Miltä muutoksen johtaminen näyttää poikkeusoloissa?

Blogi
Kasvatus- ja koulutusalalla siirryttiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin vain muutamassa päivässä. Tässä tilanteessa muutoksen johtaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen ovat nousseet entistä tärkeämmiksi asioiksi. Mitkä ovat opit tästä ajasta tulevaisuutta varten?

Anneli Rautiainen ja Pia Kola-Torvinen

Johtaminen

Olemme viime vuosina puhuneet paljon muutoksesta ja muutoksen johtamisesta kasvatus- ja koulutusalalla. Tänä keväänä muutos olikin käsillä koko yhteiskunnassa, ja poikkeusolojen opetusjärjestelyihin oli siirryttävä muutamassa päivässä. Toimintakulttuurin muutoksen on sanottu kestävän jopa vuosia, mutta koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri muuttuikin kaikilla samaan aikaan kertarysäyksellä. On sanottu, että suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu luottamukseen ja nyt tätä luottamusta ja myös johtamista todella punnittiin järjestelmän eri tasoilla.

Johtajien ja rehtoreiden ympäripyöreät työpäivät ovat olleet arkea poikkeusolojen alkuaikoina. Poikkeusoloissa johtaminen on tuonut kriisijohtamisen jokaisen työhön. Tiedonkulun ja tiedottamisen merkitys on kasvanut entisestään. Tilanteet ovat saattaneet muuttua päivittäin ja ennakointi sekä varautuminen näin isoihin muutoksiin on ollut etukäteen vaikeaa. Iso osa itsestään selvinä pidettäviä toimintoja onkin vaatinut suuren osan johtajien ja rehtoreiden työajasta. On pakostakin jouduttu oppimaan uusia asioita kokeilemalla. Rehtoreiden kokemusten mukaan vahva, selkeä johtaminen on auttanut onnistumaan poikkeusoloissa.

Miten sujuu johtaminen tai kodin ja koulun yhteistyö etänä?

Tilanne on tuonut myös uuden ulottuvuuden johtamiseen - ”etäjohtamisen”.  Etäjohtaminen on haastanut pedagogista johtamista ja tuki opettajille on ollut tärkeää. Koulu on koonnut opettajat luonnollisesti yhteen ja välitunneilla opettajanhuoneessa on voinut saada kollegiaalista tukea. Nyt opettajien yhteisöllisyyttä on joutunut miettimään uudella tavalla myös johtamisen näkökulmasta.

Opettajien työ on tullut etäopetuksen myötä entistä näkyvämmäksi koteihin. Tämä on tuonut kasvatus- ja koulutusinstituutioiden toiminnan lähemmäksi vanhempia ja opetuksen sisällöt tutummiksi. Yhteistyö kotien kanssa on myös ollut entistäkin tiiviimpää poikkeusolojen aikana. Ymmärrys kotien ja perheiden moninaisista tilanteista, joilla on vaikutuksia eri-ikäisten oppijoiden arkeen, on ollut nyt entistä tärkeämpää.

Miten huolehtia hyvinvoinnista nyt ja poikkeusolojen jälkeen?

Monet opettajat ovat olleet äärirajoilla jaksamisen kanssa ja vastaan voi tulla monenlaisia tunteiden purkauksia myös kriisitilanteesta lähiopetukseen palattaessa. Pelko omasta ja toisten terveydestä tai huoli oppilaiden tarvitsemasta tuesta eivät väisty. Vaikka kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen  järjestäminen on tässä ajassa jatkuvassa muutoksessa, olisi kuitenkin hyvä miettiä,  minkälaisia käytännön strategioita meillä on käytössä henkilöstön sekä johtajien oman hyvinvoinnin edistämiseksi.

Useissa työyhteisössä on jaettu osaamista oppimisen suhteen uudella tavalla. Tämä on saattanut luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä. Monet ovat sanoneet myös kaipaavansa työyhteisöä. Mahdollisuuksia on siis ottaa korona-ajasta parhaat opit talteen ja iloita jälleen arkeen palaamisesta, unohtamatta huolien ja tunteiden jakamista. Minkälaisia rakenteita sinä johtajana luot poikkeusolojen työhyvinvointiin tai sitten, kun palataan takaisin normaaliin toimintaan?

Välittävällä eetoksella, toivon luomisella, aidolla läsnäololla ja luottamuksella on suuri vaikutus henkilökunnan ja lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Henkilökunnan tuki johtajille on nopeastikin muuttuvissa oloissa erityisen tärkeää. Kiitos, kannustus, rohkaisu ja ystävälliset sanat, jopa fiilismittarit ovat olleet johtajien käytössä poikkeuksellisena aikana. Viime kädessä kriisistä poimitaan parhaat opitut käytänteet tulevaisuuden arkeen, millainen se sitten lieneekin.

 

Opetushallitus järjesti toukokuussa 2020 poikkeusaikawebinaareja päiväkodin henkilöstölle ja johtajille yhdessä OPH:n rahoittaman hankkeen Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät varhaiskasvatuksessa kanssa. Webinaareissa keskityttiin myötätuntoon ja empatiaan varhaiskasvatuksessa tarkastellen näitä erityisesti poikkeusajan näkökulmasta.

Webinaarien yhteydessä Opetushallitus toteutti koulutuksiin osallistuneille päiväkodin työntekijöille ja johtajille kyselyn viime kevään COVID19-poikkeusajan vaikutuksista omaan työhön ja päiväkodin arkeen. Tässä tiivistetysti kyselystä saamamme tulokset. Vaikka kysely ei ole kattava, se antaa oman tuokiokuvansa kevään tuottamista haasteista ja mahdollisuuksista. 

Webinaarit keväällä 2020

Opetushallitus järjesti toukokuussa 2020 poikkeusaikawebinaareja päiväkodin henkilöstölle ja johtajille yhdessä OPH:n rahoittaman hankkeen Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät varhaiskasvatuksessa kanssa. Webinaareissa keskityttiin myötätuntoon ja empatiaan varhaiskasvatuksessa tarkastellen näitä erityisesti poikkeusajan näkökulmasta. 


Webinaarien yhteydessä Opetushallitus toteutti koulutuksiin osallistuneille päiväkodin työntekijöille ja johtajille kyselyn viime kevään COVID19-poikkeusajan vaikutuksista omaan työhön ja päiväkodin arkeen. Tässä tiivistetysti kyselystä saamamme tulokset. Vaikka kysely ei ole kattava, se antaa oman tuokiokuvansa kevään tuottamista haasteista ja mahdollisuuksista.  

Ennakkokyselyiden tulokset graafisina esityksinä löytyvät täältä.


 

 


Kirjoittajat

Anneli Rautiainen
Anneli Rautiainen
Opetusneuvos
Pia Kola-Torvinen
Pia Kola-Torvinen
Opetusneuvos, Opetushallitus