Från klimatoro till klimatansvar genom lärande

Blogg
Klimat Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Texten publicerad ursprunligen 2.4.2019.
Riksdagsvalet blir klimatval, klimatstrejker och klimatlära som ett nytt läroämne – det är teman vi får höra om så gott som dagligen i medierna. Den av människan förorsakade klimatförändringen är ett globalt fenomen och en realitet som berör oss alla och som väcker mycket diskussion och aktivitet. Elever och studerande vidtar åtgärder och utmanar beslutsfattarna, föräldrarna och lärarna till klimatgärningar här och nu.

Anne Liimatainen och Anni Miettunen

Bild: Anni Miettunen & Anne Liimatainen

En färsk klimatundersökning visar att finländarna oroar sig för klimatförändringringen och att många vill se Finland som en föregångare då det gäller att ta i bruk utsläppssnåla lösningar. Det finns ändå många finländare som anser att produkter och tjänster som skulle bidra till minskade utsläpp är för dyra och som inte vill eller kan ändra sina levnadsvanor. Många behöver mera information om klimatförändringen och råd för hur man ska leva klimatsmart. Med andra ord behöver vi lära oss mer.

Reflektioner över vilken framtid vi lämnar efter oss åt de kommande generationerna och hur frågor som berör klimatet kan behandlas på ett övergripande sätt, är en del av lärandet om hållbar utveckling och klimatansvar i allas vår vardag. I skolorna utgår undervisningen från grunderna för läroplanerna som betonar hållbar utveckling. Det är en del av den finländska utbildningen att delta i verksamheten i samhället, växa upp till aktiva medborgare och ta ansvar för miljön och bidra till en hållbar framtid.

Det är en del av den finländska utbildningen att delta i verksamheten i samhället, växa upp till aktiva medborgare och ta ansvar för miljön och bidra till en hållbar framtid.

Vad berättar då skolornas klimatstrejker? Är det att klimatansvar inte behandlas i tillräcklig grad i skolorna? Är avsikten att vi alla ska vakna upp och vidta åtgärder för klimatet? Yttrandefriheten och rätten att uttrycka sina åsikter gäller oss alla. Den tillåter ändå inte oss att vara borta från skolan, utan för det krävs tillstånd från skolan. Inom olika läroämnen kan man på olika sätt och med olika metoder utveckla sina kunskaper om klimatansvar. Att utebli från skolan är också att utebli från lärandet. Utbildningsstyrelsens synpunkt är att återkommande frånvaro från skolan, till exempel för att strejka, inte är rätt sätt att påverka och lära sig.

Att vilja påverka är en väldigt positiv sak, och det skulle vara fel att säga nej till att påverka. Att kunna tro på och se en möjlighet i att man genom sina egna handlingar kan få till stånd en förändring till det bättre, är att växa som människa och bli en ansvarstagande medlem av samhället, precis i enlighet med den grundläggande utbildningens uppdrag. I skolorna finns den yrkeskunskap som behövs för att rikta den här viljan på ett sätt som stödjer lärandet.

Som konsumenter och medborgare har vi alla möjlighet att agera för klimatet. Vad vi äter, hur vi färdas och vad vi handlar är små gärningar som tillsammans blir en större insats. Klimatinnovationer och nya lösningar kommer till som ett resultat av att vi är aktiva och lär oss i vardagen.

Det är viktigt att klimatoron ger upphov till handlingar och att man tror på sina egna möjligheter att påverka. Olika klimatgärningar, -evenemang och -projekt kan vara en del av lärandet i skolorna och ett sätt att påverka och finna nya lösningar. Skolorna och lärarna föregår som exempel alla dagar, precis som föräldrarna och alla andra. Våra egna gärningar och hur vi förhåller oss till stävjandet av klimatförändringen återspeglas på andras sätt att agera. Att lära sig ta ansvar för klimatet börjar redan i småbarnspedagogiken och fortsätter ännu i vuxen ålder som en del av det livslånga lärandet.

Utbildningsstyrelsens resultatprogrammet Klimatansvar i utbildningen

År 2019 genomför Utbildningsstyrelsen resultatprogrammet ”Klimatansvar i utbildningen”. Vi kartlägger vilka hinder och förutsättningar det finns för lärandet och tar fram en vision och målsättningar för utbildning och lärande som betonar klimatansvar. Vi säkerställer för vår egen del att klimatansvaret ingår i grunderna för läroplaner och examina, i utvecklingsåtgärder och även i våra egna verksamhetssätt. Följ programmet!

 


Skribenter

Anne Liimatainen
Anne Liimatainen
Utbildningsstyrelsen
Anni Miettunen
Anni Miettunen
Direktör, Utbildningsstyrelsen