Uutinen

Osallisuuden ja monimuotoisuuden edistämistä Erasmus+ -kumppanuushankkeissa

Kokemuksia Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Åbo Akademin yliopisto koordinoi menestyksekkäästi kaksi Erasmus+ -kumppanuushanketta: ”Osallistavien käytäntöjen suunnittelu ja tukeminen korkeakoulutuksessa” (Designing and Supporting Inclusive Practices in Higher Education, InclusiveHE) ja ”Osallisuutta sovittelun kautta” (Inclusion Through Mediation, IncludeME). Kumpikin hanke keskittyi Erasmus+ -ohjelman osallisuutta ja monimuotoisuutta koskevaan painopisteeseen ja tuotti vaikuttavia tuloksia kahden hankevuoden aikana vuosina 2020–2022.
IncludeME-hankkeen edustajat kokouksessa Espanjassa.
IncludeME -hankkeen kansainvälinen kokous Barcelonassa Espanjassa. Vasemmalta: Catherine Neill, Kirsten Sonne, Cati Jerez, Yalcin Kuzoren, Carme Royo, Emmanuel Acquah ja Sanja Ivandić.

Molempien hankkeiden koordinaattorina toimi Åbo Akademin kasvatus- ja hyvinvointitieteiden tiedekunnan vähemmistötutkimuksen apulaisprofessori Emmanuel Acquah. Hän korostaa tietoista pyrkimystä ottaa mukaan kumppaneita eri paikoista ja osaamisaloilta sekä varmistaa monipuolinen kulttuurien ja näkökulmien yhdistelmä yhteisiin haasteisiin vastaamisessa.

”Valitsimme tarkoituksellisesti kumppaneita eri alueilta etelästä itään ja länteen. Kun kumppaneita hankitaan eri alueilta ja konteksteista, mukaan saadaan erilaisia kulttuureja ja tapoja ajatella samaa kysymystä. Osallisuuden suuri merkitys oli kumppanien valintaprosessin ytimessä. Mitä monimuotoisempi työympäristö on, sitä paremmat tulokset. Näimme tämän omissa kumppanuushankkeissamme”, Emmanuel sanoo.

Molempien projektien toisena koordinaattorina toimi Åbo Akademin kasvatus- ja hyvinvointitieteiden tiedekunnan Experience Labin tutkimusprojektin tutkija Anette Bengs. Hänkin korostaa kumppaniryhmän monipuolisen kokoonpanon merkitystä kattavien tulosten saavuttamisessa erityisesti organisaatiotyyppien osalta: ”Minä koin yhteistyön kansalaisjärjestöjen ja muiden järjestöjen kanssa ulkomailla erittäin arvokkaaksi. Koska hankekumppanimme erityisesti IncludeMe-hankkeessa olivat hyvin lähellä alan asiantuntijoita ja kohderyhmiämme, he olivat suuri voimavara hankkeiden viimeistelyssä ja toteutuksessa”, Anette sanoo.

Tuloksena työkaluja, kursseja ja oppaita

InclusiveHE-hankkeen tuloksena kehitettiin korkeakoulutuksen työkalupakki, joka voi auttaa hallintohenkilöstöä ja päättäjiä kehittämään osallisuutta parantavia linjauksia korkeakoulusektorilla. Hankkeessa tuotettiin myös arvokkaita oppimisresursseja, kuten osallistavan korkeakoulutuksen kurssi ja massiivinen avoin verkkokurssi (MOOC), jotka molemmat tarjoavat käytännön strategioita ja kursseja osallisuuden parantamiseksi korkeakouluissa.

IncludeME-hankkeen tavoitteena oli vastata ajankohtaiseen tarpeeseen parantaa sosiaalista integraatiota keskellä poliittisia, uskonnollisia ja taloudellisia jännitteitä, jotka vahvistavat pakolaiskriisiä ja monietnisten yhteisöjen kasvamista. Projektissa hyödynnettiin välimiesselvittelyä, jonka avulla opiskelijat, aktivistit ja maahanmuuttajat pystyivät toimimaan vertaissovittelijoina yhteisöissään ja niiden ulkopuolella. Yksi projektin keskeisistä tuloksista on IncludeMe Good Practice Guide -opas, jossa esitellään tehokkaita, näyttöön perustuvia sovittelukäytäntöjä, joiden tarkoituksena on kouluttaa ja voimaannuttaa kouluttajia, yhteisötyöntekijöitä, vapaaehtoistyöntekijöitä ja pakolaisia. Opas on saatavilla ruotsiksi, englanniksi ja turkiksi.

Hankekoordinaattoreiden mukaan Erasmus+ -kumppanuushankkeiden avulla korkeakoulut voivat paitsi laajentaa verkostojaan mielekkäiden kumppanuuksien kautta eri organisaatioiden kanssa myös vaikuttaa suoraan yhteiskuntaan konkreettisesti ja käytännöllisesti: ”Näillä hankkeilla oli välitön vaikutus kohderyhmiin, koska meidän tehtävänämme oli tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka ovat välittömästi sovellettavissa ja hyödyllisiä. Toisin kuin perinteisessä korkeakoulujen tutkimuksessa, jossa keskitytään julkaisemaan mahdollisesti huomiotta jääviä artikkeleita, Erasmus-hankkeisiin liittyy välittömiä toimia ja merkityksellistä muutosta edistäviä tuloksia”, Emmanuel sanoo.

Kirjoittaja: Sion Yang