Uutinen

Scholar Rescue Fund tuo uhkaa tai vainoa kokevia tutkijoita Suomeen

Kokemuksia Korkeakoulutus Scholar Rescue Fund Kansainvälistyminen
Yhdysvaltalaisen Institute of International Educationin (IIE) Scholar Rescue Fund -ohjelma (IIE-SRF) tarjoaa kotimaassaan uhkaa tai vainoa kokeville tutkijoille mahdollisuuden jatkaa työtään turvallisessa ympäristössä. Opetushallitus on osallistunut ohjelman toteutukseen ja rahoitukseen Suomessa vuodesta 2016 ja koordinoi yhteistyötä suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Ohjelman kautta on tuettu 11 tutkijaa Syyriasta, Jemenistä ja Afganistanista.
Fahim Fayaz, Sweeta Akbari & Maija Airas
Tampereen yliopiston apurahatutkijat Fahim Fayaz ja Sweeta Akbari sekä opetusneuvos Maija Airas Opetushallituksesta.

Ensimmäiset SRF-tutkijoita vastaanottaneet yliopistot, Turun ja Helsingin yliopistot sekä Aalto-yliopisto, ovat tehneet pioneerityötä kriisialueilta lähtöisin olevien tutkijoiden vastaanottamisessa. Yliopistot ovat olleet avainasemassa toimintamallien kehittämisessä kriisialueilta tulevien tutkijoiden tukemiseksi.  Toiminta on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä Opetushallituksen ja IIE:n välillä. Suomessa kaikki yliopistot ovat myös Scholars at Risk -verkostossa. Ylipäätään uhkaa tai vainoa kokeneiden tutkijoiden tukeminen on vakiintumassa osaksi yliopistojen toimintaa. Tämä on ilmennyt myös halukkuutena tukea Ukrainasta paenneita tutkijoita. 

Tampereen yliopisto on aktiivinen toimija ohjelmassa. Tampereella on tällä hetkellä useampi tutkija, joka on saanut rahoituksen SRF-ohjelman kautta. 

– Me emme näe tätä toimintamallia yksisuuntaisena avun antamisena vaikeassa asemassa oleville tutkijoille. Dynamiikka on kaksisuuntainen: SRF-tutkijat ovat täysivaltaisia akateemisen yhteisömme jäseniä, jotka rakentavat merkittävällä panoksellaan yliopiston työn tieteellistä laatua ja vaikuttavuutta, toteaa Tampereen yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Juha Teperi.

 

Afganistanilainen tutkija kehittää Suomessa uusia menetelmiä solujen kasvatukseen

Apurahatutkija Sweeta Akbari työskentelee Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa ja hänen taustansa on kemiantekniikassa. Afganistanista kotoisin oleva Akbari kehittää uusia menetelmiä tuottaa solukasvatuksessa tarvittavia huokoisia materiaaleja. Solujen ja kudosten tuottaminen laboratoriossa on viime aikoina noussut erityiseen arvoon, koska voimme käyttää ihmisen kantasoluista erilaistettuja soluja ja tuottaa ihmisen kudoksia laboratoriossa ja käyttää näitä esimerkiksi tautien tai lääkeaineiden vaikutusten tutkimiseen. Nämä mallit korvaavat eläinmalleja ja voivat toimia jopa potilaan lääkeannostuksen arviointiin. Akbarin tutkimus mahdollistaa entistä monipuolisemmat mahdollisuudet kontrolloida solujen kasvatusympäristöä ja solujen ja tuotettavan kudoksen kasvua.

Akbari on ollut perustamassa muun muassa ensimmäistä afganistanilaista insinööritieteisiin keskittyvää monitieteellistä ja vertaisarvioitua kansainvälistä aikakausjulkaisua International Journal of Innovative Research & Scientific Studies (IJIRSS). Tampereelle tultuaan Akbari on ollut myös perustamassa Afghan Women Scholars -järjestöä, jonka tavoitteena on auttaa naispuolisia afganistanilaisia tutkijoita jatkamaan tieteellistä työtään muissa maissa. Akbari korostaakin, että koulutus ja tutkimuksen tekeminen on yhtä lailla tärkeää sekä naisille että miehille ja sen pitäisi myös olla mahdollista. Täten erityisesti myös naispuoliset vaarassa olevat tutkijat tarvitsevat mahdollisuuksia sekä tukea turvallisen tulevaisuuden rakentamiseksi.

 

Ohjelman rahoitus antaa mahdollisuuksia uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille

Opetushallitus vieraili Tampereen yliopistossa keskustelemassa SRF-tutkijoiden kanssa heidän kokemuksistaan. Asettuminen uuteen maahan sekä erilaiseen tutkimusympäristöön vaatii aikaa ja sopeutumista. Koska SRF-tuen kesto on yhdestä kahteen vuotta, Tampereen yliopiston SRF-tutkijat korostavat, että rahoituskauden aikana on tärkeää olla aktiivinen ja suunnata katse pitkäjänteiseen tulevaisuuden suunnitteluun alusta lähtien sekä mahdollisuuksien mukaan on hyvä verkostoitua tutkimusryhmiin ja päästä mukaan sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimusrahoitushakemuksiin. Suomessa rahoitus erityisesti alku- ja keskivaiheen tutkijoiden osalta on kilpailtua ja tästä syystä Opetushallitus on halunnut kohdentaa SRF-apurahat nimenomaan tälle kohderyhmälle.

SRF-rahoitusta hakee tutkijan vastaanottava korkeakoulu Opetushallitukselta ja toiminnossa on jatkuva haku.