Nivelvaihetyötä notkistamassa

Blogi
Elinikäinen ohjaus
Nivelvaiheen koulutukset – lisäopetus eli entinen kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA ja lukiokoulutukseen valmistava LUVA – tarjoavat oppijoille mahdollisuuksia peruskoulun aikana hankittujen tietojen ja taitojen sekä elämänhallinnan ja oppimaan oppimisen taitojen vahvistamiseen. Koulutukset ovat oppijoille tärkeä elämänvaihe, jossa hahmotetaan omia polkuja lukion tai ammatillisen koulutuksen kautta korkea-asteelle ja työelämään.

Kaisa Räty, Katri Kuukka ja Riia Palmqvist

Henkilö kävelee kalliolla keltaisissa kumisaappaissa

Nämä perusopetuksen jälkeiset valmistavat koulutukset näkyvät keskeisesti myös uudessa hallitusohjelmassa, jossa niitä tarkastellaan osana oppivelvollisuuden laajentamista koskevaa uudistusta.

Viime talven ja kevään aikana meillä oli mahdollisuus keskustella nivelvaiheen toimijoiden kanssa eri puolilta Suomea. Suunnittelimme ja toteutimme yhdessä aluehallintovirastojen (AVI) kanssa Nivelet notkeiksi – lisäopetus, VALMA ja LUVA väylinä toisen asteen opintoihin -kehittämispäivät Tampereelle, Ouluun, Rovaniemelle, Vantaalle ja Turkuun. Kehittämispäivillä jaettiin tietoa nivelvaiheen koulutuksista, keskusteltiin niiden sisällöistä, ja ennen muuta pohdittiin yhdessä kentän toimijoiden kanssa aiempaa tiiviimmän nivelvaiheyhteistyön kehittämistä. Samalla nivelvaiheen koulutusten parissa työskentelevät saivat mahdollisuuksia alueelliselle verkostoitumiselle ja yhteistyökumppanien löytämiselle.

Kehittämispäivien aikana selvisi, miten monipuolisesti nivelvaiheen koulutuksia räätälöidään eri alueilla erilaisten oppijoiden tarpeiden mukaisiksi. Koulutuksen toteutukset myös vaihtelevat eri puolilla Suomea. Koulutustarjonnan alueellinen vaihtelu on osoittautunut haasteeksi, sillä oppijat eivät voi aina valita itselleen tarkoituksenmukaisinta koulutusta, vaan joutuvat tekemään valintansa siitä, mitä omalla alueella on kulloinkin tarjolla. Kentän kehittämisehdotuksina tilanteeseen nousivat esille erilaiset joustavat ratkaisut, kuten yhteistyö oppijan poluttamisessa uuteen koulutukseen silloin, kun aloitettu koulutus ei tunnukaan sopivalta. 

Yhteiseksi haasteeksi koettiin myös nivelvaiheen koulutuksiin hakeminen ja sen aikataulu. Nyt perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin haetaan touko-heinäkuussa ja valintojen tuloksista kerrotaan elokuun alussa, vain paria viikkoa ennen opintojen alkua. Kehittämispäivillä toivottiin, että nivelvaiheen koulutuksiin voisi hakea myös helmi-maaliskuun yhteishaussa, sillä osalla hakijoista ne ovat ensimmäinen ja mahdollisesti ainoa hakukohde. Kesän hakuajan toivottiin siirtyvän aikaisemmaksi, jotta oppija ehtisi valmistautua koulutuksen alkamiseen. 

Hakuaikatauluihin liittyvät haasteet ovat olleet esillä myös Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön keskusteluissa. Mahdolliset muutokset niihin päätettiin tehdä samaan aikaan muiden tälle hallituskaudelle suunniteltujen uudistusten kanssa.

Nivelvaiheen koulutuksista tarvitaan jatkuvaa tiedottamista, sillä ne eivät välttämättä ole tuttuja esimerkiksi nuorten vanhemmille. Myös ohjauksen asiantuntijoita tulee pitää ajan tasalla koulutustarjonnasta ja soveltuvuudesta heidän oppijoilleen. 

Nivelvaiheen koulutuksista tarvitaan jatkuvaa tiedottamista, sillä ne eivät välttämättä ole tuttuja esimerkiksi nuorten vanhemmille. Myös ohjauksen asiantuntijoita tulee pitää ajan tasalla koulutustarjonnasta ja soveltuvuudesta heidän oppijoilleen. 

Nivelvaiheen koulutusten parissa tehty yhteistyö on ollut mielenkiintoista. Olemme onnistuneet luomaan uusia yhteistyöverkostoja kentällä toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös Opetushallituksen sisällä nivelvaiheen koulutusten tiimoilta tehtävä asiantuntijayhteistyö on tiivistynyt yli yksikkörajojen, ja koulutusmuotojen sekä näiden taustalla olevan lainsäädännön erot ovat tulleet tutummiksi. 

Tämä on edistänyt nivelvaiheen koulutusten yhteiskehittämistä. Pohdimme parhaillaan, miten mahdollistetaan esimerkiksi se, että oppija voi hakeutua itselleen parhaiten sopivaan koulutukseen. Entä miltä kuulostaisi nivelvaihekokonaisuus, johon oppija valitsee omiin valmiuksiinsa ja tavoitteisiinsa sopivia elementtejä eri koulutusvaihtoehdoista? Tulevaisuudessa on monia mahdollisuuksia ja työ tehdään oppijan parasta ajatellen. Saamme vielä lisänäkökulmia pohdintaamme, kun oppivelvollisuuden laajentamista pohtivan työryhmän työ etenee. 

Nivelvaiheen koulutusten merkeissä tapaamme seuraavan kerran Tampereella 11.─12.2.2020. Yhdessä kentän toimijoiden ja AVIen kanssa suunnitellussa valtakunnallisessa seminaarissa keskitytään kehittämään nivelvaiheen koulutusten pedagogiikkaa koko verkoston voimin.
 


Kirjoittajat

Kaisa Räty
Kaisa Räty
Opetusneuvos, Opetushallitus
Katri Kuukka
Katri Kuukka
Opetusneuvos, Opetushallitus
Riia Palmqvist
Riia Palmqvist
Opetusneuvos, Opetushallitus