Etäopetus ei ole kotiopetusta

Blogi
Koronavirus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Koulunkäynti peruskoulussa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa on poikkeusoloissa järjestetty uudelleen. Valtaosa lapsista ja nuorista opiskelee kotona ja uusi arkirytmi hakee muotoaan.

Olli-Pekka Heinonen

Kuva Olli-Pekka Heinosesta Opetushallituksen edustalla

On selvää, että kotona opiskeleva lapsi tai nuori tarvitsee vanhempien tukea sekä koulunkäyntiin että muuhun sopeutumiseen poikkeustilanteessa, mutta vanhemman tehtävä ei silti ole siirtyä opettajaksi. Vastuu opetuksesta ja oppimisen tuesta on edelleen kouluilla ja opettajilla, vaikka opetuksen tavat ja välineet ovat muuttuneet. Opettajat kantavat pedagogisen vastuunsa ja toimivat ammattietiikkansa ohjaamina myös muuttuvissa tilanteissa.

Toimintatapoja siihen, miten opetusta toteutetaan uudessa tilanteessa, kehitetään koko ajan ympäri Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa. Osalla etäopetusvälineet ja toimintatavat ovat olleet nopeammin käyttöönotettavissa ja ennalta tuttuja, toisaalla uuteen siirtyminen vie enemmän aikaa. Suomen opetusalan ammattilaiset ovat tehneet äärettömän hyvää ja merkittävää työtä hyvin haastavassa tilanteessa.

Me Opetushallituksessa valmistelemme koko ajan kouluille ja oppilaitoksille toiminnan tueksi yhteisiä ohjeistuksia ja tukea. Soveltamista ja omia ratkaisuja etäopetuksen pedagogiseen toteuttamiseen voidaan ja on syytäkin tehdä, jotta ne vastaavat juuri oman koulun ja oppilaiden tarpeisiin. Jatkuvasti päivittyvät tukimateriaalit löytyvät verkkosivuiltamme.

Samaan aikaan valmistaudumme myös tulevaan. Ennakoimme jo nyt, minkälaisia tukitoimia sekä opettajat että oppilaat tulevat tarvitsemaan tilanteen pitkittyessä ja lopulta normaaliin arkeen palattaessa. Seuraamme myös, minkälaisia ratkaisuja muualla maailmassa tällä hetkellä tehdään. Viranomaisena huolehdimme omalta osaltamme siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa poikkeustilanteesta huolimatta elämässä tarvittavat tärkeät tiedot ja taidot.

Koulu ja opiskelu ovat poikkeusoloissakin lapsille ja nuorille tärkeitä, sillä ne pitävät osaltaan yllä turvallista arkea. Kysymys on siis enemmästä kuin vain sisältöjen oppimisesta tai opettamisesta. Toivomme kaikille vanhemmille, opetusalan ammattilaisille ja koulutuksenjärjestäjille voimia uudenlaiseen arkeen sekä myös armollisuutta itseä kohtaan. Tästäkin tilanteesta selviämme yhdessä.


Kirjoittaja

Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen
Pääjohtaja, Opetushallitus