Jatkuva oppiminenkin tarvitsee koulurauhaa

Blogi
Johtaminen ja hallinto
Olen parin vuoden ajan eri tapahtumissa kiertäessäni kysynyt työelämässä toimivilta osallistujilta, kuinka moni heistä työskentelee ensimmäisessä ammatissaan. 70 – 100 osallistujan joukosta on noussut muutama käsi. Tapahtumien osallistujat ovat niitä, jotka haluat oppia uutta ja pitävät koulutusta hyödyllisenä.

Anni Miettunen

Kuvassa Opetushallituksen johtaja Anni Miettunen

Kysymykseni jälkeen aiheesta on keskusteltu. Oman innostuksensa lisäksi moni on saanut tavalla tai toisella tukea ja kannustusta perheeltään, ystäviltään ja työnantajiltaan. Koulutusta on voinut hyödyntää työssä ja työtä koulutuksessa. Nekin, jotka eivät ole vaihtaneet ammattia, ovat kertoneet kehittäneensä osaamistaan työssään, kun vaatimustaso on noussut tai tehtävät muuttuneet. 

Tässähän tuntuu olevan jatkuva oppiminen läsnä. Tunne on kuitenkin pintapuolinen.  

Tiedämme koulutuksen kasaantuvan niille, joilla on jo ennestään vahva koulutustausta. Voisi päätellä, että tapaamisissani on ollut koolla juuri tätä porukkaa. Toimintaympäristön ja työn muutos sekä teknologian kehitys haastavat kuitenkin jokaisen oppimaan jatkuvasti. Tätä varten toteutetaan hallitusohjelman mukaan jatkuvan oppimisen uudistus. Se rakentaa koko yhteiskuntaamme toimintamallia, jossa osaamisen kehittäminen on mahdollisuus jokaiselle läpi elämän. 

Koulurauha on työrauhaa

Tuen, kannustuksen ja toimivan järjestelmän ohella tarvitaan henkistä ja fyysistä tilaa – rauhaa – oppia kaikkialla, missä oppimista tapahtuu. Tämän lukuvuoden Koulurauha-ohjelman teemana onkin vastuu: hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri on jokaisen vastuulla ja se luo perustan oppimiselle. 

Osallistuin elokuun lopulla koulurauhan julistukseen Kajaanissa. Oli hienoa havaita, miten eri toimijat olivat valmistelleet tilaisuuden. Yhteisen tekemisen kokemus oli vahva. Lapset ja nuoret päiväkodeista, peruskouluista, lukioista ja ammatillisesta koulusta olivat täynnä intoa ja onnistumisen iloa, aikuisista puhumattakaan. Jokaista tarvittiin tapahtumassa, joka jatkuu koulujen yhteisöllisyyttä vahvistavina ja toisten huomioon ottamisen kuukausittaisina haasteina. 

Koulurauha on työrauha myös koulujen, oppilaitosten ja työssäoppimispaikkojen henkilöstölle. Se antaa mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä oppijoiden ja oppimisen hyväksi.

Osaaminen ja sivistys ovat hyvinvointimme kulmakiviä nyt ja jatkossa. Mietin koulurauhan julistuksen jälkeen, miten voimme yhdessä pitää huolta siitä, että kaikenikäisillä on mahdollisuus oppia ja saada siihen tukea. Eiköhän oteta kuukausihaasteet vastaan ja tehdä tämä todeksi osana jatkuvaa oppimista. 


Kirjoittaja

Anni Miettunen
Anni Miettunen
Johtaja, Opetushallitus