Uutinen

Sivistyshallinnon uudistus etenee – OKM:n hallinnonalalla tehtäviä hoitaisi vuoden 2026 alusta viisi virastoa

Ajankohtaista
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimintaa ja rakenteita uudistetaan: lasten, nuorten ja perheiden ministeriryhmä linjasi tiistaina 19.12. ehdotuksesta sivistyshallinnon uudeksi virastorakenteeksi ja uudistushankkeen käytännön valmistelujen reunaehdoiksi.
Kuva Opetushallituksen talosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on nykyisin 11 virastoa. Linjauksen mukaan sivistyshallinto muodostuisi jatkossa ministeriön lisäksi seuraavista viidestä virastosta:

  • Kasvatuksesta, koulutuksesta ja kielestä vastaava kokonaisuus: Opetushallitus ja sen erillisyksiköt (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Ylioppilastutkintolautakunta ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus) sekä Kotimaisten kielten keskus. 
  • Kulttuuriperinnöstä vastaava kokonaisuus: Museovirasto ja Suomenlinnan hoitokunta. Kansallismuseon hallinnollinen asema osana Museovirastoa säilyy nykyisellään. Uusi virasto toimisi kiinteistöhaltijavirastona. Parhaillaan neuvotellaan mahdollisuudesta palauttaa Museovirastolle kiinteistöhaltijaviraston asema. Suomenlinnan hoitokunta toimii jo nykyisin kiinteistöhaltijavirastona.
  • Kirjasto- ja arkistotoiminnasta vastaavaa kokonaisuus: Kansallisarkisto, Saavutettavuuskirjasto Celia ja Varastokirjasto.
  • Tieteen edistämisestä vastaa jatkossakin Suomen Akatemia.
  • Taiteen ja kulttuurin edistämisestä vastaava kokonaisuus: Taiteen edistämiskeskus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Virastouudistuksessa kaikki viisi virastoa perustetaan uusina virastoina tai tarpeen mukaan virastoja yhdistäen. Virastojen nimistä päätetään myöhemmin.