Muotoillaan kaikille sopiva koulu

Blogi
Hyvinvointi
Päättymässä olevan lukuvuoden keskeiseksi viestiksi on noussut huoli hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Viesti koskee kaikkia kouluissa ja oppilaitoksissa toimivia, niin oppilaita kuin opettajia.

Olli-Pekka Heinonen

Kuva Olli-Pekka Heinosesta Opetushallituksen edustalla

Suomalaisen yhteiskunnan todellisuus kävelee koulun portista sisään joka maanantaiaamu. Tapamme kohdella toinen toisiamme ja käydä keskustelua heijastuu luokkahuoneiden ja välituntien viestintään.

Joskus minulta kysytään, miksi Opetushallituksessa ollaan huolissaan hyvinvoinnista, kun sitä varten on olemassa erikseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vastaus on yksinkertainen: hyvinvointi tukee oppimista, ja sen puute estää oppimista. Väliin jäänyt aamiainen heikentää päivän kapasiteettia omaksua uutta. Turvallisuuden, terveyden tai kaverien puute vaikuttaa samoin.

Hyvinvointi ja oppiminen ovat sidoksissa keskenään. Näistä asioista vastuussa olevien tahojen tulee löytää ammatillisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen keinot ja kulttuuri, jotta sekä hyvinvointi että oppiminen voivat toteutua.

Vaikka edelleen kansainvälisesti vertaillen monet asiat kouluissa ja oppilaitoksissa ovat meillä hyvin, huoliakin löytyy. Peruskoulun päättövaiheessa oppilaiden keskimääräinen osaamisen taso on heikentynyt, erityisesti heikkojen osaajien osuus on kasvanut.

Nuorten yksinäisyys on lisääntynyt samoin kuin niiden nuorten osuus, jotka eivät luota omiin oppimisen mahdollisuuksiin. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen oikea-aikaisuudessa on puutteita. Oirehtivan lapsen opinpolku voi luiskahtaa useiden viranomaisten käsien välistä rikoksen tielle.

Aluehallintovirastot ovat tuoneet esille myös huolensa varhaiskasvattajiin ja opettajiin kohdistuvan väkivallan tai sen uhan kasvusta. Notkahtaneet hakijamäärät opettajankoulutukseen ovat vakava oire alan vetovoiman hiipumisesta.

Näihin haasteisiin on ratkaisuja, jotka vaativat pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta. Yksittäisten mediakohujen nostamiin ongelmatapauksiin liimattavien laastareiden sijaan koulua on kehitettävä kokonaisvaltaisesti. Tavoite on selvä: meidän tulee muotoilla kaikille hyvä koulu.

Koulujen yhteisöllisyyttä on vahvistettava. Oppilaiden äänen kuulemisesta ja osallisuudesta on tehtävä olennainen osa koulun arjen käytänteitä. Lapsille ja nuorille merkityksellinen huoli ilmastonmuutoksesta on nähtävä mahdollisuutena oppimiseen. Sosiaaliset ja tunnetaidot ovat tärkeitä tulevaisuustaitoja, mutta myös koulun arjen toimivuutta tässä ja nyt.

Opettajien yhteisöllistä kehittämistä on tuettava ja koulun johtamisen valmiuksia ja edellytyksiä vahvistettava. Oppimisympäristöt on muotoiltava kaikille sopiviksi.

Oppimisen tuki ja ohjaus on nostettava keskiöön. Perheet, huoltajat ja muu lapsen kasvuympäristö on sitoutettava tukemaan lapsen kasvua ja oppimista. Sote-keskustelun rinnalla huomion ansaitsee se, miten kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät kykenevät kantamaan kokonaisvastuuta lapsen ja nuoren oppimisesta ja hyvinvoinnista.

Kaikille sopivan koulun muotoilu edellyttää joissain asioissa säädösmuutoksia. Joihinkin kohtiin kaivataan lisäresursseja. Osa toimista ei onnistu ilman osaamisen päivittämistä tai kokonaan uusia taitoja.

Ennen kaikkea tarvitsemme ongelmiin tarttumisen henkeä. Ikäviäkin faktoja on tuotava esiin, mutta ongelmiin ei saa jäädä vellomaan. Ratkaisuhakuisuus tarttuu. Yhden pienen asian kuntoon saattamisella luodaan luottamus seuraavassa isommassa asiassa onnistumiseen.

Vastuuta ei voi ulkoistaa muille. Se on meillä kaikilla, kullakin roolinsa ja tehtävänsä mukaisesti. Tarvitsemme myös entistä enemmän toinen toisiamme eri rooleissa, jotta lapsen ja nuoren kasvu ja opinpolku voi olla suotuisa.

Tärkeä osa hyvinvointia on levon ja ponnistelun tasapaino. Oppiminen ja kasvu eivät ole tehokkuusharjoituksia, vaan vaativat aikaa. Myös aikaa palautua. Toivotan kaikille oppimisen ystäville ja mahdollistajille aurinkoista kesää!


Kirjoittaja

Olli-Pekka Heinonen
Olli-Pekka Heinonen
Pääjohtaja