleistynyt lukioissa.

Liikuntaa opiskelupäiviin tuovat toimenpiteet ovat vähentyneet

Opiskeluterveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö opiskelijoiden liikkumisen edistämiseksi on vähentynyt lukioissa ja ammatillisen perustutkintokoulutuksen oppilaitoksissa. Samoin opiskelijoille annettava yksilöllinen neuvonta liikkumisen tueksi sekä opiskelijoiden kouluttaminen liikunnan vertaisohjaajaksi ovat vähentyneet. 

Sisäliikuntatiloja toisen asteen koulutuksessa hyödynnettiin kuitenkin vuonna 2020 tehtyyn edelliseen tiedonkeruuseen verrattuna hieman enemmän, mikä selittyy osittain edellisten vuosien koronapandemian rajoituksilla. 

Liikuntaa edistäviä toimenpiteitä tulisi lisätä toisen asteen koulutuksessa.

– Esimerkiksi viimeisimmät valtakunnalliset LIITU-tutkimukset ja Move!-mittaukset kertovat, että lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus sekä fyysinen toimintakyky ovat heikentyneet. Myös toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä ja toimintakyvyn kehittämisessä on kyse kansanterveyden ja -talouden edistämisestä, korostaa opetusneuvos Matti Pietilä Opetushallituksesta.

Tiedonkeruuseen vastasivat syksyllä 2022 suuri osa Manner-Suomen lukioista (92 %) ja ammatillista perustutkintokoulutusta järjestävien oppilaitosten toimipisteistä (88 %).

– Tiedonkeruiden tulokset kertovat oppilaitosten vahvuuksista ja kehittämiskohteista opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Samalla ne myös tukevat oppilaitoksia arvioimaan ja kehittämään toimintaansa, projektipäällikkö Kirsi Wiss THL:stä kertoo. 

Opetushallituksen tiedote Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa tehdyistä tiedonkeruista

Lisätietoja

opetusneuvos Kristiina Laitinen (tiedonkeruun tulokset lukiokoulutuksen osalta) 9.5. klo 12.30 alkaen, Opetushallitus
puh. 029 533 1244
kristiina.laitinen [at] oph.fi

opetusneuvos Mia Vartiainen (tiedonkeruun tulokset ammatillisen koulutuksen osalta), Opetushallitus
puh. 029 5331187
mia.vartiainen [at] oph.fi

projektipäällikkö Kirsi Wiss (tiedonkeruu), THL
puh. 029 524 7705
etunimi.sukunimi [at] thl.fi

kehittämispäällikkö Johanna Jahnukainen (tiedonkeruu), THL
puh. 029 524 8032
etunimi.sukunimi [at] thl.fi