Ammatillinen koulutus kannustaa jokaista parhaimpaansa

Blogi
Jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa. Tämä Opetushallituksen uusi visio tukee yksilön kasvua lapsuudesta aikuisuuteen. Se huomioi jatkuvan ja elinikäisen oppimisen. Se kattaa työpaikkojen, varhaiskasvatuksen toimijoiden, koulutuksen järjestäjien, koulujen ja oppilaitosten sekä Opetushallituksen henkilöstön osaamisen kehittämisen ja kehittymisen kohti kunkin tehtävän mukaista parhainta toimintaa.

Anni Miettunen

Visio haastaa meidät opetushallituslaiset tarkastelemaan toimintaamme asiakkaiden silmin ja kehittämään sitä, jotta kasvatus ja koulutus ja niiden kautta saatu osaaminen ja sivistys antaisivat jokaiselle yhä paremmat eväät toimia muuttuvassa työelämässä ja yhteiskunnassa. Samalla vahvistuisi kyky oppia uutta. Yksilön lähtökohdat ja valmiudet otetaan oppimisen matkassa huomioon.

Visiomme kytkeytyy luontevasti ensi vuoden alussa voimaan tulevan ammatillisen koulutuksen reformin keskeisiin tavoitteisiin: asiakaslähtöisyyteen ja osaamisperusteisuuteen. Ne nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.

Asiakaslähtöisyys toteutuu opiskelijalle, nuorelle tai aikuiselle, yksilöllisenä opintopolkuna, jossa hän opiskelee vain sitä, mitä ei vielä osaa. Polku perustuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, jossa aikaisempi osaaminen otetaan huomioon. Suunnitelmaan kirjataan, millä opetuksen, ohjauksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmällä osaaminen karttuu niin, että opiskelija saa suoritettua tutkinnon tai sen osia.

Työpaikat tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja henkilöstön osaamista voi olla tarve kehittää muun muassa muutostilanteissa. Asiakaslähtöisyyttä on, kun työpaikalla tapahtuvaa oppimista toteutetaan yhteistyössä, työpaikan tarpeeseen muotoillaan ja toteutetaan koulutusta. Tai kun työelämän nykyisiin ja tuleviin osaamisvaateisiin valmistellaan työelämän, opetusalan ja Opetushallituksen välisessä yhteistyössä tutkinnon perusteita.

Opiskelijat ja työpaikat saavat tarvitsemansa osaamisen, kun asiakkaat tunnetaan entistäkin syvemmin. Asiakaslähtöisyys kuuluu siten jokaisen toimijan rooliin. Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset ovat avainasemassa suorien asiakassuhteidensa ansiosta. Asiakaslähtöisyys onkin jatkossa nykyistä vahvempi osa koulutuksen järjestäjän strategiaa.

Me kaikki ammatillisen koulutuksen toimijat tarvitsemme rohkeutta luoda uutta. Ammatillinen koulutus sujuu, kun rikastamme reformin mukaista toimintaa kukin rooleissamme. Opetushallituksen yhtenä roolina on ohjata ja tukea koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja niiden henkilöstöä työssään. Yhteistyö luo perustan jokaiselle kasvaa potentiaaliinsa.


Kirjoittaja

Anni Miettunen
Anni Miettunen
Johtaja, Opetushallitus