Kansainvälinen nuorisotyö keksii itseään uudelleen

Blogi
Kansainvälistyminen Erasmus+ Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Nuorisotyö
Korona-ajan kysely nuorisotyön kentälle kertoo pandemiaa laajempaa tarinaa ajan hengestä. Usko kansainväliseen yhteistyöhön säilyy ja jopa vahvistuu, mutta samalla kansainvälisyyden on keksittävä itsensä osin uudelleen – vastuullisesti.

Annina Kurki

Annina Kurki

Globaalin pandemian aiheuttama tilanne asemoi kansainvälisen nuorisotyön hankkeet uudelleen. Avoimesti maailmaan suhtautuvat, aktiivista eurooppalaisuutta edistävät sekä merkityksellisiä vaikutuksia aikaansaavat kansainväliset hankkeet plaseerattiin pikavauhtia dinosaurusten pöytään, jossa yhdessä huokaillaan menneen maailman perään.

Hetkellisesti pöydässä ehkä istuttiinkin, kunnes huomattiin, etteivät kansainvälisen nuorisotyön hankkeet olleet vielä valmiita menneiden muisteluun. Dinosauruspöydästä poistumista havainnollistaa myös viimekeväinen kyselytutkimus, jolla kartoitettiin kansainvälisen nuorisotyön toimijoiden ajatuksia pandemian vaikutuksista.

Maisemien vaihdon sijaan merkitsee ajatusten vaihto

Kyselyn tulokset osoittavat, että kansainvälinen yhteistyö koetaan edelleen tärkeäksi ja sen rooli on jopa vahvistunut pandemian aikana. Kuuluminen rajat ylittäviin yhteisöihin on vahvistanut solidaarisuuden tunnetta. Toisaalta vastaajat ovat havainneet lähipiirissään sekä yleisessä poliittisessa ilmapiirissä myös kriittisempiä sävyjä kansainvälisestä liikkuvuudesta puhuttaessa.

Kansainvälisten hankkeiden parissa työskentelevät ovat erityisen tietoisia tilanteen vakavuudesta. Fyysisen liikkumisen rajoitukset ovat herättäneet toimijat pohtimaan uusia tapoja luoda yhteyksiä ja toimia kansainvälisissä viitekehyksissä. Erilaisten paikkojen ja kulttuurien näkemistä konkreettisesti pidetään edelleen merkityksellisenä ja kasvattavana kokemuksena nuorille, mutta uudessa tilanteessa työmuodon ydin on kirkastunut – maisemien vaihdon sijaan merkitsee ajatusten vaihto.

Vaikka kyselyssä keskityttiin edelleen jatkuvan pandemian vaikutuksiin, niin isoina teemoina nousivat myös ilmasto- ja ympäristökysymykset ja niiden huomioiminen hankkeiden toteutuksessa. Vastaajat puntaroivat kansainvälisiin hankkeisiin liittyvän matkustamisen ilmastovaikutuksia suhteessa osallistujien ja yhteisöjen toiminnasta saavuttamiin hyötyihin. Vaakakupissa kestävän ja vastuullisen toiminnan painoarvo on merkittävä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kansainvälisistä hankkeista oltaisiin valmiita luopumaan, vaan tekemisen tapoja on muutettu ja mukautettu nopeasti.

Kansainvälisen nuorisotyön rahoitusmahdollisuuksia hyödyntävät organisaatiot reagoivat ja profiloivat itsensä nopeasti uudelleen. Myös EU:n nuoriso-ohjelmat Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot mukautuivat uuteen tilanteeseen. Yhä useampi kansainvälinen hanke sisältää virtuaalisia toimintamuotoja, joissa maailma aukeaa syliin oman älylaitteen kautta. Myös valmisteilla olevien uusien EU:n nuoriso-ohjelmien painopisteissä digitaalisuus, vihreät teemat ja ekologisuus ovat yhä näkyvämmässä roolissa.

Tarve keskustelulle kansainvälisen nuorisotyön arvostuksesta ja vaikuttavuudesta

Uudenlaiseen kansainväliseen toimintaan suhtaudutaan varovaisen innostuneesti. Kentällä toimijoiden innostushenkeä varjostaa kuitenkin huoli pandemian pidempiaikaisista vaikutuksista. Pandemian lisäksi huolta kannetaan niin ilmapiirin ja asenteiden kiristymisestä kuin myös heikentyvän taloustilanteen vaikutuksesta resursseihin. Edessä on arvokeskustelua rahasta: mihin panostetaan ja mikä koetaan tärkeäksi.

Nyt jos koskaan on aika tehdä näkyväksi nuorisotyön kansainvälisistä hankkeista saatuja tuloksia. Hurrata niiden vaikutuksille ja muistutella niin itselle kuin kanssakulkijoille, että kansainvälisten hankkeiden tekemisessä on tärkeää pohtia niiden vastuullista toteuttamista ympäristön, terveyden ja talouden näkökulmasta. Tarvitsemme edelleen hankkeista saatuja merkityksellisiä kokemuksia, avointa maailmaa ja toisiamme. Kansainvälinen nuorisotyö on mainio työkalu niiden saavuttamiseen. Ja mikä parasta – vastuullisuus on yhä enemmän ja näkyvämmin toimintojen keskiössä!

Kansainvälistymispalveluiden nuorisotiimin korona-ajan kysely kentälle

MITÄ? Monivalintakysymyksiä ja avoimia vastauksia siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut nuorisoalan kansainväliseen toimintaan ja ajatuksiin kansainvälisyydestä.

MILLOIN? Kesäkuussa 2020

KUKA? Yhteensä 94 vastaajan monipuolinen joukko, joista

  • yli puolet on nuorisoalalla toimivia henkilöitä, vajaa kolmannes esihenkilöitä tai johtajia ja yksityishenkilöitä reilu kymmenesosa.
  • suurimman ryhmän muodostivat 30-59-vuotiaat, alle 30-vuotiaita oli noin neljännes ja yli 60-vuotiaita noin 6 %.
  • lähes 80 %:lla on omakohtaista kansainvälistä kokemusta, noin 77 % on osallistunut EU:n nuoriso-ohjelmien hankkeisiin ja noin 65 % edustaa organisaatiota, joka tekee kansainvälistä yhteistyötä.
  • reilu neljännes on pääkaupunkiseudulta, toinen reilu neljännes isosta tai keskisuuresta kaupungista ja loput eri kokoisilta pieniltä paikkakunnilta.
  • enemmistön edustaman organisaation pääasiallinen toiminta-alue oli paikallinen tai valtakunnallinen, osalla myös alueellinen tai kansainvälinen.

Pävitetty 5,11,2020. Lisätty puuttunut kappale "Kansainvälisten hankkeiden parissa työskentelevät ovat erityisen tietoisia tilanteen vakavuudesta..." 


Kirjoittaja

Annina Kurki
Annina Kurki
Ohjelma-asiantuntija