Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa saatavat pedagogiset oivallukset ja kokemus auttavat uudistamaan esiopetusta

Blogi
Esiopetus
Lähipäivät ovat jännittävää aikaa isolle joukolle viisivuotiaita. Heidät on arvottu mukaan maksuttomaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Onneksi useimmilla tämä uusi vaihe opin polulla toteutuu heille jo aiemmin tutussa päiväkodissa. Myös leikki, tutkiminen ja muut varhaiskasvatuksesta tutut työtavat jatkuvat. Uudistuva eskari tuo kuitenkin myös jotain uutta.

Arja-Sisko Holappa

Arja-Sisko Holappa

Uudistuvassa eskarissa muun muassa ”matikkalaseja” on tarkoitus hieman vahvistaa ja kartuttaa monilukutaitoa mielenkiintoisia materiaaleja tarjoamalla.  Lasten oppimista ja hyvinvointia tuetaan tarpeen tullen eri asiantuntijoiden yhteistyössä. Jokainen lapsi saa kuitenkin edetä omaa tahtiaan ja toimia erityisesti häntä kiinnostavien aiheiden parissa.    

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta hyväksyttiin vuoden 2020 lopussa ja kevät olikin kiireistä valmisteluaikaa kokeiluun mukaan arvotuissa 105 kunnassa. Kaikkiaan viisivuotiaita on kokeilussa mukana arviolta yli 10 000. Kokeilua varten jokaisessa kokeilua järjestävässä kunnassa on laadittu uusi kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma. Aikaa vaativaan pedagogiseen pohdintaan ja oman toiminnan kehittämislinjausten laadintaan oli vähän, sillä kansallinen perustemääräys valmistui Opetushallituksessa viime helmikuussa. Paikallisesti on myös ollut paljon valmisteltavaa ennen kokeilun alkua. Oman opetussuunnitelman valmistelun ohella kunnissa on tarkistettu, että mukaan arvotut päiväkodit ovat kokeilulain mukaisia. Lisäksi henkilöstöjärjestelyt, perehdyttäminen ja huoltajien informoiminen sekä lapsitietojen välittäminen kokeilurekisteriin ovat teettäneet työtä.  Suuresta työmäärästä huolimatta osallistujien innostus ja vahva halu olla mukana kehittämässä esiopetusta on heijastunut kokeiluun liittyvissä tilaisuuksissa ja viesteissä. 

Innostusta tarvitaan myös jatkossa, sillä kokeilu tuo mukanaan uutta pohdittavaa ja kehitettävää kuntiin ja päiväkoteihin. Uuden opetussuunnitelman teksti ei muutu käytännöiksi ilman hyvää johtamista ja systemaattista kehittämisotetta. Opetushallitus onkin kutsunut kokeilukuntien edustajia mukaan verkostomaiseen yhteistyöhön. Koulutukset ja pedagogiset iltapäiväkahvit aloitettiin jo keväällä ja toiminta jatkuu kokeilun ajan kevääseen 2024. Yhteistyö on tarpeen, jotta pedagogiset ideat ja käytännön kokemukset eivät jää vain yhden päiväkodin tai kunnan tietoon. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäksi kilpailuttanut kokeilua koskevan tutkimusseurannan, joten myös tieteellistä tietoa on luvassa. 

Kokeilun etenemistä voi seurata Opetushallituksen sivuilla Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Lista kokeiluun osallistuvista kunnista ja päiväkodeista sekä verrokkikunnista löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Hyvää alkanutta lukuvuotta varhaiskasvatuksen ja opetuksen parissa työskenteleville ja aloittaville lapsille ja nuorille!


Kirjoittaja

Arja-Sisko Holappa
Arja-Sisko Holappa
Vaikutusohjelmavastaava