Uutinen

Tutustu Opetushallituksessa vuonna 2024 tarjolla oleviin valtionavustuksiin ja kansainvälistymisrahoituksiin!

Ajankohtaista
Haettavana olevat rahoitukset mahdollistavat esimerkiksi koulutuksen kehittämistä tai uudenlaisen toiminnan käynnistämistä. Haut on koottu Opetushallituksen verkkosivujen vuosikelloon, jota päivitetään ja täydennetään vuoden aikana, kun uusia hakuja avataan tai hakuajat tarkentuvat. Merkitse avautuvat haut muistiin jo nyt!
Kalenteri

Opetushallitus jakaa vuosittain valtionavustuksia ja kansainvälistymisrahoituksia noin 150–200 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 valtionavustusten ja kansainvälistymisrahoitusten aikataulut löytyvät verkkosivultamme Avustusten ja rahoitusten aikataulut vuonna 2024.

Valtionavustuksilla tuetaan koulutukseen ja kasvatukseen liittyvää kehittämistä ja toimintaa. Avustuksilla mahdollistetaan esimerkiksi erilaisia koulutuksen kehittämishankkeita, uusien toimintatapojen kokeilua tai kokonaan uudenlaisen toiminnan käynnistämistä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi Opetushallitus myöntää yleisavustuksia hakijoiden perustoiminnan tai sen osan rahoittamiseen.

Vuosikellossa listatut valtionavustukset toteutetaan sillä ehdolla, että eduskunta hyväksyy hakujen määrärahat valtion talousarviossa. Mahdolliset muutokset tai myöhemmin julkaistavat uudet avustukset lisätään vuosikelloon sitä mukaa, kun muutokset tai täydennykset vahvistetaan. Suuri osa vuonna 2024 myönnettävistä avustuksista on jo entuudestaan tuttuja.

Uudet verkkopalvelut kokoavat kaikki valtionavustushaut yhteen paikkaan

Valtionavustustoimintaa on kehitetty Valtiovarainministeriön johtamassa Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihankkeessa (https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen). 1.10.2023 voimaan tulleiden uudistusten myötä kaikista avautuvista valtionavustushauista julkaistaan tiedot kansallisessa Haeavustuksia.fi-palvelussa. Haeavustuksia.fi on Valtiokonttorin ylläpitämä verkkopalvelu, joka kokoaa kaikki valtionapuviranomaisten järjestämät valtionavustushaut yhteen paikkaan. 

Osana uudistusta Valtiokonttori julkaisee tietoja valtionavustuspäätöksistä uudessa Tutkiavustuksia.fi -palvelussa. Tutkiavustuksia.fi on verkkopalvelu, jossa kuka tahansa voi tarkastella tietoja haetuista ja myönnetyistä valtionavustuksista. Haeavutuksia.fi-verkkopalvelussa julkaistaan myös yksinkertaiset perustiedot kaikista avautuvista Opetushallituksen valtionavustushauista. Lisäksi jokaisesta Opetushallituksen valtionavustuspäätöksestä toimitetaan hakijakohtaisia julkisia tietoja Tutkiavustuksia.fi-verkkopalveluun.

Hakijoiden näkökulmasta uudistus ei tuo mukanaan muutoksia vuonna 2024, sillä Opetushallituksen valtionavustuksia haetaan edelleen samalla tavalla kuin aiemmin Opetushallituksen omien verkkosivujen kautta. Laajat hakutiedotteet ja hakulomakkeet ovatkin edelleen nähtävissä ainoastaan oph.fi-sivuilla.

– Valtionavustusten nimeämisissä tapahtuu kuitenkin pieniä muutoksia. Valtionavustuksen laji ilmaistaan jatkossa selkeästi osana avustushaun nimeä. Enemmistö OPH:n myöntämistä avustuksista on yleis- ja hankeavustuksia, toteaa asiantuntija Kyösti Husso

Myös kansainväliselle yhteistyölle ja osaamiselle voi hakea rahoitusta 

Osa kansainvälistymisrahoituksista on jo vahvistettu jaettavaksi vuosikellon mukaisesti. Joidenkin rahoitusten hakuajat vahvistuvat syksyn 2023 aikana, ja ne lisätään sitä mukaa vuosikelloon. 

– Kansainvälistymisrahoitusten avulla on tehty merkittävää kehittämistä. Oppilaitokset ja organisaatiot ovat esimerkiksi edistäneet osallistujien digitaitoja ja hyvinvointia, kehittäneet opetuksen laatua ja uusia pedagogisia ratkaisuja sekä tiivistäneet yhteistyötä työelämän ja paikallisten toimijoiden kanssa. Lisäksi kansainvälisten hankkeiden tuloksena osallistujien verkostot ovat laajentuneet ja on nähty oma toiminta laajemmassa globaalissa kontekstissa. Yksilöapurahojen avulla oppijat ja muut osallistujat ovat voineet kehittää kansainvälistä osaamistaan ja ammattitaitoaan, kertoo opetusneuvos Anita Varsa

Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä ja kansainvälistä yhteistyötä koordinoimalla harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia sekä kansallisia rahoitusohjelmia. Opetushallitus myös vastaa toimialallaan Euroopan unionin ja pohjoismaisten ohjelmien toimeenpanosta ja viestinnästä Suomessa.

Tarjolla tukea ja neuvontaa

Opetushallitus tuottaa ja tarjoaa hakijoille hakuprosessin tueksi ohjeita, hakuinfoja, hankekohtaista neuvontaa ja hankeseminaareja. Kaikkien avustusten ja rahoitusten tarkemmat tavoitteet, ehdot ja arviointiperusteet julkaistaan erillisellä hakutiedotteella, jotka löydät verkkosivuiltamme viimeistään hakuajan alkaessa.