Ilmastohuolesta ilmastovastuuseen oppimisen keinoin

Blogi
Ilmasto Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Teksti on julkaistu alun perin 2.4.2019.
Ilmastovaalit, ilmastolakot ja ilmasto-oppi uudeksi oppiaineeksi – näistä kuulemme päivittäin mediassa. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ja faktaksi todettu ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Tämä on hyvin tiedostettu ja herättänyt paljon puhetta ja aktiivisuutta. Oppilaat ja opiskelijat toimivat ja haastavat päättäjät, vanhemmat ja opettajat tekemään tekoja tässä ja nyt.

Anne Liimatainen ja Anni Miettunen

Kuva: Anni Miettunen & Anne Liimatainen

Tuore ilmastobarometri kertoo, että suomalaiset ovat huolestuneita ilmastonmuutoksesta ja monet toivovat Suomen olevan edelläkävijä päästöjä vähentävien ratkaisujen käyttöönotossa. On kuitenkin paljon suomalaisia, jotka kokevat vähäpäästöisen elämän tuotteiden ja palveluiden olevan liian kalliita eivätkä halua tai osaa muuttaa omia totuttuja tapojaan. Useat kaipaavat lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja neuvoja ilmaston kannalta viisaisiin ratkaisuihin. Tarvitaan siis oppimista. 

Pohdinnat siitä, millaisen tulevaisuuden jätämme tuleville sukupolville ja miten asioita käsitellään kokonaisvaltaisesti, ovat osa kestävän kehityksen ja ilmastovastuun oppimista meidän jokaisen arjessa. Kouluissa opetus pohjautuu opetussuunnitelmien perusteisiin, joissa on kestävän kehityksen painotus. Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen, aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen ja vastuu ympäristöstä sekä kestävän tulevaisuuden puolesta toimiminen sisältyvät suomalaiseen koulutukseen. 

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen, aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen ja vastuu ympäristöstä sekä kestävän tulevaisuuden puolesta toimiminen sisältyvät suomalaiseen koulutukseen. 

Mistä koululaisten ilmastolakot kertovat? Kertovatko ne siitä, että ilmastovastuuta käsitellään kouluissa riittämättömästi? Onko niiden tarkoitus herättää meitä kaikkia toimimaan? Sananvapaus ja oikeus mielipiteen ilmaisemiseen on meillä kaikilla. Sen nimissä ei kuitenkaan voi vapaasti olla pois koulusta, vaan poissaoloon tarvitaan koulun antama lupa.  Eri oppiaineissa voi erilaisin menetelmin ja ratkaisuin kartuttaa ilmastovastuun osaamista. Olemalla pois koulusta ollaan samalla pois oppimasta. Opetushallituksen kanta on, että toistuvat poissaolot esimerkiksi lakkoilemalla eivät ole oikea keino oppia ja vaikuttaa.

Halu vaikuttaa on ehdottoman positiivinen asia, ja olisi väärin vastata siihen ei. Usko ja mahdollisuus siihen, että omalla toiminnalla voi saada muutosta parempaan, on perusopetuksen perustehtävän mukaista kasvua ihmisyyteen ja vastuunkykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. On koulujen ammattitaitoa osata kanavoida tätä tahtoa oppimista tukevalla tavalla.

Kuluttajina ja kansalaisina meillä kaikilla on mahdollisuus toimia. Arjen ruokavalinnat, liikkumisen tavat ja ostopäätökset ovat kaikki pieniä tekoja, joista syntyy yhdessä isompi virta. Ilmastoinnovaatiot ja uudet ratkaisut synnytetään arjen toiminnan ja oppimisen myötä.  
    
Toimintaa aktivoiva ilmastohuoli ja usko omien tekojen vaikutusmahdollisuuksiin on tärkeää. Osana oppimista kouluissa voidaan tehdä ilmastotekoja, -tapahtumia ja -projekteja, joilla voi vaikuttaa ja oivaltaa uudenlaisia ratkaisuja. Koulut ja opettajat ovat esimerkkinä joka päivä, samoin vanhemmat ja me kaikki. Oma toimintamme ja suhtautumisemme ilmastonmuutoksen hillintään toimii peilinä muille. Ilmastovastuuta opitaan varhaiskasvatuksesta aikuisiälle asti osana jatkuvan oppimisen polkua. 

Opetushallituksen Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelma

Vuonna 2019 toteutamme Opetushallituksessa Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmaa. Selvitämme tilannekuvaa oppimisen esteistä ja edellytyksistä, muotoilemme ilmastovastuullisen koulutuksen ja oppimisen visiota ja tavoitteita. Varmistamme osaltamme, että ilmastovastuu sisältyy opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin, kehittämistoimiin ja myös omiin käytäntöihimme. Seuraa ohjelman etenemistä verkkosivuillamme! 

 


Kirjoittajat

Anne Liimatainen
Anne Liimatainen
Vaikutusohjelmavastaava
Anni Miettunen
Anni Miettunen
Johtaja, Opetushallitus