Kansainvälistymisrahoitus

Culture Helps -hankeavustukset (II) ukrainalaisten tukemiseksi

Kulttuuri Luova Eurooppa
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
4.9.2023 – 14.11.2023 klo 23:59
Hakulomake

Culture Helps (2023-2025) on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama hanke, joka tarkoitus on auttaa Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kotinsa tai kotimaansa jättämään joutuneita ukrainalaisia. Se avaa vuosina 2023-2024 kolme samansisältöistä rahoitushakua yhteistyöhankkeille. Nyt käynnissä on sen toinen haku, kolmas haku avautuu helmikuussa 2024.

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea eurooppalaisille yhteistyöhankkeille, joiden avulla edistetään kulttuurin keinoin ukrainalaisten sotapakolaisten sopeutumista uusiin yhteisöihinsä. Hankkeilla on tarkoitus myös vahvistaa vuoropuhelua sekä keskinäistä ymmärrystä näissä yhteisöissä.

Hankkeiden avulla halutaan auttaa erityisesti perheitä ja lapsia. Niiden tulee tarjota mahdollisuuksia käsitellä sotatraumaa ja tukea siihen osallistuvien pakolaisten henkistä hyvinvointia. Mahdollisia hanketoimintoja ovat esimerkiksi työpajat, taideterapia tai erilaiset yhteisölliset taiteen tekemisen muodot.

Kenelle?

Rahoitusta voivat hakea yhteistyössä organisaatiot Ukrainasta ja 1-2 muusta EU:n Luova Europpa -ohjelmaan osallistuvasta maasta. Organisaatioiden on oltava voittoa tavoittelemattomia ja vähintään yhdellä on oltava kokemusta ukrainalaisten pakolaisten parissa toimimisesta.

Hakuaika

Nyt avoinna oleva hankkeen toinen haku päättyy 14.11.2023.

Tulokset julkaistaan viimeistään 14.12.2023 ja hankkeet voivat alkaa 15.12.2023 alkaen. Hankkeiden toteuttamisaika päättyy 31.7.2024.

Kuinka suuri avustus on?

Rahoituksen suuruus riippuu hanketoimijoiden lukumäärästä. Jos mukana on

  • kaksi organisaatiota, rahoitus voi olla korkeintaan 25 000 €
  • kolme organisaatiota, rahoitus voi olla korkeintaan 40 000 €.

Hakukierroksella tuetaan arviolta 10 hanketta.

Hakuprosessi

Hakemus tehdään englanniksi sähköisellä lomakkeella. Hakemukseen liitetään erillinen budjettiliite.

Lisätietoja ja tilaisuudet

Hakijoiden neuvonnasta vastaavat Culture Helps -kattohankkeen vastuutahot Insha Osvita Ukrainasta ja zusa Saksasta. Kysymyksiä voi lähettää englanniksi osoitteeseen culturehelps(at)zusaculture.org.

  • Hakua koskeva  infotilaisuus järjestetään Zoomissa 12.9. klo 16 Suomen aikaa
  • Hausta kiinnostuneet voivat osallistua myös yhdistettyihin kumppaninhaku- ja neuvontatilaisuuksiin 26.9. ja 10.10.